søndag 5. april 2015

gruppe 37

Josva 18
Neh 11
Sal 139
Sak 8
Ap.gj 22

Josva 19
Neh 12
sal 140 og Sal 141 og sal 142
Sak 9 og Sak 10
Åp 22
Ap.gj 23

Josva 20 og Josva 21
Neh 13
Sal 143 og Sal 144
Sak 11 og Sak 12
Ap.gj 24 og Ap.gj 25

Josva 22
Rut 1 og Rut 2
Sal 145 og Sal 146
Sak 13 og Sak 14
Ap.gj 26

Josva 23 og Josva 24
Rut 3 og Rut 4
Sal 147 og Sal 148
Mal 1 og Mal 2
Ap.gj 27


Sal 149 og Sal 150
Mal 3 og Mal 4
Ap.gj 28


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar