lørdag 24. september 2022

Kyttes sammen i kjærlighet

Som overskrift i dagens brev (Kol.2) står det "Den virkelige visdommen er hos Jesus. Det er også hva jeg tenker når Salomo snakker om visdom. Jesus, som også av Johannes blir beskrevet som Ordet :-)

Paulus skriver;
1-2 For jeg vil at dere skal vite hvilken veldig kamp jeg har hatt for dere og for dem i Laodikea – og for mange andre som jeg ikke engang har møtt ansikt til ansikt. Målet er at dere kan bli trøstet, og at dere kan bli knyttet sammen i kjærlighet. Måtte dere oppnå å få alt det som Gud har å gi dere – ikke minst kunnskap og innsikt. Når dere får større forståelse av Gud, vår Far, og Kristus, vil dere også få en større visshet om frelsens mysterium.

6-7 Slik dere tok imot Jesus og gjorde Ham til Herre i livet, slik må dere fortsette å leve. La troen deres vokse og ta imot styrke og kraft fra Jesus. La troen bli et stabilt fundament i livet – akkurat slik dere har fått opplæring om. Gleden i troen blir sterkere hvis dere stadig takker Gud for den.

Videre skriver Paulus;

14 Alle budene synliggjorde hvor svake vi mennesker er, og de vitnet mot oss. Men listen over all skyld som vi selv skulle ha betalt for, ble spikret fast på korset sammen med Ham.

19 For kilden til nye krefter er hos Ham som har omsorg for hele kroppen. Han sørger for å styrke ledd og sener slik at kroppen blir knyttet sammen, og det er Gud som sørger for at kroppen, eller menigheten, vokser.

Herre, i dag takker jeg for denne troen! Takk for at jeg får lære mer og mer av det å være i Deg. Du som har omsorg og gir styrke til hele menigheten.


fredag 23. september 2022

Mer visdom fra kong Salomo

 Ord 19 starter med disse ordene;

1-3 Det er bedre å være fattig og leve rett, enn å lyve for vinnings skyld. Det er heller ikke godt for en sjel å være uten kunnskap, den som har det travelt bommer på målet. Menneskets egen dumhet gjør livet hans komplisert, og i sitt hjerte er han bitter på Herren.

Her var det mange råd i et lite sitat :-) 
Det er nok mange som pga feil valg, havner i situasjoner de ikke skulle vært - også skylder de på Gud. Hvor var Gud liksom?

For flere år siden hørte jeg et foredrag av Karsten Isachsen som sa "Den som eier problemet, eier løsningen" Han snakket om hvor viktig det var å innse sine egne feil og problemer, og ikke skylle på alle andre. For om det er "alle andre sin skyld" er det jo umulig å gjøre noe med situasjonen. Da forventes det bare at "alle andre" skal orden opp. Men om man eier problemet, da kan man også gjøre noe med det. Først da er det mulig å lete etter en løsning. 

Jeg tenker at det er det samme når jeg møter Gud. Jeg kan ikke bare kreve - jeg trenger også å omvende meg. Innse hvem jeg selv er, og ta tak i det jeg kan gjøre noe med. Det er her Gud kan komme meg til hjelp. Han som alltid hører når jeg ber.

8 Den som er ute etter visdom, elsker sin egen sjel. Den som tar vare på forstand, skal finne det gode

11 Et klokt menneske blir ikke fort sint, og han setter sin ære i å tilgi andre. 

16 Den som tar vare på Guds bud, tar vare på sin sjel

21 Det er mange slags tanker i en manns hjerte, men det er Herren som vet hva som er rett, og hva som blir til noe.

23 Ærefrykt for Herren er livgivende, en kan gå mett til sengs og sove godt, uten å være redd for noe ondt.

Jeg takker Deg Herre, for at Du er min Underfulle Rådgiver. Jeg ønsker å lytte til Dine råd i dag! Du som er trofast, både når min fot ikke vakler, og når jeg har bomma og rotet meg bort...

torsdag 22. september 2022

Dagens bønn

Dagens tekst er fra Kolosserne 1. Jeg velger å sitere hele første del. Jeg tenkte på bønnemøtet i går, der vi ber for menigheten vår. Denne teksten ønsker jeg å bruke i den bønnen!

3Vi takker alltid Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, når vi ber for dere1 Tess 1,2+; Filem 4f 4For vi har hørt om deres tro på Kristus Jesus og om den kjærlighet dere har til alle de hellige5den som springer fram av håpet. Det dere håper på, ligger ferdig for dere i himmelen. Men alt nå har dere fått høre om det gjennom sannhetens ord, evangelietEf 1,13; 1 Pet 1,3f 6som er kommet til dere. For i hele verden bærer evangeliet frukt og utbrer seg, og det har det også gjort hos dere helt fra den dag dere fikk høre det og lærte Guds sanne nåde å kjenne. 7Det var dette dere fikk lære av vår kjære medarbeider Epafras, han som er en trofast Kristi tjener i vårt sted. 4,12; Filem 23 8Han har også fortalt oss om den kjærlighet Ånden har gitt dere.
9Helt fra den dag vi fikk høre om dette, har vi ikke holdt opp med å be for dere. Vår bønn er at dere må bli fylt av kunnskap om Guds vilje og få all den visdom og innsikt som Ånden gir. Ef 1,15ff; Fil 1,9 10Da kan dere leve et liv som er Herren verdig, og som fullt ut er etter hans gode vilje. Da bærer dere frukt i all god gjerning og vokser i kjennskap til Gud. Fil 1,27; Ef 4,1 11Dere skal styrkes og få kraft, av den kraft som han i sin herlighet eier, så dere alltid er utholdende og tålmodige. Ef 1,19; 3,16 12Og med glede skal dere takke Faderen, som satte dere i stand til å få del i den arven de hellige får i lyset. Ef 1,11.18 13For han har fridd oss ut av mørkets makt og satt oss over i sin elskede Sønns rike. Ef 5,8+ 14Og i ham har vi forløsningen, tilgivelse for syndene.

Jeg valgte å utheve det jeg syntes var viktig å legge vekt på. Nå lurer du kanskje på hvorfor jeg uthevet navnet Epafras - det er en påminnelse om å be for våre gode medarbeidere. Spesielt for de som forkynner Ordet. Jeg tror vi trenger en Ordets vekkelse. Så mennesker lengter etter Ordet. Gud kan tale til oss på mange ulike måter, men Ordet er utvilsomt det viktigste verktøyet her.

Herre, i dag ber jeg også for min familie. For våre bønnebarn. Jeg ber for vår menighet - og for Guds familie verden over. Jeg ber spesielt for de menighetene som lever i en vanskelig situasjon, med krig, fattigdom eller forfølgelse. Hjelp oss Herre, til å se om det er noe vi kan gjøre... og handle på det. 
Også ber jeg for alle som forkynner Ordet. Gi dem visdom Herre, så de lærer oss den rette vei!

onsdag 21. september 2022

Flere visdomsord fra kong Salomo

 I dag har jeg kommet fram til Ord 18, og tar fram disse versene;

4En manns ord er som dypt vann,
og visdommens kilde er lik
en bekk som veller fram. 

Jeg vet ikke helt hva Salomo tenkte om det dype vannet... Men når han beskriver visdommen, tenker jeg på hva Jesus sa til kvinnen ved brønnen;
"Det vann jeg vil gi ham, skal bli en kilde i ham med vann som veller fram og gir evig liv."

8Baktalerens ord er som lekre retter,
de synker ned i kroppen. 

Sant dessverre... baktalelse kan faktisk smake godt, men synker som et blylodd i magen. Da vil jeg heller ha Davids motto i hjertet;
"Ondskap vil jeg ikke ha for øye (eller øre), urett hater jeg, slikt holder jeg meg borte fra." Salme 101;3

4Motet holder mannen oppe i sykdom,
men motløshet, hvem kan bære den?

Også en sannhet mange har erfart. Joyce Meyer delte et vitnesbyrd en gang der hun hadde kjempet med selvmedlidenhet. Kanskje ikke helt det samme, men jeg vil si i samme kategori i alle fall. Gud hadde sagt til henne at hun måtte velge mellom styrke og selvmedlidenhet. Hun kunne ikke få begge deler. De passer rett og slett ikke sammen.
Slik er det jo også med motløshet. Når det tar overhånd, hvor skal jeg finne styrken? Jeg kan ikke ha begge deler... 
Når motløsheten kommer, da søker jeg Deg Herre - for jeg tror på at Du kan hjelpe meg å bytte den ut med styrke.

21Tungen har makt over død og liv,
og de som gjerne bruker den, får nyte dens frukt.

Mens vi snakker om motløshet - her er det ekstra viktig å legge merke til v.21 Hva jeg sier til meg selv i slike situasjoner er helt avgjørende! Tungen har makt over liv og død... hva sier jeg til meg selv?

24Det kan gå galt med en mann som har venner,
men det fins venner mer trofaste enn en bror.

Jeg takker Gud for gode venner! Og ber om at jeg selv må være en.
I dag ber jeg for vennene mine :-)

tirsdag 20. september 2022

Gode råd fra både Salomo og Paulus

 Ord 17 i dag, og Salomo skriver bl.a.

1 Et tørt stykke brød i ro og fred

er bedre enn festmåltid med trette i huset. 

Sant det - omgivelser og stemning har mye å si... 

3 Sølv blir smeltet i en digel

og gull i en smelteovn,

men hjertene er det Herren som prøver. 

Jeg tenker også at det i alle disse tilfellene blir det formet noe helt nytt :-)

9 Den som dekker over skyld, legger vinn på vennskap,

den som farer med sladder, skiller venn fra venn. 

22 Glede i hjertet gir god helse,

mismot tærer på marg og ben. 


Også Paulus har gode råd i akkurat denne kategorien der han oppmuntrer til glede i filipperne 4;4

4 Gled dere i Herren alltid! Igjen vil jeg si: Gled dere! 5 La alle mennesker få merke at dere er vennlige. Herren er nær! 6 Vær ikke bekymret for noe! Men la alt som ligger dere på hjertet, komme fram for Gud i bønn og påkallelse med takk! 7 Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.

8 For øvrig, brødre: Alt som er sant, alt som er edelt, rett og rent, alt som er verd å elske og akte, all god gjerning og alt som fortjener ros, legg vinn på det! 

Jeg hørte litt om akkurat dette i helgen. Det er en glede som holder, også gjennom vanskelige dager. Det går an, midt i en sorg eller smerte, å kjenne glede og ro på innsiden. Glede over å tilhøre Ham som har omsorg for oss. Salme 23 er en nydelig beskrivelse av dette. Paulus som skriver om dette, var selv en svært prøvet mann! Og likevel kjente han på denne gleden og takknemligheten. 

Jeg fikk lyst til å sitere salme 23 som dagens takkebønn og lovsang.

        Herren er min hyrde,

        jeg mangler ingen ting.

     2 Han lar meg ligge i grønne enger;

        han fører meg til vann der jeg finner hvile,

     3 og gir meg ny kraft.

        Han leder meg på de rette stier

        for sitt navns skyld.

     4 Selv om jeg går i dødsskyggens dal,

        frykter jeg ikke for noe vondt.

        For du er med meg.

        Din kjepp og din stav, de trøster meg.

     5 Du dekker bord for meg

        like for øynene på mine fiender.

        Du salver mitt hode med olje,

        mitt beger flyter over.

     6 Bare godhet og miskunn

        skal følge meg alle mine dager,

        og jeg får bo i Herrens hus

        gjennom lange tider.


mandag 19. september 2022

Dagens visdomsord

  Ordspråkene 16 i dag, og jeg velger ut dette;

3 Overlat hele ditt verk til Herren,

så skal dine planer lykkes. 

4 Alt Herren har skapt, har sin bestemmelse

6 Med miskunn og troskap blir synden sonet,

med gudsfrykt holder en seg fra det onde. 

7 Når Herren ser med velvilje på en manns ferd,

lar han endog hans fiender holde fred med ham.

8 Bedre å eie lite med rettferd

enn å vinne mye med urett. 

9 I hjertet planlegger mannen sin ferd,

men Herren styrer hans gang. 

20 Den som akter på ordet, finner lykke,

sæl er den som stoler på Herren. 

24 Vennlige ord er som dryppende honning,

søte for sjelen og sunne for kroppen.
 

28 En renkesmed (intrigemaker) skaper strid,

den som baktaler andre, skiller venn fra venn. 

32 En sindig mann er bedre enn en helt;

den som styrer sitt sinn,

er bedre enn den som inntar en by. 


Salomo har jammen mye på hjertet - og mange kloke ord! Om jeg skulle velte ut ett av dagens visdomsord, og grunne på det, så må det bli v.20 "Den som akter på ordet, finner lykke, sæl er den som stoler på Herren"

Så godt å kunne stole på Deg Herre! Jeg legger denne dagen i dine hender! Takk for at jeg også i dag kan får være I DEG!

søndag 18. september 2022

Dagens utfordring

I Fil 2 åpner Paulus med en formaning;

1 Når det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, og så sant det finnes medfølelse og barmhjertighet, 2 så gjør nå min glede fullkommen: Vis enighet, stå sammen i kjærlighet, vær ett i sjel og sinn. Gjør ikke noe av selvhevdelse og tom ærgjerrighet, men vær ydmyke og sett de andre høyere enn dere selv. Tenk ikke bare på deres eget beste, men på de andres. Vis det samme sinnelag som Kristus Jesus!

Tenk så godt når det fungerer slik! Det er ikke enkelt, men det er faktisk mulig. Når vi lar oss prege av JESUS, så vil dette vokse fram. 
Vis samme sinnelag som Kristus Jesus sier Paulus, og forteller videre hvem Han er;

6 Han var i Guds skikkelse,

men så det ikke som røvet gods

å være Gud lik.

7 Han gav avkall på sitt eget,

tok på seg en tjeners skikkelse

og ble mennesker lik.

I sin ferd var han som et menneske;

8 han fornedret seg selv

og ble lydig til døden, ja, korsets død. 

9 Derfor har Gud høyt opphøyet ham

og gitt ham navnet over alle navn, 

10 for at hvert kne skal bøye seg i Jesu navn,

i himmelen, på jorden og under jorden,

11 og hver tunge bekjenne:

Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære! 


Jeg skrev at det var mulig, men nå kjenner jeg at malen ble veldig høy.. Kjære Gud! Når jeg ser hva Du har gjort for meg, og ber meg følge Deg - hva kan jeg gi tilbake?
Tenk at Gud lengter etter samfunn med deg og meg. Det er vårt hjerte og vårt nærvær Han ønsker.
Herre, jeg ber, fortsett å forme meg, så jeg kan bli mer lik Deg. Jeg vet det fortsatt er mye jeg må endre. Mye jeg fortsatt må øve på. Takk for Din nåde!

Paulus fortsetter;

arbeid på deres frelse med frykt og beven! 13 For det er Gud som virker i dere både å ville og å gjøre etter hans gode vilje. 14 Gjør alt uten misnøye og innvendinger, 15 så dere kan være uklanderlige og rene, Guds barn uten feil, midt i en vrang og fordervet slekt. Dere skinner blant dem som lys i verden 16 og holder fast på livets ord

Jeg takker Deg Herre, for at Du vil forme meg etter Din vilje. Måtte jeg alltid være mottagelig for det! Så jeg kan være "lys i verden" og holde fast ved livets Ord.

lørdag 17. september 2022

Takknemlighet

Jeg henger litt etter i dag... Jeg har egentlig som livsmotto og starte dagen med Ord og bønn. Jeg har erfart at det ligger velsignelse i det. Og Jesus sa jo også i Matt 6;33 "Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg"

Men i dag innrømmer jeg at jeg lot meg forstyrre av både det ene og det andre. Jeg startet flere gagner på Ordet, men ble avbrutt av alt mulig. Både av gjøremål, av pling fra nettet, av tanker om både det ene og det andre.
Det er litt vanskelig å finne roen i dag. Har du det sånn innimellom?

Jeg har en avtale snart... så hvor finner jeg roen i dag tro?

Midt i min uro ble jeg nå minnet om salme 42;6

6 Hvorfor er du full av uro, min sjel, hvorfor stormer det i meg? Vent på Gud! For enda en gang skal jeg takke ham, min frelser og min Gud.

Nydelig! Det tar jeg vare på i dag! 

Ord 15 er dagens bibeltekst. Og det første mine øyne falt på, var v.3;

Herrens øyne når alle steder, 
de våker over onde og gode. 

Så godt å tenke på at det ikke er noe som helst som Gud ikke vet om. Og har våker over ALLE :-) Ikke bare av fortid og nåtid, men også om framtid. Gud er STOR!

Videre leser jeg;

15For den arme er dagene onde,
men den som er gladlynt, har stadig fest.
16Å eie lite og frykte Herren
er bedre enn å ha stor rikdom og uro. 16,8
17En grønnsakrett med kjærlighet
er bedre enn oksestek med hat.

Først så sier han at for den arme er dagene onde - men samtidig sier han i v.15 at lykke heller ikke er stor rikdom. 
Jeg tror nøkkelordet er takknemlighet. Det å kunne glede meg over småting og fryde meg over det jeg har. Og hvile i at Gud tar seg av meg. Ja, det gir fest :-)

Siste råd ut i dagens kapittel er også viktig;

    33  Frykten for Herren maner til visdom,
forut for ære går ydmykhet.

Herre, jeg takker for en nydelig dag. Sola skinner og jeg skal møte min søster for skogtur. Beste sted å være, og nyte både felleskap og Ditt vakre skaperverk Herre. Jeg lovsynger Deg. Gir Deg ære. Takker for at jeg får være barn av Deg.
Og jeg ber for min familie, Du som er trofast fra slekt til slekt - ja Din trofasthet når til barnebarn!


 

fredag 16. september 2022

Guds fulle rustning

 Så har jeg kommet fram til Efeserbrevets siste kapittel. Et viktig og velkjent Ord herfra, er om Guds fulle rustning. Her ligger det mye budskap!

10 Til slutt: Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft! 11 Ta på Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens lumske angrep. 12 For vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. 13 Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. 14 Stå da klar med sannheten som belte om livet og med rettferd som brynje, 15 og ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir. 16 Grip framfor alt troens skjold; med det kan dere slokke alle den ondes brennende piler. 17 Ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord. 18 Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be til enhver tid, i Ånden! Våk og hold ut i bønn for alle de hellige,

Bli sterke I Herren, i HANS veldige kraft. Ta på GUDS fulle rustning. Det hele oser av det å BLI I HAM. For uten Ham kan vi intet gjøre. Men til gjengjeld - I HAM, har vi Guds veldige kraft. 

Å Herre, måtte Du stadig åpne mitt hjertes øyes lys så jeg ser hva jeg har I DEG!

En annen viktig bønn som kommer fram i dette kapitlet, er bønn for de som forkynner Ordet. Det er viktigere enn noen gang, for vi har lenge hørt undervisning vi liker å høre... som passer inn i vår hverdag. Og det er selvsagt også viktig! Men vi trenger forkynnere som deler HELE Guds Ord, ikke bare deler av det. 

19 Be også for meg. Be om at de rette ord må bli gitt meg når jeg skal tale, så jeg frimodig kan forkynne evangeliets hemmelighet, 20 som jeg er sendebud for også her i fengslet. Be om at jeg ved evangeliet må få frimodighet til å tale slik jeg skal.

Jeg ber for de som forkynner Ordet i vår menighet. For de som forkynner Ordet rundt om i Norges land. Jeg ber spesielt for de som frimodig underviser i hele Guds Ord. 

Jeg ber for barnehager og skoler som har mulighet til å undervise fra Ordet. 

Jeg ber for alle menigheter som driver barne- og ungdomsarbeid. Og jeg ber for de som lengter etter å komme i gang med det!

Jeg takker for Maritastiftelsen og evangeliesentret og andre lignende organisasjoner som bygger på GUDS ORD. Og jeg ber for dem - både de som leder og underviser, og de som får hjelp gjennom dem.

Til slutt så ber jeg for alle i vårt land som tror på Deg. Herre, måtte våre hjerter og ører være lydhøre for Ditt Ord! Åh som jeg lengter etter at alle disse skal bli tent i en ny brann for Deg Herre! Det vil jeg gjerne være med på! 

torsdag 15. september 2022

Ord

 Enda en gang skriver Salomo om hvor viktig våre ord er. Ord 13;3 sier;¨

Den som vokter sin munn, tar vare på livet,
den som er stor i munnen, skader seg selv. 

Salomo har så absolutt rett i sin visdom om ordene våre. De har skaperkraft og bør velges med omhu :-) 
Men Salomo skriver ikke bare om våre ord. Han skriver også om hvor viktig Guds ord er. 

Min sønn, ta imot mine ord,
        og ta vare på mine bud,
     2 så du lytter til visdommen
        og prøver å forstå med hele ditt sinn.
     3 Ja, bare kall på forstanden,
        og rop med høy røst etter innsikt.
     4 Let etter den som om det var sølv,
        grundig som når en graver etter skatter.
     5 Da skal du skjønne hva gudsfrykt er,
        og vinne kjennskap til Gud.
     6 For det er Herren som gir visdom,
        kunnskap og innsikt går ut fra hans munn.

Hans far David skriver også i salme 19;
8 Herrens lov er fullkommen,
        den gir sjelen nye krefter.
        Herrens lovbud er pålitelig,
        det gir den uerfarne visdom.
     9 Herrens påbud er rette,
        de gir glede i hjertet.
        Herrens bud er rent,
        det får øynene til å stråle.
    10 Frykten for Herren er ren,
        den varer til evig tid.
        Herrens dommer er sanne,
        rettferdige er de alle.
    11 De er dyrebarere enn gull,
        enn fint gull i mengde,
        og søtere enn honning
        som drypper fra vokskakene.
    12 Ja, din tjener tar imot
        den rettledning budene gir;
        å holde dem gir stor lønn.

Når Guds Ord fyller meg, da påvirker det også mine ord. I dag vil jeg takke for Ordet!