tirsdag 21. mars 2023

Min hånd og mitt hjerte

 I dag har jeg lyst til å dele hva andre har delt med meg. Det startet med at jeg leste dagens tekst i "Daglig brød" som min bror skriver. Det handlet om Lots hustru, og overskriften var "Gud hadde hennes hånd, men Sodoma hadde hennes hjerte"

Jeg startet min egen morgenstund og kjente på dette at jeg ville at Gud skulle ha både min hånd og mitt hjerte. Hvor er mitt hjerte om dagen? Jeg kjente alle "burde, måtte, skulle" dukke opp igjen i mitt hode. Det var da jeg bestemte meg for å dele andres tekst i dag. For sist søndag hørte jeg Rebekah Pettersen preke en fantastisk tekst med utgangspunkt i denne teksten;

17 Da Jesus skulle dra videre, kom en mann løpende, falt på kne for ham og spurte: «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å få det evige liv?» 18 Men Jesus sa til ham: «Hvorfor kaller du meg god? Bare én er god – det er Gud. 19 Du kjenner budene: Du skal ikke slå i hjel, du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke stjele, du skal ikke vitne falskt, du skal ikke bedra noen, du skal hedre din far og din mor.» 20 Men han svarte: «Mester, alt dette har jeg holdt fra jeg var ung.» 21 Jesus så på ham og fikk ham kjær, og sa: «Én ting mangler deg: Gå bort og selg det du eier, og gi alt til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg!» 22 Men han ble nedslått over dette svaret og gikk bedrøvet bort, for han var svært rik.

Hun startet med å minne oss om at en av måtene å elske Gud tilbake på, er å holde hans bud. Det er også hva Jesus svarer mannen. Og han trodde han hadde holdt dem alle, at han var bra nok.. men så viste det seg at hans rikdom hadde førsteplassen - ikke Gud. Hans hjerte var i hans rikdom. 
Det finnes en annen velkjent side som mange kjemper med. Å aldri kjenne seg bra nok. "Jeg burde, skulle, måtte"

Det var da Rebekah pekte på noe viktig. Den rike mannen som ikke fikk det til; det står at Jesus fikk ham kjær. Der og da. Ikke når han først hadde solgt alt (selv om han ønsket at mannen gjorde det) Gud ønsker vårt hjerte - vår førsteplass. Han er ikke interessert i alt jeg burde vært. Han ønsker mitt hjerte åpent, så HAN kan forme det. Det er i HAM jeg blir et bedre "jeg" 

Jeg kjente glede ved dette i dag, da jeg igjen åpnet med alle disse burde, skulle, måtte. Det var som om Gud minnet meg om å bare kaste disse tankene fra meg og åpne mitt hjerte for Ham. For det er MEG (og DEG) Han vil ha. Ikke den jeg burde eller skulle vært. Alle disse tankene er egentlig bare murer som stenger og hindrer meg i å ta i mot. Mennesket i meg tror jeg må fortjene det... men det vil jeg aldri gjøre. Samme hvor bra jeg klarer å få det til, vil jeg alltid være avhengig av denne ufortjente nåden. 

Jesus takk for en ny dag! Takk for din miskunnhet som er ny hver morgen. Takk at Du har min hånd, jeg vil også gi Deg mitt hjerte!mandag 20. mars 2023

I Hans nærhet

Jeg tenkte litt på Jeremia i dag, da jeg leste Mark 13.

 5 Jesus tok til orde og sa:
        Pass på at ikke noen fører dere vill!
  6 For mange skal komme i mitt navn og si: «Det er meg.» Og de skal villede mange.

Det med mange røster, og forvirring har visst alltid vært et problem. Det var det på Jeremia sin tid, på Jesus sin tid, og absolutt i vår tid. Så Jesu råd er absolutt aktuelt;

21 Om noen sier til dere: «Se her er Messias» eller: «Se der er han», så tro det ikke! 22 For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre tegn og under for om mulig å føre de utvalgte vill. 23 Vær på vakt! Jeg har sagt dere alt på forhånd.

Heldigvis sa Jesus også i Matt 28
18 Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. 19 Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn 20 og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»

Hva vil det si å være våkne? Jeg tror det handler om hver dag å holde seg nær Ham. Ikke bare tro at Han finnes, men ha et nært felleskap med Ham. Hvor nære? Jo, Jesus sier i Joh 15
 4 Bli i meg, så blir jeg i dere. Likesom grenen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg.  5 Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg og jeg i ham, han bærer mye frukt, men uten meg kan dere intet gjøre.  

Som dagens bønn legger jeg inn en sang jeg har blitt glad i

søndag 19. mars 2023

Når det er mange røster...

 Fra Jeremia 27 leser vi dette i dag:

Til prestene og til hele dette folket talte jeg og sa: Så sier Herren: Hør ikke på profetene når de profeterer for dere og sier: Se, karene fra Herrens hus skal føres tilbake fra Babel nå snart! For det er løgn de profeterer for dere. 

28:3. 2Kong 24:13. 2Krøn 36:7,10. 17Hør ikke på dem, tjen Babels konge, så skal dere leve. Hvorfor skal denne byen bli til en ørken? 18Men dersom de er profeter, og dersom Herrens ord er hos dem, så la dem be Herren, hærskarenes Gud, at de karene som er blitt igjen i Herrens hus og i Judas konges hus og i Jerusalem, ikke må komme til Babel! 19For så sier Herren, hærskarenes Gud, om søylene og kobberhavet og fotstykkene og de andre tingene som er blitt igjen i denne byen, 52:17 ff. 2Kong 25:13 ff. 20de som Babels konge Nebukadnesar ikke tok med seg da han bortførte Judas konge Jekonja, Jojakims sønn, fra Jerusalem til Babel sammen med alt storfolket i Juda og Jerusalem - 24:1. 2Kong 24:14 ff.
21så sier Herren, hærskarenes Gud, Israels Gud, om de karene som er blitt igjen i Herrens hus og i Judas konges hus og i Jerusalem: 22Til Babel skal de bli ført, og der skal de være til den dagen når jeg ser etter dem, sier Herren, og fører dem opp og lar dem komme tilbake til dette stedet. 

Det er ingen tvil om at Jeremia hadde et vanskelig budskap. I tillegg var han helt alene. Likevel var han lydig, og Gud ga ham styrke. Men så tungt det må ha vært!
Men vanskelig må det også ha vært for folket, som jo fikk høre mange røster. Hvem skulle de lytte til? Og hvor lett var det å tro på at det å overgi seg til fienden skulle være det rette...? 

Også i dag har vi mange ulike røster, og vranglære er et tema som stadig dukker opp. Hvem skal jeg lytte til? Hvem har rett?

Profeten Jeremia oppfordret først og fremst til selvransakelse mener jeg. "Dersom dere vender om.." Men de ville ikke. Visste de innerst inne at profeten hadde rett, eller så de de ikke? Kanskje de gikk i den fella vi lett kan gå i i vår tid også? Når alle aldre gjør det, så må det være greit?

Det jeg syntes var godt å se i dagens profeti, var at de fikk et tegn (v.21) Når dette skjedde, ville de se hvilken profet de burde lytte til. Det ville gitt dem en bekreftelse.

Jesus snakket også om å se etter tegn i tiden (Bl.a i Matt 24) 

Igjen tenker jeg på løftet vi fikk av Jesus. "Jeg etterlater dere ikke farløse, dere skal få kraft" (Joh 14;18 og Apgj 1;8) Jesus, hjelp meg først og fremst å lytte til Deg! Og velge rett når jeg lytter til det myldret det har blitt av "hyrder og profeter" Det som er så godt i dag, er jo nettopp dette at Gud kan nå den enkelte. "Se jeg står for døren og banker" (Åp 3;20)

lørdag 18. mars 2023

Ved Jesu føtter

 Det er lørdag. Shabbat Shalom. Jeg skriver det med et smil, for jeg kan absolutt ikke påstå at jeg holder den. Men jeg har blitt glad i lørdagene, for det er gjerne den dagen jeg har god tid. Denne dagen er det godt å bruke litt ekstra tid i min morgentid med Ord og bønn.

Til hjelpemiddel (for jeg er nok lage sånn at jeg trenger det..) bruker jeg tabernakelbønnen. Det er en bloggpost jeg har laget etter råd og tips fra andre. Og det har virkelig vært et godt redskap for meg også.

Det var fra denne bønnen jeg stoppet opp for et vers i dag;

Fil.4;7-8 Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Alt som er sant og edelt, rett og rent, alt som er verdt å elske og akte, alt som er til glede og alt som fortjener ros, legg vinn på det! 

Det er en grunn til at jeg stoppet opp ved dette verset i dag. For tankene mine var ikke opptatt av alt dette som Paulus oppfordret til. Det var i stedet fylt av tanker om alt jeg ikke hadde fått til i løpet av uka. Og alt som ikke funket her og nå. Alt jeg ikke var bra på... alt jeg trengte hjelp til. Nå tenkte jeg også på at Gud er stor og mektig :-) men når det kom til meg... 

Det er fort gjort å glemme at jeg er elsket. Du er elsket. Og at Han lengter etter å forme oss og hjelpe oss nettopp fordi det ikke er så lett. 
Så Jesus, her her jeg igjen. Du som er mitt lys! Mitt håp og min frelser. Takk at jeg igjen kan få hvile I DEG. 

Videre i denne tabernakelbønnen kommer disse versene;

Ord 4; 23 Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer,

               for livet går ut fra det.

Salme 139; 23 Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte, prøv meg og kjenn mine tanker!

    24 Se om jeg følger avguders vei,

          og led meg på evighetens vei!

(Sal 51;12) Gud, skap i meg et rent hjerte,

          gi meg en ny og stødig ånd!

Jeg tenker nå at det var nettopp dette Jesus gjorde ved å få meg til å stoppe opp ved verset fra Filipenserbrevet. Han svarte på denne bønnen.

Åh Jesus, takk at Du fornyer mitt hjerte og mine tanker. Ikke bare en gang, men hver dag kan jeg søke Deg for dette. Å være i Deg er som å hente næring til livet :-) til mine tanker og sinn.

Herre, la meg bli mer lik Deg;
Gal.5; 22 Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, 23 ydmykhet og selvbeherskelse.

Jeg må også ta med en annen viktig del fra denne tabernakelbønnen. Navnet Jesus har fått gjennom Jes 9;6-7 Et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Og herredømmet er lagt på Hans skulder. Hans navn skal være Underfull Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far og Fredsfyrste.
Dette navnet - som er JESUS - fryder jeg meg over. I det siste har jeg blitt spesielt glad i navnet "rådgiver" For det er det jeg både trenger, og stadig merker gjennom hverdagen. Når det oppstår noe, merker jeg hvordan Den Hellige Ånd gjør meg oppmerksom på noe. Enten en tanke som bør endres, eller en holdning jeg trenger å vurdere. Og i blant blir jeg overrasket og minnet om gode ting jeg kanskje hadde glemt osv. Gud er god! Han har virkelig ikke etterlatt oss farløse - Han er med oss. Ett av navnene til Jesus er faktisk "Gud med oss" :-)

Tror jeg skal avslutte bloggposten min her i dag, mens jeg fortsetter videre alene. Også kan jo du fortsette der du er. Ønsker deg en velsigna dag, sammen med "Gud MED oss"

fredag 17. mars 2023

Trofasthet som går begge veier

Guds trofasthet, det hører vi om og vi elsker det. Sant? Dagens kapittel, Jer 25, er et tungt kapittel. Det er dom som profeteres, både over Israel og folkene rundt. 
Men det som gjorde inntrykk i dag, var profeten selv, som gjennom 23 år trofast stod opp for det kallet Gud hadde gitt ham. Det ser også ut til at han stod ganske alene, og budskapet var ofte tungt. Overskriften til dagens kapittel er dette;

Jeremia har talt Herrens ord til folket i tjuetre år uten at de har hørt på ham 

Det følger absolutt velsignelse av å tjene Ham, men i blant koster det også... 

Jesus, i dag ble jeg minnet om Jeremia som var trofast på tross av at han stod alene og møtte sterk motstand. Jeg finner ikke helt ord i dag... men jeg ber om at jeg må være trofast - uansett hva jeg måtte møte. Det finnes ikke noe viktigere for meg enn å få være barn av Deg.
Jeg ber for dagen i dag. Ber om styrke, veiledning og hjelp til å være et redskap for Deg. Kjære Gud, at jeg reiser meg opp igjen og fortsetter når jeg har falt... for det går galt i blant. Du ER trofast. Jeg ønsker å være det.

torsdag 16. mars 2023

For Gud er alt mulig

 Fra dagens kapittel, Mark 10; har jeg valgt ut tre temaer.

25Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike! 26Da ble de enda mer forferdet og sa til hverandre: Hvem kan da bli frelst? 27Jesus så på dem og sa: For mennesker er det umulig, men ikke for Gud. For alt er mulig for Gud! 

En stor oppmuntring for oss som har barn vi ber for! Det kan se vanskelig ut - kanskje til og med umulig... Men for Gud er alt mulig!! Derfor fortsetter vi å be for dem! Også vi er kalt av nåde. En stoooor gave!

 42Men Jesus kalte dem til seg og sa til dem: Dere vet at de som gjelder for å være fyrster for folkene, hersker over dem, og deres stormenn bruker makt over dem. Luk 22:25-27. 1Pet 5:3. 43Slik skal det ikke være blant dere, men den som vil være stor blant dere, skal være alles tjener. 9:35. Joh 13:14,15. 44Og den som vil være den første blant dere, skal være alles trell. 45For Menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge i manges sted. 

Jeg har snakket om det flere ganger, og jeg elsker det! At Guds rike er noe helt annet enn det vi har i denne verden. Et rike som bærer fram de minste, og løfter opp de som føler seg små. Der de største først og fremst har som oppgave å tjene og gi av seg selv.

47Da han hørte at det var Jesus fra Nasaret, begynte han å rope: Jesus, du Davids sønn, miskunn deg over meg! 1:24. 5:34. 10:52. 11:10. 12:35. Matt 9:27. 48Mange truet ham for å få ham til å tie, men han ropte bare enda høyere: Du Davids sønn, miskunn deg over meg! 

Denne historien har jeg nettopp fortalt i barnehagen. Det som er så herlig med Bartimeus, er at han ikke lar seg stoppe av alle andre. De er både irritert og truer ham til å være stille. Men Bartimeus vet hva Jesus kan gjøre, og at det vil være livsforvandlende for ham. Så på tross av hva alle andre måtte si og mene, så roper han bare høyrere. Og Jesus lønner ham for det :-)

Vær frimodig. Våg å stå for det du tror på.

Jesus - takk for en ny dag. I dag fryder jeg meg over å få være en del av Ditt rike. Det beste riket å være i! Og en dag skal det overgå alt. Ja, det tror jeg på!

Åp 21 skriver;

3 Fra tronen hørte jeg en høy røst som sa: «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem.  4 Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som før var, er borte.»

     5 Han som sitter på tronen, sa da til meg: «Se, jeg gjør alle ting nye.» Og han la til: «Skriv det ned, for dette er pålitelige og sanne ord.»

onsdag 15. mars 2023

Mine valg

 Det frie valget - det er både godt og vanskelig. Godt fordi ingen tvinger meg til noe jeg ikke vil. Vanskelig fordi jeg ofte tar valg jeg ikke burde gjort...

Det vanskeligste er likevel å tenke på alle de som velger bort JESUS. 

Selv etter at vi har valgt Jesus, består livet av nye valg. Hvilke konsekvenser har jeg fått av valgene jeg har tatt? Eller for de som er rundt meg? Har jeg positiv påvirkningskraft? Har jeg påvirkningskraft i det hele tatt..?

Dette med valg er noe vi møter daglig. I dag var det Ordene fra Jeremia som minnet meg om våre valg. Gjennom flere kapitler har vi sett hvordan Gud advarte Israel og sa de måtte overgi seg til Babylon. De skulle ikke bli igjen i Israel eller flykte til Egypt. Deres valg fikk konsekvenser;

6Jeg vil rette mine øyne mot dem med velbehag og føre dem tilbake til dette landet. Jeg vil bygge dem opp og ikke bryte dem ned, jeg vil plante dem og ikke rykke dem opp. 31:28. 32:37. Esek 11:17. Amos 9:15. 7Jeg vil gi dem hjerte til å kjenne at jeg er Herren. De skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud. For de skal vende om til meg av hele sitt hjerte. 31:33 ff. 32:38 ff.Esek 11:19 ff. 36:26 ff. Sak 8:8. Heb 8:10.
8Og som en gjør med dårlige fikener, som er så dårlige at de ikke kan spises - ja, så sier Herren: slik vil jeg gjøre med Judas konge Sidkia og hans høvdinger og dem som er blitt igjen i Jerusalem, dem som er blitt igjen i dette landet, og dem som bor i landet Egypt. 

Jeg kom til å tenke på at Jesus også på en måte ber oss å forlate "landet vi bor i" Vi som tror er blitt borgere av et annet rike :-) Også må vi velge hvor vi vil være. Da Jesus ba for oss, sa Han;

 14 Jeg har gitt dem ditt ord. Men verden har lagt dem for hat, for de er ikke av verden, likesom jeg ikke er av verden. 15 Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. 16 De er ikke av verden, likesom jeg ikke er av verden. 17 Hellige dem i sannheten; ditt ord er sannhet. 18 Likesom du har sendt meg til verden, har jeg sendt dem til verden. 19 Jeg innvier meg for dem, så de også skal være innviet ved sannheten.
   
 20 Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som ved deres ord kommer til tro på meg.

I Rom 12 skriver Paulus; 2
Og skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som han har behag i, det fullkomne.

Det er vår måte å "forlate landet" på. Vi skal være I verden, men ikke AV verden. Vi er ambassadører for Guds rike :-)

Gud har åpnet frelsens vei. Alt er ferdig. Men det er mitt valg å gå inn i det. Eller ikke... Det var de som var lydige som opplevde Guds velsignelse. Lydighet er av og til et negativt ladet ord. Men det er rett og slett fordi den onde ikke liker det. "Har Gud virkelig sagt...?" 
Det å være lydig mot den som vil ditt beste kan jo ikke være negativt!

Jeg ber for dagen i dag, og for de valgene jeg kommer til å møte. Takk at Du allerede er der. Du som er "Jeg Er". Takk for løftet om at Du vil være med meg hver dag. Jeg trenger Deg. Og jeg vet at mange rundt meg trenger Deg. Åh Herre, fyll meg med Ditt lys, så jeg bedre kan vise Deg til dem. Jeg ber for min familie, både for de som tror og de som enda ikke gjør det. Takk for de som ber!! Vi ber om frelse for hele vår familie! Jeg ber Herre, send høstarbeidere som kan nå inn til dem som jeg ikke kan. Og er det mer jeg kan, så hjelp meg å se det!

tirsdag 14. mars 2023

Alenetid med Jesus

 Det er ikke lenge siden jeg snakket om dette med alenetid med Jesus, men i dagens tekst Mark 9, ble dette igjen både en påminnelse og en lengsel. For det er i alenetiden med Ham vi får åpenbaringer. Det er da Han lettest kan nå oss også, tror jeg. Skjønt, vi har sikkert mange opplevd at dette også er sterkt i et felleskap der Jesus er sentrum :-)
I dagens tekst vil jeg si det er en blanding av dette;

2Seks dager etter tok Jesus med seg Peter, Jakob og Johannes og førte dem opp på et høyt fjell. Der var de for seg selv, helt alene. Og han ble forvandlet for øynene deres. Matt 17:1 ff. Luk 9:28 ff.
3Hans klær ble så skinnende hvite at ingen på jorden som bleker klær, kan få dem så hvite. 4Og Elia viste seg for dem sammen med Moses, og de samtalte med Jesus. 5Da tok Peter til orde og sa til Jesus: Rabbi, det er godt at vi er her; la oss bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia! 6Han visste ikke hva han skulle si, for de var slått av frykt. 7Da kom det en sky og overskygget dem, og en røst lød ut fra skyen: Dette er min Sønn, den elskede. Hør ham! Sal 2:7. Jes 42:1. 2Pet 1:17. 8Og med ett, da de så seg omkring, så de ikke lenger noen hos seg uten Jesus alene. 

De var for seg selv, helt alene - sier teksten. Men det var også et felleskap på 4, der JESUS var hovedfokus. Og for et mektig møte det ble! Må si jeg kjenner lengsel etter mer av dette. Møter der Jesus blir sterkere og mer synlig i mitt liv. Ikke bare for min egen del - men i en slik grad at jeg lettere kan dele Ham med andre. 

Alenetid og åndelig felleskap - vi trenger begge deler :-)
I dag vil jeg takke for menigheten og be for den. Og jeg ber for dagen i dag. Jeg ber for alle troende som er rundt omkring. Åh Herre, måtte vi bli sterkere lys og salt i verden! Gode høstarbeidere for Deg.

mandag 13. mars 2023

Jesus - vår frelser

 Det har vært flere tunge kapitler fra Jeremia, som profeterte om dom. Ingen ville høre på rettledning, og kongen selv var en ond mann som bare tenkte på seg selv;

Ve kong Jojakim!
13 Ve ham som bygger sitt hus med urett,
        sine høysaler med urettferdighet,
        han som lar sin landsmann
        trelle uten noen betaling
        og ikke gir ham den lønn han skal ha.
   
 14 Han sier: «Jeg vil bygge et romslig hus
        med luftige saler i overetasjen.»
        Så hogger han ut vinduer,
        kler huset med sedertre og maler det rødt.
   
 15 Er det slik du viser deg som konge
        at du glimrer med sedertre?
        Din far hadde også mat og drikke,
        men samtidig gjorde han rett og rettferd,
        og da gikk det godt for ham.
   
 16 Han sørget for at arme og fattige
        fikk sin rett – og det gikk ham vel.
        Er ikke det å ha kjennskap til meg?
        lyder ordet fra Herren.
   
 17 Men du har ikke syn og sans
        for annet enn egen vinning.
        Du lar gjerne blodet av uskyldige flyte,
        du bruker vold og mishandling.

Ikke gode vers å lese... men jeg velger å ta de med for å vise den store forskjellen fra dette kapitlet til det neste :-) Det var en grunn til profetens budskap om dom. Men i neste kapittel ser vi at Gud ikke stopper der. Han har fortsatt en plan. 

1Ve de hyrdene som ødelegger og sprer den hjorden jeg vokter, sier Herren. 10:21. Esek 34:2 ff. 2Derfor sier Herren, Israels Gud, om de hyrdene som røkter mitt folk: Dere har spredt mine får og jagd dem bort og ikke sett etter dem. Se, jeg hjemsøker dere for deres onde gjerninger, sier Herren. 3Jeg vil selv samle resten av mine får fra alle de landene jeg har drevet dem bort til, og jeg vil føre dem tilbake til deres egne beitemarker. Der skal de være fruktbare og bli mange. 31:8. 32:37. Jes 11:11 ff. Sef 3:20. 4Jeg vil sette hyrder over dem, og de skal røkte dem. De skal ikke frykte mer og ikke bli skremt, og ingen av dem skal savnes, sier Herren. 3:15. Esek 34:23. 5Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil la det stå fram for David en rettferdig spire. Han skal regjere som konge og gå fram med visdom og gjøre rett og rettferdighet i landet.33:15 ff. Jes 4:2. 11:4,5. Esek 17:22. Sak 3:8. 6:12. 6I hans dager skal Juda bli frelst, og Israel bo trygt. Dette er det navnet som han skal kalles med: Herren, vår rettferdighet. 

Det er fantastisk å lese. Men også dagens kapittel har et alvorlig budskap. For blant dem som fikk høre dommen fra profeten Jeremia, var det andre profeter som valgte å kjempe imot. De ville ikke høre dette budskapet om kom i stedet med budskap om fred... Hva ville jeg ha valgt å lytte til den gangen? 
Hva velger jeg å lytte til i dag?

16Så sier Herren, hærskarenes Gud: Hør ikke på disse profetenes ord når de profeterer for dere! De fyller dere med tomme innbilninger. De bærer fram sitt eget hjertes syner, ikke ord fra Herrens munn. 14:14. 27:9,14. Esek 13:2,3,6. Matt 7:15. 17Igjen og igjen sier de til dem som forakter meg: Herren har sagt: Dere skal ha fred! Og til hver den som følger sitt harde hjerte, sier de: Det skal ikke komme ulykke over dere. 6:14. 8:11. Amos 9:10. Mika 3:11. 18Men hvem av dem har stått i Herrens fortrolige råd, slik at han så og hørte hans ord? Hvem har gitt akt på mitt ord og hørt det? 

I dag vil jeg først og fremst takke for JESUS som ble liv og frelse for oss. Også vil jeg be for alle de som forkynner Ordet. Åh Herre, måtte det være sannhetens Ord de bærer fram. Frimodig, både når det er om frelse og fred, og når det er alvor vi trenger for å endre kurs. Hjelp oss, så vi lytter til det som er FRA DEG!