tirsdag 30. november 2021

Gi Gud ære

 7Der forkynte de evangeliet en tid. 8I Lystra satt en mann som var lam i føttene, han var vanfør fra fødselen av og hadde aldri kunnet gå. 

3:2 ff.
9Denne mannen hørte Paulus tale. Paulus så nøye på ham, og da han så at han hadde tro til å bli helbredet, 10ropte han: Reis deg og stå på dine føtter! Da sprang han opp og gikk omkring. 3:6-8. Jes 35:6. 11Men da folket så det som Paulus hadde gjort, begynte de å rope på lykaonisk: Gudene er blitt mennesker lik og er kommet ned til oss! 28:6. 12De kalte Barnabas for Zevs, og Paulus for Hermes, fordi det var han som førte ordet. 13Og presten ved Zevs-templet som lå utenfor byen, kom med okser og kranser til porten, og ville ofre sammen med folkemengden. 14Men da apostlene Barnabas og Paulus hørte det, flerret de klærne sine, og sprang ut i folkemengden og ropte: 4Mos 14:6. Jos 7:6. Matt 26:65. Mark 14:63. 15Hva er det dere gjør, menn? Også vi er mennesker under de samme kår som dere. Og vi forkynner dere evangeliet, at dere skal vende dere bort fra disse falske gudene til den levende Gud, han som gjorde himmelen og jorden og havet og alt som er i dem. 4:24. 10:26. 1Mos 1:1.Sal 33:6. 124:8. 146:6. 1Tess 1:9. Åp 4:11. 14:7. 16I tidligere slekters tid har han latt alle hedningefolkene vandre sine egne veier. 17:30. Sal 81:13. Mika 4:5. 17Men han lot seg ikke uten vitnesbyrd. Han gjorde godt. Fra himmelen sendte han dere regn og fruktbare årstider, og han mettet deres hjerter med føde og glede. 17:26,27. Sal 104:27,28. Jer 5:24. Esek 34:26,27. 18Og ved å si dette, fikk de med nød og neppe hindret folket fra å ofre til dem. 

Tenk hvilket mektig under som hadde hendt! Hvordan ville mennesker reagert i dag, dersom slike mektige undere skjedde her? Jeg tror vi kan forstå reaksjonen som hendte her. Nå ville nok ingen kommet løpende for å ofre - men en form for tilbedelse ville det nok vært... 
Ja, jeg tror til og med at det ville vært menneskelig om Paulus og Barnabas hadde kjent en stolthet også, og tatt imot noe av hyllesten. Men de var helhjertede for Gud, og gir Ham ALL ære. 

Herre, ransak og kjenn mitt hjerte. Ja forme det mer og mer som Du vil. Jeg vet det fortsatt er ... mye å gjøre ... Takk for din nåde! 
Vi lengter etter å se mer av Deg her! 


mandag 29. november 2021

Som dagen er skal styrken være

Dagens kapittel (Apgj 13) forteller at det ble stor forfølgelse. De ble kastet i fengsel for sin tro, noen ble torturert og andre mistet til og med livet pga sin tro. Likevel står det på slutten av kapitlet;

 "Men disiplene ble fylt av glede og Den Hellige Ånd." For meg er det både stort og forunderlig at de kjenner både glede og styrke i en slik situasjon. I 5.Mos 33;25 har vi et løfte som sier "Som dine dager er, skal din styrke være." Det må jeg bare stole på, når jeg kjenner meg bekymret for framtiden...

Herre, i dag vil jeg takke for disiplenes utholdenhet, og for deres store arbeid for å spre evangeliet. Det er takket være dem at jeg i dag får tro på Deg! 
Måtte jeg finne samme glede og styrke, om jeg møter slik motgang de møtte!

søndag 28. november 2021

Adventskalender for hele året :-D

 I dag er det første søndag i advent (28.11.21) og om bare tre dager er det mange barn som åpner sin første luke i julekalenderen. En spennende tid både for store og små, med mange forventninger.

Julen er først og fremst en tid hvor vi feirer JESUS. Jeg våknet med en gammel sang i dag "Rom for Jesus, ærens Konge" Det er også hva vi ønsker å gi denne julen.

(Bønn for samlingen, og takkebønn for julen hvor vi feirer at Jesus kom til oss)

Hva slags julekalender har du?

Noen har sjokoladekalender - mmmmm
Noen har gavekalender, med pakker hver dag! Wow
Det finnes mange type kalendere. Selv er jeg veldig glad i té, og et år var det noen som gav meg en te-kalender. Ny type te for hver dag. Skomaker Andersen hadde en appelsin med 24 nellikspiker :-D

Jeg tenkte litt på hvilke kalendere jeg hadde som barn, og da var det spesielt én kalender jeg ikke glemmer. De fleste venter jo spent på hva de skal få i luken de åpner. Men i denne kalenderen var det luker der jeg kunne gi i stedet. Når jeg åpnet en luke, var det et lite bilde med en tekst. Åpningen var akkurat stor nok til å putte inn en fem-kroning som var den største mynten den gangen. For hver dag ble det puttet på en mynt. De ramlet ned i en lomme nederst i kalenderen. Og når alle 24 lukene var åpnet, så ble pengene gitt til Kirkens nødhjelp. 

Er det noen som gleder seg til å starte på årets julekalender?
Den har 24 luker. Spennende. Men vet dere hva? Jeg har en kalender for hele året. DET er mange luker det. Vet dere hvor mange kanskje? 365 luker! Hvordan kalenderen ser ut? (Løfter opp min bibel her)


Det er en spennende kalender. Og på tirsdager er jeg til og med så heldig å få åpne en luke sammen med barna i barnehagen :-D

I den første luken jeg åpner står det "I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden." Og det første Gud skapte, var lyset. Ikke bare et lite adventslys som vi har tent i dag - nei, Gud lyste opp hele himmelen :-D Gud kan fortsatt skape lys. Mennesker som opplever at det er mørkt i tanker og sinn, som kjenner det er mørkt inne i hjertet sitt - der kan Gud skape lys. Salme 18;29 sier ",Herre du tenner min lampe, min Gud lyser opp mitt mørke." 

Når Gud hadde skapt hele jorden, var Gud kjempefornøyd. I denne første luken kan jeg også lese "Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var overmåte godt." Du og jeg er også en del av hans skaperverk. Og han elsker oss! 

Nå er det som sagt veldig mange luker i denne boka. Kanskje jeg kan vise deg noen av dem? Omtrent midt i boka finner vi profetene. En av dem heter Jesaja. La oss åpne en av lukene i den boken (Jes 9;6);

For et barn er oss født,
        en sønn er oss gitt.
        Herreveldet er lagt på hans skulder,
        og hans navn skal være:
        Underfull Rådgiver, Veldig Gud,
        Evig Far og Fredsfyrste.  

Wow - for et navn! Det var ikke småtterier! Underfull rådgiver, veldig Gud, evig Far og Fredsfyrste. Vet dere hvem han snakker om? JESUS! Alt dette ligger i navnet Jesus. Det er noe å tenke på når vi feirer det lille Jesusbarnet til jul. Det ligger så mye i akkurat det! 

Skal vi åpne en luke til? La oss åpne en jule-luke :-D fra Luk 2

Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Jeg kommer til dere med bud om en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. 

Det er er min favoritt i fra juleevangeliet. Det er som om jeg kan merke englenes jubel over at dette endelig skal skje. Guds frelsesplan blir virkelig. Verdens frelser er Underfull rådgiver, veldig Gud, evig Far og Fredsfyrste.

Nå til jul feirer vi starten på denne frelsesplanen. Og til påske feirer vi at den ble fullført. Eller som Jesus sa i Joh 19 "Det er fullbrakt"

Litt videre i denne boken kommer vi til mange fantastiske brev som bl.a. Paulus har skrevet. En av lukene her forklarer mer om Guds frelsesplan. Hør fra Ef 1;

5 I kjærlighet har han,
        av sin egen frie vilje, forut bestemt oss til
        å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus,
   
  6 til pris og ære for hans herlighet
        og for den nåde han gav oss i sin elskede Sønn.
   
  7 I ham har vi forløsningen
        som ble vunnet ved hans blod,
        tilgivelse for syndene.
        Så stor og rik er hans nåde,
   
  8 som han i rikt mål har latt oss få.
        Slik gav han oss all visdom og innsikt,
   
  9 da han kunngjorde oss sin viljes hemmelighet,
        den frie beslutning han hadde fattet
   
 10 om å fullføre sin frelsesplan når tiden var inne:
        å sammenfatte alt i Kristus, alt i himmel og på jord.
   
 11 I ham har vi også fått del i arven,
        vi som på forhånd var bestemt til det
        etter Guds forsett,
        han som gjennomfører alle ting
        etter sin plan og vilje.
   
 12 Slik skulle vi være til pris og ære for hans herlighet,
        vi som alt nå har satt vårt håp til Kristus.
   
 13 I ham er også dere kommet til tro
        da dere hørte sannhetens ord,+


        evangeliet om deres frelse.

Kjærlighet er gjennomgangstema. Julen er gjerne en tid der vi gjerne viser hverandre litt ekstra kjærlighet. 1.Joh 4;19 sier "Vi elsker fordi Han elsker oss først" Sant det :-D

Når jeg åpnet en av lukene ganske langt bak i boka - nesten helt til slutt - da oppdaget jeg at Jesus også hadde en kalender. Vet du hvordan lukene i hans kalender ser ut? Det er faktisk deg og meg. Så HAN har mange luker Han :-D 
Kanskje det ikke kan sammenlignes helt? For Jesus åpner ikke alle lukene. Han banker på og venter på at du og jeg skal åpne for Ham. DA vil han komme inn.

I Åp 3 sier Jesus; Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg.

Dette siste er hva jeg opplever hver gang jeg åpner en luke i denne boken. Jeg møter JESUS, og Jesus møter meg. Vi holder måltid. I Jer 15;16 står det;

Jeg fant dine ord, og jeg åt dem. Og dine ord var til fryd for meg og til glede for mitt hjerte. For jeg er kalt ved ditt navn, Herre, hærskarenes Gud!

La meg avslutte med hva dette herlige navnet JESUS er;

Underfull Rådgiver, veldig Gud, evig Far og Fredsfyrste. 

Jeg anbefaler denne kalenderen på det varmeste. I Matt 6 sier Jesus "Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg." Han har omsorg for deg.

Jeg ønsker dere en riktig god advent :-D

lørdag 27. november 2021

NÅDE

I dag leste jeg siste del av historien om Gideon. I første del ser vi at Gideon også var pedagog :-D Sjekk hvordan han møter kritikk;

1Efra’ims menn sa til Gideon: Hva er det du har gjort mot oss? Hvorfor sendte du ikke bud etter oss da du dro i strid mot midianittene? Og de gikk sterkt i rette med ham. 12:1. 2Men han sa til dem: Hva har vel jeg gjort her som kan sammenlignes med det som dere har gjort? Er ikke Efra’ims etterhøst bedre enn Abiesers vinhøst? 6:10,34. 3I deres hånd ga Gud midianittenes fyrster, Oreb og Se’eb. Hva har da jeg maktet å gjøre som kan lignes med det dere har gjort? Da han talte slik til dem, var de ikke vrede på ham lenger. 

I stede for å kaste kritikk tilbake, eller bli sint og fornærmet, så velger han å rose dem :-) Det står det respekt av syntes jeg. Funket gjorde det også. 
Når Jesus snakket om å vende det andre kinnet til, til og med elske våre fiender... Da visste Jesus at dette funker bedre slå tilbake. Det handler selvsagt ikke om å godta alt - men om å ha visdom til å gjøre det rette.

Gideon hadde en sterk side til;
22Israels menn sa da til Gideon: Du skal herske over oss, både du og din sønn og din sønnesønn! For du har frelst oss av midianittenes hånd.
23Men Gideon sa til dem: Jeg vil ikke herske over dere, og min sønn skal ikke herske over dere. Herren skal herske over dere. 

Selv om Gideon var høyt elsket av Gud og hadde en sterk tjeneste, så hendte det samme med Gideon som hendte med Salomo. Deres tro ble svakere på slutten, og som ordet sier; "Det ble en snare for dem"

Og Gideon laget en efod* av gullet og stilte den opp i sin by i Ofra. Hele Israel drev hor med den der. Den ble en snare for Gideon og hans hus.

Dette forteller meg at hele livet bygger på nåde. Uansett om tjenesten vi har for Gud er sterk og mektig, eller liten og i andres øyne ubetydelig, så bygger begge deler på NÅDE. Et sterkt møte med Gud i dag er ingen garanti for morgendagen. Vi her hver dag avhengig av Hans nåde. Vi trenger hver dag å søke Guds nærvær og være I HAM. 

Jesus sier "Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg." Er det ikke godt at Han alltid står der? Vi trenger ikke lete etter Ham, bare åpne vår hjertedør og være sammen med Ham. 
Herre jeg kommer til Deg i dag, Takk at jeg kan legge denne dagen i Dine hender - ja få være I DEG.
1Sam 8:7. 10:19. 12:12.

fredag 26. november 2021

Herren skal stride for dere

 I forrige kapittel møtte vi en usikker Gideon som stilte spørsmål både til Gud og til sin egen manglende styrke. Men i dagens kapittel (Dom 7) møter vi en helt annen Gideon. En Gideon som har møtt Gud og funnet troen på en mektig frelser :-)

I lang tid hadde Israel blitt utsatt for angrep fra fiender som bl.a. ødela avlingene deres så de ikke hadde noe å leve av. De led virkelig nød. Nå sa Gud at Gideon skulle mønstre en hær, og hele 32 000 mann møtte opp.

Da sa Herren til Gideon: Du har for mye folk med deg til at jeg skulle gi midianittene i deres hånd. For da kunne Israel rose seg mot meg og si: Min egen hånd har frelst meg. 

Da sa Herren til Gideon: Med de tre hundre mann som lepjet, vil jeg frelse dere og gi midianittene i din hånd. Men resten av folket kan gå hver til sitt.  (v.2 og 7)

Nå skjer det virkelig noe rørende! Gud krever ikke Gideons tillit. Han har full forståelse for at dette kan bli litt i meste laget for ham, så han gir følgende oppmuntring;

Men er du redd for å gå dit ned, så gå ned til leiren med din tjener Pura. Hør så etter hva de taler om. Da skal du kjenne deg så sterk at du tør dra ned mot leiren. (v.10-11)

Der overhører Gideon og Pura en samtale mellom to i fiendeleieren, som forteller om en drøm som de tolker til å bety at Gud har gitt seieren til Israel. Dette setter mot i Gideon, og styrker hans tro på Gud. Så ble det da også full seier!

Det er godt å tro på en Gud som forstår oss. En som vil hjelpe oss til å vokse i Ham.

Herre, du ser oppgavene som ligger foran meg disse dagene. Måtte Du fylle meg med styrke og de rette ordene å dele!

torsdag 25. november 2021

Hvorfor skjer det så lite?

 Spørsmålet ble stilt i bibelgruppa jeg er med i, og jeg skal innrømme at jeg har spurt om det samme selv flere ganger...

I dagens tekst, som er Dom 6 og Apgj 10 møter vi Gideon og Kornelius. Det ble så sterkt for meg i forhold til dette. Gideon var i en svært vanskelig situasjon, både materielt og åndelig vil jeg si. De ble truet av fiender stadig vekk. Fiender som ødela alt de hadde å leve av. I tillegg tilba folket avguder og hadde glemt hvem Herren var tror jeg. Og midt oppi dette opplever Gideon et sterkt møte. Det er hans reaksjon jeg kjenner igjen.

Herrens engel åpenbarte seg for ham og sa til ham: Herren er med deg, du djerve kjempe! 13Men Gideon sa til ham: Hør på meg, Herre! Er Herren med oss, hvorfor har da alt dette rammet oss? Og hvor er alle hans undergjerninger som våre fedre har fortalt oss om, når de sa: Førte ikke Herren oss opp fra Egypt? Men nå har Herren forlatt oss og overgitt oss i midianittenes hånd. 2Mos 13:14. Sal 44:10,10. 14Da vendte Herren seg til ham og sa: Gå av sted, så sterk som du er, så skal du frelse Israel av midianittenes hånd! Har ikke jeg sendt deg? 

Guds reakskjon på Gideons svar er også herlig. På tross av Gideons både tvil og reaksjon, så fortsetter Gud sitt arbeid og sitt kall til Gideon. Og jeg skal si det skjer saker etter dette!!

I Apgj 10 møter vi Kornelius som trofast er i bønn til Gud. Nå vet jeg jo ikke hva han har opplevd tidligere, men hans reaksjon da han møter en engel får meg til å ane at dette er noe helt nytt for ham. 

En dag, det var omkring den niende time, så han tydelig i et syn en Guds engel som kom inn til ham og sa: Kornelius! 4 Kornelius stirret forferdet på ham og sa: Hva er det, herre? Engelen svarte ham: Dine bønner og almisser er steget opp for Guds åsyn, så han er blitt minnet om deg.

Også han opplever radikal forvandling etter dette. Disse tekstene gir meg håp og lengsel etter at også vi skal få oppleve noe nytt! Engelens svar til Kornelius er også en oppmuntring til å be!

Herre, jeg ber og lengter etter noe nytt, både i mitt liv og i vår menighet. Noe som kan påvirke hele vårt område - ja hele vårt land!

onsdag 24. november 2021

Saulus blir Paulus

 I Apgj 9 opplever Saulus et radikalt møte med Jesus. 

det var i Damaskus en disippel ved navn Ananias. Til ham sa Herren i et syn: Ananias! Han svarte: Her er jeg, Herre! 22:12 ff. 1Sam 3:10.
11Og Herren sa til ham: Stå opp og gå bort i den gaten som kalles Den Rette, og spør i Judas’ hus etter en ved navn Saulus, fra Tarsus. For se, han ber! 21:39. 22:3. 12Og i et syn har han sett en mann som heter Ananias komme inn og legge hendene på ham for at han skulle få synet igjen. 6:6. 9:17. Mark 5:23. 13Men Ananias svarte: Herre, jeg har hørt mange fortelle om denne mannen, hvor meget ondt han har gjort mot dine hellige i Jerusalem. 14Og her har han fullmakt fra yppersteprestene til å legge i lenker alle dem som påkaller ditt navn.v.2,21. 15Men Herren sa til ham: Gå av sted! For et utvalgt redskap er han for meg, til å bære mitt navn fram både for hedningefolk og konger og for Israels barn. 13:2. 26:16,17. Gal 1:15,16. 16For jeg skal vise ham hvor mye han må lide for mitt navns skyld. 20:23. 21:11. 2Kor 11:23 ff. Fil 1:29. Kol 1:24. 17Ananias gikk da av sted og kom inn i huset. Han la hendene på ham og sa: Saul, bror! Herren har sendt meg, Jesus, han som viste seg for deg på veien der du kom, for at du skal få synet igjen og bli fylt av Den Hellige Ånd. 18Og straks falt det likesom skjell fra øynene hans, og han kunne se. Han sto da opp og ble døpt. 

Igjen blir jeg grepet av hvor tydelig Gud er. Det er ikke slik at Saulus begynner å ane at han kan ha tatt feil - nei, han blir rett og slett både blendet og slått i bakken, og talen er helt klar "Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?" 
Ja, akkurat disse Ordene er også sterke. For det var jo menigheten Saulus forfulgte - men Jesus identifiserte seg helt med dem. Han sa også en gang "Det du gjør mot en av mine minste, det gjør du mot meg"
Gud hadde like tydelig tale til Ananias. Både hvor han skulle gå, hvem han skulle møte, og hva han skulle si.

Gud - det er nesten så jeg kjenner at jeg savner deg...enda jeg vet at Du er her. Herre, åpne mine ører så jeg hører deg. Åpne mine øyne så jeg ser Deg. Og aller mest, åpne mitt hjerte så jeg er mottagelig for Deg!

tirsdag 23. november 2021

Debora

Dom 4 er et helt spesielt kapittel. Når vi leser om profeter og store ledere, er det nesten alltid menn. Men her er det en kvinne som er profeten. Og ingen liten profet heller. Hun nyter stor respekt, det ser vi ikke minst i dette kapitlet.
 4Og Debora, en profetinne, Lappidots kone, dømte Israel på denne tiden.
5Hun satt under Deboras palmetre mellom Rama og Betel på Efra’im-fjellet, og Israels barn gikk opp til henne for at hun skulle skifte rett mellom dem. 

En dag hendte dette;
6Hun sendte bud og kalte til seg Barak, Abinoams sønn, fra Kedesj i Naftali, og sa til ham: Hør hva Herren, Israels Gud, har befalt: Gå av sted og dra opp i Tabor-fjellet og ta med deg ti tusen mann av Naftalis sønner og av Sebulons sønner! Heb 10:32. 7Så vil jeg dra Sisera, Jabins hærfører, og hans vogner og hans hær bort til deg, til Kisjon-bekken, og jeg vil gi ham i din hånd. Sal 83:10. 8Da sa Barak til henne: Hvis du går med meg, vil jeg gå. Men hvis du ikke går med meg, så går ikke jeg heller. 9Og hun sa: Visst skal jeg gå med deg. Men æren skal ikke bli din for den reisen du gjør. For Herren vil overgi Sisera i en kvinnes hånd. 

Virkelig interessant å se hvor stor tillit Debora hadde. Likevel - enda Gud hadde sagt at han ville gi fienden i hans hånd, så turte han ikke dra uten henne... Og det ble jo ikke mindre spennende kapittel da det dukket opp nok en modig kvinne. Hun var både lur, modig og sterk, og ble den som greide å drepe fiendekongen. 

Debora hadde et nært forhold til Gud i et ellers mannsdominert miljø. Gud ser ikke først og fremst etter om du er mann eller kvinne - han ser etter villige og åpne  hjerter. 2.Krøn 16;9 sier

For Herrens øyne farer over hele jorden for kraftig å støtte dem som er helt med ham i sitt hjerte. 

Herre, jeg ber for dagen i dag. Jeg ber spesielt for barna jeg skal møte i dag. Jeg ber også for mine kollegaer.  


mandag 22. november 2021

Dom 2

 I Dom 2 kan vi lese dette;

Da reiste Herren opp dommere, og de frelste dem fra røvernes hånd. 3:9,10,15. Sal 106:43. Apg 13:20.
17Men heller ikke mot sine dommere var de lydige. De var troløse og drev hor med andre guder og tilba dem. De vek snart av fra den veien deres fedre hadde vandret i lydighet mot Herrens bud, og de gjorde ikke som de. 18Når så Herren reiste opp dommere for dem, da var Herren med dommeren og frelste dem av deres fienders hånd så lenge dommeren levde. For Herren hadde medynk med dem når de sukket over disse som plaget og undertrykte dem. 19Men når så dommeren døde, falt de fra igjen, og for verre fram enn sine fedre

Jeg så virkelig nåde i disse Ordene. Gud hadde satt Israel på valg. Å holde seg nær til Ham og holde Hans bud så ville det gå dem godt. Men om de forlot både Gud og loven, så ville det gå dem ille. 

Så ble hele dette slektleddet samlet til sine fedre, og etter dem vokste det opp en annen slekt, som ikke kjente Herren, og heller ikke de gjerningene han hadde gjort for Israel. 5Mos 31:16. Jer 4:22. 11Da gjorde Israels barn det som var ondt i Herrens øyne, og dyrket Ba’alene.

Det er trist at det er slik... de mistet noe mellom generasjonene. Jeg tror det er slik i dag også. Nye generasjoner trenger egne erfaringer og opplevelser.

Det står videre om Israel i dagens kapittel;
Da reiste Herren opp dommere, og de frelste dem fra røvernes hånd. 3:9,10,15. Sal 106:43. Apg 13:20.
17Men heller ikke mot sine dommere var de lydige. De var troløse og drev hor med andre guder og tilba dem. De vek snart av fra den veien deres fedre hadde vandret i lydighet mot Herrens bud, og de gjorde ikke som de. 18Når så Herren reiste opp dommere for dem, da var Herren med dommeren og frelste dem av deres fienders hånd så lenge dommeren levde. For Herren hadde medynk med dem når de sukket over disse som plaget og undertrykte dem. 19Men når så dommeren døde, falt de fra igjen

Så glad jeg er for at Gud aldri ga opp. Riktignok måtte Israel møte sine konsekvenser. Gud stod ved sitt Ord. Men han ga dem ikke opp. 
Jeg har også lest i Ef.1 i dag, som forteller om Guds frelsesplan. 

I kjærlighet har han,
        av sin egen frie vilje, forut bestemt oss til
        å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus,
   
  6 til pris og ære for hans herlighet
        og for den nåde han gav oss i sin elskede Sønn.
   
  7 I ham har vi forløsningen
        som ble vunnet ved hans blod,
        tilgivelse for syndene.
        Så stor og rik er hans nåde,
   
  8 som han i rikt mål har latt oss få.
        Slik gav han oss all visdom og innsikt,
   
  9 da han kunngjorde oss sin viljes hemmelighet,
        den frie beslutning han hadde fattet
   
 10 om å fullføre sin frelsesplan når tiden var inne:
        å sammenfatte alt i Kristus, alt i himmel og på jord.

Herre, jeg ber for vår generasjon! Du sendte dommere til Israel som kunne lede dem på rett vei. I dag vil jeg be spesielt for dem som forkynner ditt Ord. Måtte det gi håp og liv til vår generasjon. Måtte det skape noe som gjør at de får egne erfaringer og oppdager hvem DU ER.

søndag 21. november 2021

Navnet JESUS

 Vi mennesker er så forskjellige! I dagens kapittel møter vi også veldig forskjellige mennesker, med ganske ulike holdninger.

Apgj 5 er et både sterkt og spesielt kapittel. Den åpnet bl.a. med et ektepar som latet som om de var fromme og storsinnede. De ønsket en ære de ikke hadde rett på... "Vi har solgt alt vi eier og gir det til dere"
Som Peter sa, var eiendommen deres egen. Også pengene når alt var solgt. Det var deres frie valg om de ville gi alt eller bare deler av pengene. Så det handlet ikke om gaven - men om holdningen deres. 

I slutten av kapitlet ser vi en helt annen type holdning. Flere apostler ble fengslet og pisket fordi de forkynte evangeliet. Men på tross av både motgang og smerte står det om dem;

glade over at de var aktet verdige til å bli vanæret for Navnets skyld. 

Jeg tror at jeg selv ville grått i smerte og spurt Gud "Hva skjer nå?" Jeg tror Han ville både trøstet meg og gitt meg stryke. Men tenk at de kunne glede seg der og da, og så verdien i også dette? De visste at deres Herre og Mester også hadde lidd. 

At de hadde en stor dose av Guds kraft i seg ser vi ikke minst i at Gud løste dem ut gjennom stengte dører (v.23) og folk ble helbredet bare de nådde skyggen til Peter (v.15) 

Jeg tenker igjen på deres holdninger. Mens det første ekteparet vi hørte om ønsket ære for seg selv, var apostlenes eneste tanke å ære Gud. Tenker bl.a. på Peters ord i Apgj 3, der de hadde helbredet en mann som var lam. Peter sa;

Da Peter så dette, begynte han å tale til folket: Israelittiske menn! Hvorfor er dere forundret over dette? Og hvorfor stirrer dere på oss, som om vi av vår egen kraft eller gudsfrykt hadde gjort at han kan gå?Abrahams og Isaks og Jakobs Gud, våre fedres Gud, har herliggjort sin tjener Jesus

De var så overgitt til JESUS. Jeg har så mye å lære der!

Herre, i det siste har jeg blitt gjort oppmerksom på hvor stort og hvor viktig ditt navn er. Du som sa til dine disipler "I mitt navn skal dere..." Og det gjorde de også. I Jesu Kristi navn helbredet de syke. I Jesu navn døpte de, og i Jesu navn hentet de styrke. Ja, de var til og med glade for lidelsen de møtte for dette NAVNET skyld. 

Navnet over alle navn er JESUS - det ligger så mye mer i dette enn vi tidligere har hørt om. I dag vil jeg be med Ef.1 igjen som sier;

Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må gi dere visdoms og åpenbarings Ånd til kunnskap om seg, Jes 11:2. Kol 1:9. 18og gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige,2Kor 4:4,6. 19og hvor overveldende stor hans makt er for oss som tror, etter virksomheten av hans veldige kraft. 3:7,20. 6:10. 2Kor 13:4. Fil 3:21. 20Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen, Sal 110:1.Apg 2:24,32. Rom 8:34. 1Kor 15:25. Heb 8:1. 21over all makt og myndighet, over alt velde og herredømme og over hvert navn som nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende. 2:2. 3:10. 6:12. Fil 2:9. Kol 1:16. 2:10 22Alt la han under hans føtter, og ga ham som hode over alle ting til menigheten, 4:15. Sal 8:7. Matt 28:18. Kol 1:18. 23som er hans legeme, fylt av ham som fyller alt i alle. 

JESUS