lørdag 17. februar 2024

Sabbat - del 3

 SABBATEN OG HVILEN     

MEDITASJON

Da jeg var barn hadde jeg søndagskjoler. Jeg ville legge dem ut på lørdag kveld, og jeg visste at i morgen var det søndag. Med det kom hvile. Om morgenen gikk jeg på søndagsskolen med søsknene mine. Utover ettermiddagen tilbrakte foreldrene mine tid med oss. Vi spilte sammen, lagde musikk eller gikk på tur. I dag er jeg diakonisse, og jeg bruker fortsatt en spesiell kjole på søndager. 

Gamle jøder og kristne har kjent prinsippet om hvile og pause på sabbaten i tusenvis av år. Den stammer fra skapelseshistorien da Gud hvilte på den syvende dagen etter seks dagers skapelse. Siden Jesu oppstandelse definerer dagen etter sabbaten livets rytme for det fremvoksende kristne fellesskapet. Den dagen kom de sammen for tilbedelse og fellesskap. 

Gud ga oss en hviledag – søndagen – som et nyttig avbrudd i våre travle liv og kultur. Hviledagen er ikke bundet til en bestemt ukedag, men den bør skilles fra de andre dagene. Sabbaten er en påminnelse om at vår verdi som mennesker er basert på mer enn bare våre prestasjoner. Legen og teologen Albert Schweitzer sa med rette: «Når sjelen din mangler en søndag, vil den visne.»

Vi bestemmer selv når vi holder den hviledagen. Det tar tid å bli stille. Heller jeg skittent vann i et glass, vil skitten legge seg etter en stund og vannet blir klart. Den har funnet stillheten. Når vi søker hvile i stillhet, vil sjelen vår finne stillhet også. Mange av våre dypeste tanker vil komme til overflaten, tanker som vi kan bringe til Gud.

Hver dag setter jeg bevisst av en halvtime. Jeg går til et sted hvor jeg er uforstyrret. Jeg kommer for Gud, foran Jesus, akkurat som jeg er. Han venter meg. Jeg retter oppmerksomheten innover, til pusten min, og så retter jeg oppmerksomheten mot tankene og følelsene mine. Uansett hva som beveger meg, bringer jeg frem for ham med hver utpust. Jeg gir slipp og overlater alt til Gud.. Jeg tar meg god tid og avslutter med en takkebønn. 

Jesus inviterte sine disipler: "Kom selv til side til et øde sted og hvil en stund." (Mark 6:31a) Nå inviterer han oss til å gjøre det samme.

SPØRSMÅL TIL REFLEKTION  

 • Hva hindrer meg i å ta meg tid til å finne ro og hvile?   
 • Tør jeg bevisst bruke en dag uten nyheter eller telefon?   
 • Gud har velsignet og helliget den sjuende dagen. Betrakter jeg fortsatt søndagen som hellig? Føler jeg hans velsignelse over søndagen?

BØNNEMNER  

 • Vi ber om nåde for å overvinne vår frykt for stillhet og å kunne bare være.  
 • Vi ber om lengselen i våre hjerter etter at Guds nærvær skal holde seg i live og at vi tar av tid til det i vårt daglige liv.  
 • Vi ber for de uforklarlige tingene som dukker opp fra dypet av våre hjerter når vi blir stille. Vi ber om at vi ikke ignorerer dem, men våger å erkjenne dem for Gud.  
 • Vi ber om visdom og beskyttelse for øyeblikkene i stillhet når vi blir grepet av Guds Ord.   
 • Vi ber om at kirker og kapeller, hvilesteder, skal være steder hvor folk hører Guds Ord.  
 • Vi ber for de som føler seg overveldet av arbeid og ansvar og ikke er i stand til å forlate dette presset.

FORSLAG TIL BØNN 

Her er jeg foran deg, Gud, akkurat slik jeg er: uthvilt eller anspent, tom og uttørket, eller fylt av takknemlighet, full av lengsel, eller uten noe perspektiv.

Gud, du er kilden til livet. Kom med din fornyende kraft. Rens meg, helbred meg, så jeg kan bli den personen du gjorde meg til. Amen.

Søster Lydia Schranz, diakonisse og kapellan, Sveits.

1.Mos 2 På den sjuende dagen fullendte Gud sitt verk, det Han hadde gjort, og på den sjuende dagen hvilte Han fra hele sitt verk, det Han hadde gjort. 

Så velsignet Gud den sjuende dagen og helliget den, for på dagen hvilte Han fra hele sitt verk, det Gud hadde skapt og formet. 

(link til den originale bibelleseplanen, i bildet)


lørdag 27. januar 2024

Sabbat - del 2

 SABBATEN OG GUDS FORSIKTELSE     

MEDITASJON

Helt siden første kvartal av år 2020 husker folk over hele verden alle de vanskelige situasjonene som har blitt forårsaket av pandemien. Disse øyeblikkene minner oss kristne om tiden som Guds folk, israelittene, tilbrakte i ørkenen, da de ønsket å gå tilbake til slaveriet i Egypt fordi de var sultne: «...Å, at vi hadde dødd ved Herrens hånd i Egypts land, da vi satt ved grytene med kjøtt og når vi spiste brød til fulle...» (2. Mosebok 16, 3). Gud skapte sabbaten som den siste handlingen i hans skapelse, som et symbol på hans nåde og hans plan for sitt folk. 

I 2. Mosebok 20:8 minner Gud oss ​​på å holde oss til sabbaten, en hviledag for alle, en dag som eliminerer enhver ulikhet i alle deler av livet, spesielt for de som er en del av de sosialt lavere klassene. Gud uttrykker sin kjærlighet til oss og behandler alle sine skapninger likt. Alle av oss skal kunne nyte gudfryktig hvile på sabbaten.

I ørkenen mater Gud sitt folk med en ny type mat som bokstavelig talt kan oversettes til "Hva er det?" Det var mat med et spørsmålstegn, og oversettes fra hebraisk som "Mann-hou," manna. Med denne maten tilberedte Gud sabbaten og han gjorde det mulig for hans folk å bli forsørget og å bryte fri fra sin fortid i Egypt.

(De skulle til og med slippe å samle mat sabbaten - i Egypt måtte de slikte HVER DAG)

Etter 2. Mosebok 16:4 mottok folket en rasjon manna hver dag som tilstrekkelig forsyning for dagen. Fokus her er at folk skal adlyde instruksjoner og gå videre på en disiplinert måte. Vi (folket i ørkenen og kristne i dag) mottar daglig gjennom Guds Ord både lydighet og disiplin. De gir oss vissheten om Guds nåde i våre liv. 

SPØRSMÅL TIL REFLEKTION  

 • Har vi «fulle gryter» som vi bør erstatte med ny mat ovenfra?   
 • Hvordan har Gud gitt deg «ny mat» som du ikke kjente fra før?   
 • Den daglige avhengigheten av Gud bør være en realitet for oss kristne, og instruksjon og disiplin er ikke alltid en del av vår livsstil. Bør vi oppdage disse elementene på nytt? Hvordan?

BØNNEMNER  

 • Vi ber for de forfulgte kristne i denne verden. Måtte de motta manna, den daglige forsyningen fra Gud.  
 • Vi ber for troen til kristne med migrasjonsbakgrunn, spesielt for unge mennesker hvis tro blir satt på prøve. (tenker på jødene i landet vårt i dag..)  
 • Vi ber om at Gud reiser opp mennesker som Moses (ledere) igjen i våre kristne samfunn.

FORSLAG TIL BØNN 

Herre, du tok vare på ditt folk i ørkenen. Du matet, beskyttet og oppmuntret dem. Takk for nåden du tilbød de du frigjorde fra slaveriet i Egypt.

Takk for oss også. Du har frigjort oss fra å leve i syndens trelldom, og Du har inkludert oss i Ditt rike. Du nærer oss med ditt ord. Du beskytter oss og oppmuntrer oss hver dag.  

Vi gir avkall på å gå tilbake til vårt "Egypt" fra fortiden og vi vender oss mot deg, Jesus. Hjelp oss å leve ut hviletider i ditt nærvær, hvor du gir oss all den styrke og frimodighet vi trenger for å gjøre din vilje. Amen.

Joseph Kabongo, tidligere styreleder for de afrikanske kirkene i Sveits, Sveits.


2.Mos 20;Husk hviledagen så du holder den hellig. 
Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning, 
10 men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. På den dagen skal du ikke gjøre noe arbeid, verken du, din sønn eller din datter, din tjener eller din tjenestekvinne, din virksomhet eller den fremmede som bor innenfor dine porter.
11 For på seks dager dannet Herren himmelen og jorden, havet og alt som er i dem, og Han hvilte på den sjuende dagen. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.

(link til den originale bibelleseplanen, i bildet)