onsdag 30. november 2022

Guds barn

 Jeg har lest en del fra Jesaja i det siste, og jeg må innrømme at det er mye som er vanskelig å forstå. Men så dukker det opp ord innimellom som virkelig gjør godt. Det beste - som jeg siterer ofte både i blogg og bønn - er 

 For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Han har fått navnet Underfull rådgiver, Veldig Gud, Evig far, Fredsfyrste. (Jes.9;6)

I dag har jeg kommet fram til kap 25. Også her er det mye jeg ikke forstår, men den åpner i alle fall med noe jeg kan stemme med i;

1 Herre, du er min Gud. Jeg vil opphøye deg, jeg vil prise ditt navn, for du har gjort underverk. Dine råd fra gammel tid er sannhet og trofasthet.

 9 På den tiden skal de si: Se, der er vår Gud, ham som vi ventet på, at han skulle frelse oss. Dette er Herren som vi ventet på. La oss fryde og glede oss i hans frelse.

Planen jeg følger gikk videre til 1.Joh 3 som fortsetter slik;

1 Se, hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn, og det er vi. 

I dag vil jeg takke for akkurat det, at jeg få være Guds barn!


Jeg velger å dele en vanner versjon av denne, på samisk :-)tirsdag 29. november 2022

Herre, lær oss å be!

Mark 11 åpner slik;

1 Det skjedde at han var et sted og ba. Da han holdt opp, sa en av disiplene hans til ham: Herre, lær oss å be, slik som Johannes lærte disiplene sine. 2 Han sa da til dem: Når dere ber, skal dere si: Fader vår, du som er i himmelen. Helliget vorde ditt navn. Komme ditt rike. Skje din vilje, som i himmelen, så òg på jorden.  3 Gi oss hver dag vårt daglige brød. 4 Og forlat oss våre synder, for også vi tilgir hver den som står i skyld til oss. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. 

Jeg tror de ofte hørte Jesus be, noe som skapte en lengsel i dem etter å få gjøre det samme. Vi leser flere steder at Jesus gikk for å være alene når Han ba, men her har han tydeligvis gjort det også mens de hørte på. 
Hver onsdag er jeg så heldig å få være med i en bønnegruppe. Det er så godt å komme sammen i bønn, ikke minst høre de andre som ber. Jeg kjenner igjen disiplenes lengsel etter å lære mer. Jesus var det beste forbilde de kunne fått!
Det beste er at vi også i dag kan be Jesus om hjelp til dette. "Herre, lær oss å be!"

Rom 8;26 sier
På samme måte kommer også Ånden oss til hjelp i vår svakhet. For vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett, men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke kan uttrykkes i ord. 27 Og Gud som gransker hjertene, vet hva Ånden vil; for det Ånden ber om for de hellige, er etter Guds vilje.

Videre i Mark 11 sier Jesus;
9 Og jeg sier dere: Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere.  10 For hver den som ber, han får. Og den som leter, han finner. Og den som banker på, for ham skal det lukkes opp. 11 Hvem av dere som er far, vil gi sønnen sin en stein når han ber om et brød? Eller når han ber om en fisk, gi ham en orm i stedet for fisken? 12 Eller når han ber om et egg, gi ham en skorpion? 13 Hvis da dere som er onde, vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal da den himmelske Far gi Den Hellige Ånd til dem som ber ham. 

Så godt å starte dagen med! Kjenne på Guds omsorg og oppmuntring til samfunn med Ham.
Herre, jeg ber for dagen i dag. Hjelp meg å være et lys for Deg i dag, og stadig vende meg til Deg i bønn med små og større setninger og hjertesukk gjennom dagen. Så godt å være sammen med Deg. Så takknemlig for troen jeg har - en skatt i leirkar :-D

mandag 28. november 2022

Jesus sier "Kom til Meg"

 Matt 11 åpner slik;

1 Og det skjedde da Jesus var ferdig med å gi sine tolv disipler disse forskriftene, da dro han derfra for å lære og forkynne i byene deres. 2 Da nå Johannes i fengselet fikk høre om Messias’ gjerninger, sendte han bud med disiplene sine og spurte ham: 3 Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen? 4 Og Jesus svarte og sa til dem: Gå og fortell Johannes hva dere hører og ser: 5Blinde ser og lamme går omkring, spedalske blir renset og døve hører, døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige. 6 Og salig er den som ikke tar anstøt av meg. 

Johannes satt fengslet, antagelig pga sin store frimodighet til å forkynne hva som var rett og galt. Han har nok hatt det tøft der i fengslet, siden han begynte å tvile? Kanskje han var redd for at oppgaven hans ikke var fullført enda?
Bare noen funderinger. Han trengte i alle fall en bekreftelse på det han hele tiden hadde trodd på. Og svaret til Jesus var overbevisende. For en tid det må ha vært! 

Jesus gjorde mer enn å svare Johannes. Han snakket både stort og varmt om sin venn og slektning;

 10 Det er om ham dette er skrevet: Se, jeg sender min budbærer foran deg, han skal rydde din vei for deg. 11 Sannelig sier jeg dere: Noen større enn døperen Johannes er ikke reist opp blant dem som er født av kvinner. Men den minste i himlenes rike er større enn han.

Spennende Ord - han sier først at Johannes er den største blant mennesker, samtidig sier han at den minste i Guds rike er større enn han. 
Det er såå spennende akkurat dette at Gud tenker så annerledes enn oss mennesker! Jesus viste dette på flere måter. Den minste er den største, de første skal bli de siste, elsk deres fiender... gi så skal dere få osv.

Til slutt i dagens kapittel kommer Jesus med de velkjente trøstefulle ordene;

28 Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile! 29 Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er nedbøyd og ydmyk av hjertet. Så skal dere finne hvile for deres sjeler. 30 For mitt åk er gagnlig, og min byrde er lett.

Jesus takk at vi kan komme til Deg. Du har omsorg for oss. Jeg ber for dagen i dag. Jeg ber for store og små som jeg kommer til å gjøre gjennom denne dagen!søndag 27. november 2022

Høstens Herre, vi ber!

 Det er et trist kapittel i dag, Jesaja 22

3 Dine høvdinger har alle sammen flyktet bort, uten bue er de fanget. Alle som fantes i deg, er fanget, enda de hadde flyktet langt bort. 4Derfor sier jeg: Se bort fra meg! Jeg må gråte bittert. Treng ikke inn på meg for å trøste meg over mitt folks undergang! 

11 Dere graver en grav mellom begge murene for vannet fra den gamle dammen. Men dere ser ikke opp til ham som gjorde dette. Ham som uttenkte det for lang tid siden, ser dere ikke. 

Profeten gråter over det som hender - det troløse folket møter sin dom...
Det gjør vondt å tenke på all ondskap som råder, all lidelse som mange mennesker har møtt og kommer til å møte..

Kjære Gud, jeg tenker bl.a på Ukraina, hvilken smerte og lidelse de går igjennom nå pga menneskers ondskap. Jeg er glad for at Du en dag skal gjøre slutt på det hele. En dag skal bare godhet råde, det håpet vil jeg holde fast ved! I blant kan jeg kan jeg stemme i åpenbaringen som sier "Ja kom Herre, kom snart!" Men så tenker jeg på alle mine som enda ikke tror, og er glad for at det fremdeles er nådens tid!

Det som er godt midt oppi alt det vonde, er at Gud aldri gir opp. 2.Krøn 16;9 sier "For Herrens øyne farer over hele jorden for kraftig å støtte dem som er helt med ham i sitt hjerte." Og gjennom alle tider har Han funnet noen som står fram som brobygger til Guds rike. Også i dagens kapittel fortelles det om en slik mann;

19 Jeg vil støte deg bort fra din post, og fra din plass skal en kaste deg ned. 20 På den dagen vil jeg kalle min tjener Eljakim, Hilkias sønn, 21 jeg vil kle ham i din kappe og binde ditt belte om ham og gi din makt i hans hånd. Han skal være en far for Jerusalems innbyggere og for Judas hus. 

En bønn jeg ofte har sitert her, er den Jesus oppfordret oss til å be i Matt 9;38

Be derfor høstens herre at han vil drive arbeidere ut til sin høst! Vi trenger det, mer enn noen gang!

lørdag 26. november 2022

Vranglære og falske lærere...

 Det er temaet i 2.Peter 2. 

Men det fantes også falske profeter i folket, og på samme måte skal det opptre vranglærere blant dere. De skal lure inn vranglære som fører til undergang, og til og med fornekte den Herre som har løskjøpt dem. Dermed fører de seg selv snart i fortapelse.  2 Mange kommer til å følge dem i deres utskeielser, og sannhetens vei vil bli spottet på grunn av dem.

Hva er er de første faresignalene på en falsk lærer? På vranglære? Kanskje det er et lett svar for de fleste... men i dag hvor det finnes så mange ulike tolkninger og ulike menigheter? Kjenner at bønnen i Ef.1;18 blir ekstra viktig her. "Måtte Han gi deres hjertes øye lys så dere SER" Måtte Han gjøre mitt hjertes øre åpent for hva HAN vil lede meg til.

Jeg håper og tror at det viktigste er å selv holde seg nær Gud, slik at vår hovedkilde er Ham og ikke bare de som er rundt oss. Begge deler er viktig, men det viktigste er likevel vårt personlige samfunn med JESUS.

Jeg trøster meg bl.a med dette;

Joh 10; 5 Men en fremmed følger de ikke. De flykter fra ham fordi de ikke kjenner den fremmedes stemme.»

Og fra salme 25;

14 Herren har fortrolig samfunn med dem som frykter ham, og hans pakt skal bli dem kunngjort. 15Mine øyne er alltid vendt til Herren, for han drar mine føtter ut av garnet.

Og ikke minst at Hans navn er Underfull Rådgiver! (Jes 9;6)

fredag 25. november 2022

Guddommelig natur - I HAM

2.Peter 1 åpner med denne hilsen;

1 Simon Peter, Jesu Kristi tjener og apostel - til dem som har fått den samme dyrebare troen som vi ved vår Gud og frelser Jesu Kristi rettferdighet 2 Nåde og fred bli dere til del i rikt mål gjennom kunnskapen om Gud og Jesus, vår Herre.

Jeg la merke til beskrivelsen av troen; "dyrebar" og jeg kjenner hjertet stemme i en lovsang :-) Jeg er så takknemlig for troen! JA, den er dyrebar!

Peter forsetter med formaning som minner om åndens frukt. Men først deler han det viktigste, at der er I HAM vi har alt dette;

3 Ettersom Hans guddommelige makt har gitt oss alt som tjener til liv og gudsfrykt, ved kunnskapen om Ham som har kalt oss ved sin egen herlighet og kraft, 4 og gjennom dette har gitt oss de største og mest dyrebare løfter, for at dere ved dem skulle få del i guddommelig natur

at deres tro viser seg i rett liv, og i det rette liv kunnskap, 6 og i kunnskapen selvbeherskelse, og i selvbeherskelsen utholdenhet, og i utholdenheten gudsfrykt, 7 og i gudsfrykten broderkjærlighet, og i broderkjærligheten kjærlighet til alle. 8 For når disse tingene finnes hos dere og får vokse, viser de at dere ikke er uvirksomme eller ufruktbare i kunnskapen om vår Herre Jesus Kristus.

Tenk at det er et løfte, at Han vil gi oss guddommelig natur! Åh Herre, hjelp meg både å se og å ta imot dette. Jeg trøster meg med 2.Kor 4;16 som sier

16 Derfor mister vi ikke motet. Og selv om vårt ytre menneske går til grunne, så fornyes vårt indre dag for dag.


torsdag 24. november 2022

Dere skal få kraft

 Det var ordene jeg tenkte på da jeg leste dagens kapittel, 1.Peter 4. Han tar opp både det med helliggjørelse (v.1-6), det å elske hverandre (v.7-11), og det å lide for Jesu navn skyld (v.12-19) 

Enda en gang blir jeg rørt over oppfordringen til å glede seg, ja til og med juble på tross av lidelsene de møtte. Hvordan klarte de det...? Svaret ligger i det jeg startet med "Dere skal få kraft"

Men i samme grad som dere har del i Kristi lidelser, skal dere glede dere, for at dere også kan juble i glede når hans herlighet blir åpenbart. 14 Om dere blir spottet for Kristi navns skyld, er dere salige, for herlighetens og Guds Ånd hviler over dere

Kom til å tenke på Stefanus, den unge mannen som blir steinet til døde for sin tros skyld. 
Apgj 6 og 7 forteller bl.a

8 Stefanus var fylt av nåde og kraft og gjorde store under og tegn blant folket. 
15 Alle som var til stede i Rådet, stirret på ham og så at ansiktet hans var som en engels ansikt.
 Stefanus var fylt av Den Hellige Ånd og rettet blikket mot himmelen, og der så han Guds herlighet og Jesus stå ved Guds høyre hånd. 56 Da sa han: «Jeg ser himmelen åpen og Menneskesønnen stå ved Guds høyre hånd.» 57 Men da skrek de høyt og holdt seg for ørene, og alle som en stormet de mot ham. 58 De drev ham foran seg utenfor byen og steinet ham. Vitnene la klærne sine ved føttene til en ung mann som hette Saulus. 59 Mens de steinet Stefanus, bad han og sa: «Herre Jesus, ta imot min ånd.» 60 Så falt han på kne og ropte med kraftig stemme: «Herre, tilregn dem ikke denne synd.» Med disse ord sovnet han inn i døden.

Det står at hans ansikt strålte som en engels. De kunne rett og slett se den kraften Gud ga ham.

Det er en trist historie, samtidig som det er en trøst at Gud også i denne forferdelige situasjonen kunne gi styrke, kraft og mot.

Takk for Din trofasthet Herre, Du som holder det du lover! Her hos oss er det ingen forfølgelse, og vi lider ingen nød. Men også jeg trenger daglig denne kraften. Tenker på sangen "Jeg vil gjøre mitt liv til en lovsang til Deg" Det er hva jeg ønsker og håper på, at jeg kan være med å ære Deg Gud, i hverdagslivet!onsdag 23. november 2022

I love You Lord

 


Jeg elsker Deg jeg elsker Deg

Jeg elsker Deg Herre i dag

Fordi Du bryr deg om meg på en så spesiell måte

Det er derfor jeg priser Deg

Jeg opphøyer Deg og hyller navnet Ditt

Derfor er hjertet mitt fylt av lovord


Mitt hjerte, mitt sinn, min sjel tilhører Deg

Du betalte prisen for meg helt tilbake på Golgata

Det er derfor jeg priser deg

Jeg opphøyer og hyller navnet ditt

Derfor er hjertet mitt fylt av lovord


Jeg elsker deg Herre i dag

fordi du bryr deg om meg

på en så spesiell måte

Det er derfor jeg priser deg 

Det er derfor hjertet mitt er fylt med lovsang

Mitt hjerte, mitt sinn, min sjel tilhører Deg 

Du betalte prisen for meg helt tilbake på Golgata

Det er derfor jeg priser deg

Jeg priser Deg og opphøyer Ditt hellige navn


Halleluja, vi velsignet ditt navn Herre

Du er verdig Jesus

Du er fantastisk Jesus

Vi elsker deg Jesus

Halleluja, du er Jesus verdig

Du er så verdig Jesus

Du er så verdig Gud

Halleluja

Gjør min sjel vakker

 "Skjønnheten kommer innefra" er et uttrykk vi har hørt i blant. Kong Salomo sa det litt humoristisk "Som en gullring i et grisetryne er en vakker kvinne uten vett" - kanskje litt annet tema (ler) men det fikk meg i alle fall til å tenke på at den ytre skjønnheten ikke kan skjule hva som er på innsiden. Mens en vakker innside derimot, kan få hvem som helst til å være vakker også på utsiden.

"Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer" sier også Salomo "for livet går ut fra det
Innsiden gjenspeiler hvem du er.

I 1.Peter 3 sier Peter dette;

3 Deres pryd skal ikke være den utvortes - hårfletninger og påhengte gullsmykker eller fine klær, 4 men hjertets skjulte menneske, med den uforgjengelige prydelse - en mild og stille ånd, som er dyrebar for Gud. 5 For slik smykket de hellige kvinnene seg i tidligere tider, de som satte sitt håp til Gud. 

I Rom 12 sier Paulus;

Ved Guds barmhjertighet formaner jeg dere, brødre, til å bære legemet fram som et levende og hellig offer som er til Guds behag. Det skal være deres åndelige gudstjeneste.  2 Og la dere ikke lenger prege av den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til hans behag, det fullkomne.

Det gode, det som er til Hans behag, det fullkomne.
Det ble nesten vanskeligere og vanskeligere... Hvem klarer å være fullkommen?
Det gode er likevel at det er en prosess, der Gud selv arbeider i meg. 

Som 2.Kor 4 sier;
16 Derfor mister vi ikke motet. Og selv om vårt ytre menneske går til grunne, så fornyes vårt indre dag for dag.

Roland Utbult synger en bønn "Gjør min sjel vakker" Det blir også min bønn i dag!Du som gir blomstene gylne farger 
Som lar solen belyse vår verden 
Du som vil hvert menneske vel 
Gjør min sjel vakker 

Du som har skapt fuglenes sang
 
Som jeg kan vekkes av i en soloppgang 
Du som finns i glede og sorg 
Gjør min sjel vakker 

Over berg, gjennom dal,
går et menneskes vei
 
Vi møter ytre og indre krav, 
men ingen behøver bære sine byrder selv 

Du som forener himmel og jord
 
Som skaper skjønnhet der smerten bor 
Lær meg å håndtere min egen situasjon 
og gjør min sjel vakker 

Du som gjør havet spennende og rikt 
Og som forvandler vann til vin 
Jeg ber deg bare om ett mirakel til; 
Gjør min sjel vakker. 

tirsdag 22. november 2022

Hjelp meg å SE andre enn meg selv...

 I går delte jeg noen vers fra 1.Peter 2, og jeg fikk lyst til å gjenta ett av disse versene;

han som ikke gjorde synd, og det ble ikke funnet svik i hans munn, 23 han som ikke skjelte igjen når han ble utskjelt og ikke truet når han led

Ganske utrolig egentlig, når vi vet hvor mye Jesus led før og under Golgata. Han ble hånet, slått, pisket, fikk tornekronen og måtte bære korset mot den hardt sårede ryggen for så å bli spikret mot korset. Og der bar han også våre byrder. Og likevel sier Han "Tilregne dem ikke denne synd"

Nå tror jeg ikke Gud forlanger at vi alltid skal ta imot alt uten å si i fra. I blant er det viktig å si i fra. Men ofte handler det også bare om vår egen ære...og ego. Noen ganger er det også viktig å være stille - for det handler jo ikke bare om meg, sant?

Herre, hjelp meg å se når det er viktig å være stille - og se andre enn meg selv!