søndag 28. mai 2023

Vi ber for våre ledere!

 Jeg sitter og forbereder noen ord til pinsemøtet vi skal ha til mandag. Jeg skal blant annet snakke om bønneuka vi har hatt nå, i forventning til pinsa. Mens jeg lette fram bibelvers om både bønn og Den Hellige Ånds kraft, dukket dette velkjente verset opp;

 2.Mos 17;11-14

Da gikk det slik til at så lenge Moses holdt hånden i været, hadde israelittene overtaket. Men så snart han lot hånden synke, var amalekittene de sterkeste.

Men så begynte Moses å bli trett. Da fant de en stein og la den til rette for ham; den satte han seg på, og Aron og Hur støttet hendene hans, en på hver side. Så var hendene hans støtte til solen gikk ned. Slik vant Josva over amalekittene og deres hær med kvasse sverd. Siden sa Herren til Moses; skriv dette opp i en bok, så dere ikke glemmer det, og gjenta det for Josva!

Det minnet meg om hvor viktig det er at vi ber for våre ledere, og for hverandre. I bønn er vi som Aron og Hur en viktig støtte for å kunne seire.

1.Timoteus 2 sier også 

Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker.  2 Be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med gudsfrykt og verdighet i alt.  3 Dette er godt og noe Gud, vår frelser, gleder seg over,  4 han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne.

Dette minner meg også om hva Jesus sa i Matt 9

 «Høsten er stor, men arbeiderne få. 38 Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans.»

AMEN...for ar hver den som tror på Ham....

 Flere av kapitlene i profeten Esekiel har hatt mange harde doms ord, selv om vi har sett noe håp også. Syntes dagens kapittel var tydeligere både med å forklare dommen, men også tydeligere med håpet.

Jeg takker for JESUS og den åpenbaringen Han ER om vår Gud!

Fra Esek 18 velger jeg dette;

20 Den som synder, skal selv dø. En sønn skal ikke bære farens skyld, og en far skal ikke bære sønnens skyld. Den rettferdige skal få igjen for sin rettferd, og den urettferdige skal rammes av sin egen urett.
21 Men når en urettferdig vender om fra all sin synd, når han holder alle forskriftene mine og gjør det som er rett og rettferdig, da skal han leve og ikke dø. 22 Alle syndene han har gjort, skal være glemt. Fordi han har gjort rett, skal han leve.

23 Det er vel ikke min vilje at den urettferdige skal dø, sier Herren Gud. Nei, jeg vil at han skal vende om fra sine veier og leve.

16 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. 17 Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. 18 Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn. 19 Og dette er dommen: Lyset er kommet til verden, men menneskene elsket mørket høyere enn lyset fordi deres gjerninger var onde. 20 For den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli avslørt. 21 Men den som følger sannheten, kommer til lyset, så det skal bli klart at hans gjerninger er gjort i Gud.»  (Joh 3)

lørdag 27. mai 2023

Hjertebønn

 Også i dag leser jeg en salme av David som deler sitt hjertes erfaringer;

Av David. En gyllen sang, da han flyktet for Saul i hulen** *kanskje melodien **Se 1Sam 22:1. 24:4. 2Vær meg nådig, Gud! Vær meg nådig! For min sjel tar sin tilflukt til deg, og i dine vingers skygge finner jeg ly inntil ødeleggelsen er dratt forbi. 17:8. 36:8. 63:8. 91:4. Rut 2:12. Jes 26:20. 3Jeg roper til Gud, Den Høyeste, til Gud, som fullfører sin gjerning for meg. 138:8. 1Sam 24:16. 4Han sender hjelp fra himmelen og frelser meg, når den som vil oppsluke meg, håner. Sela. Gud sender sin miskunnhet og sin trofasthet. 40:12. 43:3. 108:5. 5Min sjel er midt iblant løver. Jeg må ligge blant dem som spruter ild, menneskebarn som har tenner lik spyd og piler, og tunge som et skarpt sverd. 35:17. 55:22. 58:7. Ord 30:14. 6Vis deg høy over himmelen, Gud, din herlighet over hele jorden! 7De setter ut garn for mine skritt. Min sjel er nedbøyd. De graver en fallgrav for meg, men de faller selv midt i den. Sela. 

7:16. 10:9. 31:5. 35:7. 140:6. Ord 26:27. 28:10. Fork 10:8.
8Mitt hjerte er rolig, Gud, mitt hjerte er rolig. Jeg vil synge og lovprise. 108:2 ff. 112:7,8. 9Våkn
opp, min ære! Våkn opp, harpe og sitar! Jeg vil vekke morgenrøden. 
16:9. 30:13. 
10Jeg vil prise deg blant folkene, Herre. Jeg vil lovsynge deg blant folkeslagene. 18:50. 11For din miskunnhet er stor inntil himmelen, og din trofasthet inntil skyene. 36:6. 12Vis deg høy over himmelen, Gud, din herlighet over all jorden!

Her trengs det ikke legges til så mye, salmen sier virkelig det meste. Jeg stemmer i en kjent salme til;

Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene:
        Hvor skal min hjelp komme fra?
   
  2 
Min hjelp kommer fra Herren,
        han som skapte himmel og jord.
(Salme 121)

fredag 26. mai 2023

Hjerterom

Fra Esekiel 14;3 leser vi

Menneskesønn! Disse mennene har gitt sine motbydelige avguder rom i sitt hjerte. Og det som for dem er en fristelse til synd, har de satt for sine øyne. 
Det er tøffe alvors ord hos profeten. Også tankevekkende og ransakende. Hva er hjertet mitt fylt av? Hva og hvem gir jeg hjerterom til?
Og det andre som kom fram; hva velger jeg å se på, og 
fylle min tid med?

Det kan faktisk være litt vanskelig å svare på i blant. For vi er jo ikke alltid like bevisste. Ting kommer snikende...som om vi blir lurt..
Som Eva i Edens hage ble lurt "Har Gud virkelig sagt?"
Er det egentlig så farlig? Så nøye? Så viktig? ...osv

Salme 101; 3 Ondskap vil jeg ikke ha for øye, urett hater jeg,
          slikt holder jeg meg borte fra.

 Salme 13923 Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte,
          prøv meg og kjenn mine tanker!
   
 24 Se om jeg følger avguders vei,
          og led meg på evighetens vei!

Salme 19

13
 Men hvem kan merke sine feiltrinn?
        Tilgi meg hver synd jeg ikke vet om.
   
14 Ja, vern din tjener mot skammelige synder,
        så de ikke får makt over meg.
        Da kan jeg være hel i min ferd,
        frikjent for store overtredelser.
   
 15 
Ta vel imot de ord jeg taler,
        la mitt hjertes tanker komme fram for deg,
        Herre, min klippe og min gjenløse
r!

Luk 6;45
Et godt menneske bringer fram godt av hjertets gode forråd, et ondt menneske bringer fram ondt av hjertets onde forråd. For det som hjertet er fullt av, taler munnen.

Jeg er takknemlig for at Gud ER både full av nåde og min veileder. Han som virkelig ønsker mitt beste.

Filipperne 4:7-9 

Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus. For øvrig, brødre: Alt som er sant, alt som er ære verd, alt som er rettferdig, alt som er rent, alt som er verd å elske, alt som folk taler vel om, alt som duger og er ros verd - gi akt på det! Det som dere også har lært og tatt imot og hørt og sett hos meg, gjør det! Og fredens Gud skal være med dere.

Amen

torsdag 25. mai 2023

Frels meg ved Ditt Navn

 1Til sangmesteren. Med strengespill. En læresalme av David, 2den gang mennene fra Sif kom og sa til Saul: David holder seg skjult hos oss. 

1Sam 23:19 ff. 3Gud, frels meg ved ditt navn! Hjelp meg til min rett ved din kraft! 4Gud, hør min bønn, vend øret til min munns ord!
5For fremmede har reist seg mot meg, voldsmenn står meg etter livet. De har ikke Gud for øye. Sela. 86:14. 6Se, Gud er min hjelper! Herren er den som holder min sjel oppe. 97:10. 118:7. 7Det onde skal falle tilbake på dem som lurer på meg. Utrydd dem i din trofasthet. 28:4. 62:13. 8Med villig hjerte vil jeg ofre til deg. Jeg vil prise ditt navn, Herre, for det er godt. 92:2. 116:17. 9For av all nød frir han meg ut, og mitt øye kan se med triumf på mine fiender.

Velger å sitere hele salmen i dag. Også her deler David med oss sin erfaring. Han ble sviktet og truet på livet. Ingen tvil om at han kjempet med sorg og uro - det er heller ingen tvil om hvem som ga ham nytt mot og ny kraft.

JESUS - det er navnet!

onsdag 24. mai 2023

Skap i meg et rent hjerte

  12 Gud, skap i meg et rent hjerte,
 gi meg en ny og stødig ånd!

  14 Gi meg igjen gleden over din frelse,
          hold meg oppe med en villig ånd!

18 For du har ikke glede i slaktoffer,
          mitt brennoffer bryr du deg ikke om.
   
 19 
Offer for Gud er en sønderbrutt ånd.
          Gud, du forakter ikke et knust og nedbrutt hjerte
.

Disse versene fra salme 51 har jeg ofte sitert i forbindelse med bønn. Velkjente vers for meg, men jeg har ikke tenkt over i hvilken sammenheng de står. Det forteller salmen i starten
En salme av David,  2 da profeten Natan kom til ham etter at han hadde vært hos Batseba.
Davids ord er virkelig bygd på hjertets erfaringer.

Han som gransker hjerter - han er ikke først og fremst ute etter å finne feil, nei lede på rett vei til vårt best er målet. Omvendelse når vi har feilet.

Takk Jesus, for Din nåde!

          

tirsdag 23. mai 2023

Alt tilhører Den Allmektige

 Fra salme 50 velger jeg dette;

 1
Den Allmektige, Gud Herren, taler og kaller på jorden fra solens oppgang til dens nedgang.

10For meg tilhører alle dyr i skogen, dyrene på fjellene i tusentall. 11Jeg kjenner alle fjellenes fugler, og alt som rører seg på marken, er mitt. 12Om jeg var sulten, ville jeg ikke si det til deg, for min er jorden og alt som fyller den. 24:1. 2Mos 19:5. 5Mos 10:14. 13Mon jeg skulle ete oksers kjøtt og drikke bukkers blod? Jes 1:11. Mika 6:7. 14Gi Gud takk som offer, og gi Den Høyeste det du har lovt, 27:6. 61:9. 65:2. 66:13. 69:32. 76:12. 107:22. 116:14,17,18. 5Mos 23:21,23. 15og kall på meg på nødens dag, så vil jeg fri deg ut, og du skal prise meg.

'Jeg kjenner alle fjellenes fugler, og alt som rører seg på marken, er mitt. '

Husker det var en som minnet meg på dette en gang og sa "Alt du har tilhører Gud. Det er Han som har velsignet deg. Så når du f.eks gir tiende, så ofrer du ikke - du gir tilbake det som er Hans.

Det er uansett stor grunn til å være takknemlig. Og den som også er takknemlig selv for små ting, tror jeg vil kjenne seg ekstra velsignet.

14 Gi Gud takk som offer, og gi Den Høyeste det du har lovt, 15 og kall på meg på nødens dag, så vil jeg fri deg ut, og du skal prise meg.

Kjenner meg absolutt både velsignet og takknemlig. Så glad for min tro på Ham, min Frelser og Gud.


Lyttet til denne sangen og oppdaget at noe av teksten bekrefter det jeg tok opp her.

Lær meg å kjenne dine veie
Og gå dem trøstig skritt for skritt
Jeg vet at hva jeg fikk i eie
Er borget gods og alt er ditt
Men vil din sterke hånd meg lede
Jeg aldri feil på målet ser
Og for hvert håp som dør her nede
Får jeg et håp i himlen mermandag 22. mai 2023

Bevar ditt hjerte

 Profeten Esekiel har mange underlige syn, dommer og alvorlige oppfordringer. Men her er også fantastiske tekster som virkelig gir håp, og i kap 11 er noen av dem!

Så sier Herren Herren: Jeg vil samle dere fra folkene og sanke dere fra de landene som dere er spredt i, og jeg vil gi dere Israels land. 20:41,42. 28:25. Jer 23:3. 18Når de kommer dit, da skal de få bort derfra alle de vemmelige avgudene og motbydelighetene som finnes der. 19Og jeg vil gi dem ett hjerte, og en ny ånd vil jeg gi i deres indre. Jeg vil ta bort steinhjertet av deres kjød og gi dem et kjødhjerte, 18:31. 36:26. 5Mos 30:6. Jer 24:7. 20så de skal følge mine bud og holde mine lover og leve etter dem. De skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud. 

Jeg syntes det er stort at Gud kan gjøre under og forandre hjerter!

Kjære Far - jeg ber for mitt eget hjerte, at det alltid må gi plass og rom for Deg!
Jeg ber for et par steinhjerter jeg kjenner til...som trenger et under fra Deg.

lørdag 20. mai 2023

Ransak og kjenn mitt hjerte

 Profeten Esekiel har mye alvor i sine profetier. Også i dagens kapittel 8;

1Det skjedde i det sjette året, i den sjette måneden, på den femte dagen i måneden, mens jeg satt i mitt hus, og Judas eldste satt foran meg, at Herren Herrens hånd kom over meg der. 1:3. 3:22. 2Og jeg så, og se: Det var noe som var som en ild å se til. Fra det som var å se av hans hofter og nedover, var alt som ild. Og fra hans hofter og oppover var det som en glans å se til, som skinnet av blankt metall. 1:4,27. 3Han rakte ut noe som lignet en hånd, og tok meg ved en lokk av håret på hodet mitt. Og Ånden løftet meg opp mellom jorden og himmelen og førte meg i syner fra Gud til Jerusalem, til inngangen av den indre forgårdens port, som vender mot nord. 

Det er Gud som åpenbarer Israels tilstand den gangen. En viktig bønn etter denne teksten tenker jeg er Salme 139;

  23 Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte,
        prøv meg og kjenn mine tanker.
   
 24 Se om jeg er på den onde vei,
        og led meg på evighetens vei.

For Esekiels budskap er fortsatt aktuelt.torsdag 18. mai 2023

Nåt kampen kommer....

 For en tid tilbake kom jeg over en artikkel som beskrev hvilken død som møtte disiplene. De ble forfulgt for sin tro, og flere av dem led ubeskrivelig før de døde. Det var så vondt å lese at jeg ikke klarte å lese hele.

Jeg tenkte på dette i dag da jeg leste Luk 21;

12Men før alt dette skjer, skal de legge hånd på dere og forfølge dere. De skal overgi dere til synagoger og fengsler og dere skal føres fram for konger og landshøvdinger for mitt navns skyld. Matt 10:17 ff. 24:9.Joh 15:18,19. 16:2,3. Apg 4:3. 5:18. 13Det skal føre til at dere får avlegge vitnesbyrd. Fil 1:12. 14Legg dere derfor på hjertet at dere ikke forut bekymrer dere for hvordan dere skal forsvare dere. 12:11,12. 15For jeg vil gi dere munn og visdom som ingen av deres motstandere skal kunne stå imot eller motsi. 2Mos 4:12. Jes 54:17. Apg 6:10. Ef 6:19. 16Men dere skal bli angitt også av foreldre og brødre, av slekt og venner, og de skal sende noen av dere i døden. Matt 10:21,22. Apg 7:59. 12:2. 17Og dere skal bli hatet av alle for mitt navns skyld. Matt 10:22. 18Men ikke et hår på hodet deres skal gå tapt. 12:7. Matt 10:30. Apg 27:34. 19Hold ut, så skal dere vinne deres sjeler. 


Gjennom det hele hadde de overnaturlig kraft - og det trengte de virkelig.

Jesus, i dag vil jeg takke for kraften og visdommen du ga dem. Takket være dem har også jeg fått del i troen. Takk for at Du fortsatt er Mektig, og at Du utruster oss med det vi trenger. 
I dag ber jeg spesielt for de som lider for Ditt navns skyld. Ditt løfte gjelder dem, om visdom og kraft. Måtte de finne trøst og nytt mot!