lørdag 23. oktober 2021

En smakebit av hvem Gud er

I dag leste jeg fra 5.Mos 23, v.7-8  "du skal ikke avsky egypteren, for du har levd som fremmed i hans land. Deres ætt i tredje ledd kan få være med i Herrens menighet."

Jeg syntes dette forteller mye om Gud. Tenk hva egypterne gjorde mot Israel i mange år. Holdt dem fast med makt og drev dem som slaver. Gud kjempet en kamp for å redde sitt folk ut av Egypt.
Likevel glemmer han ikke det gode de hadde gjort.

En annen ting Gud tar vare på, står i salme 56;
"Du har talt mine hjemløse skritt,
mine tårer har du samlet i din lærflaske.
Står det ikke i din bok?"

Og ikke minst blir våre bønner tatt vare på. I Åp 5;8 står det
Da det tok boken, falt de fire skapningene og de tjuefire eldste ned for Lammet. Hver av dem hadde en harpe og gullskåler fulle av røkelse, det er de helliges bønner.

Men våre synder? I Jesaja 43;25 står det;
«Jeg, ja Jeg er Han som sletter ut dine overtredelser for Min Egen skyld. Dine synder skal Jeg ikke minnes mer.»

Hvilken Gud vi tror på!

Herre, i dag vil jeg be for de som ikke kjenner deg. 
Noen kjenner deg ikke i det hele tatt.
Andre vet litt om hvem du kanskje kan være..
Noen har kjent deg en gang, men valgt å gå videre uten deg.
Også har vi noen som ser deg som en skremmende Gud de ikke våger å nærme seg.
Ja, noen tror til og med at du ikke vil ta i mot dem.. 

Men Du Gud, er først og fremst kjærlighet! Når du gjør oss (meg også!) oppmerksom på hva som er galt, så er det ikke for å dømme - men for å vise meg veien ut av det. Veien hjem til Deg - der hvor jeg hører hjemme.

fredag 22. oktober 2021

Når motgangen blir for tøff...

Jeg lovsynger deg, Gud, vær ikke taus!

Slik åpner David sin fortvilte salme (109) Det virker nesten som om han  ikke har tid til den obligatoriske lovsangen før han kaster fram sin klage...
          
   
  2 For lovløse og svikefulle åpner sin munn mot meg.
          De taler til meg med løgn på tungen,
          
   
  3 omringer meg med hatefulle ord
          og strider mot meg uten grunn.
          
   
  4 Elsker jeg, svarer de med anklager.
          Likevel ber jeg.
          
   
  5 De gir meg ondt for godt,
          hat for kjærlighet.

Jammen hadde han grunn til å klage! Tenk at den fantastiske kongen kunne oppleve denne typen motgang? Det ble rett og slett for tøft, selv for kongen. Og følelsene renner fullstendig over (v.6-20) der han roper til Gud;

     8 La hans dager bli få
          og en annen overta hans oppdrag!
          
   
  9 La hans barn bli farløse,
          hans kone bli enke!
          
   
 10 La barna flakke omkring og tigge,
          gå tiggergang fra ødelagt hjem.
          
   
 11 La en långiver ta alt han eier,
          fremmede plyndre frukten av hans strev.
          
   
 12 La ingen vise ham miskunn
          eller vise nåde mot hans farløse barn.
          
   
 13 La etterkommerne hans bli utryddet
          og navnene strøket i neste slektsledd.

          
   
 20 La dette være Herrens lønn
          til dem som anklager meg
          og taler ondt om meg.

Jeg tenkte når jeg leste dette, at salmisten ikke hadde møtt Jesus som menneske - han som sa i Luk 6;27 "Elsk deres fiender, gjør vel imot dem som hater dere, 28velsign dem som forbanner dere, be for dem som taler ille om dere. 29Om noen slår deg på det ene kinnet, så vend også det andre til! Når en tar ytterkappen din fra deg, så nekt ham heller ikke kappen!"

Men heldigvis at det står begge deler. David viser ærlig hvordan det er å være menneske, og Jesus viser oss en bedre vei. Jesus vet hvordan disse følelsene ødelegger oss selv mer enn dem vi er bitre på. Det er ikke enkelt - men likevel best. 

For en tid tilbake snakket jeg med en som hadde opplevd noe lignende av det David beskriver her. Han begynte å be for sine fiender, som Jesus sa - og det var ikke lett. "I starten følte jeg meg rett og slett falsk - for jeg mente det ikke. Jeg bare ba bønnen likevel. Og etter en tid var det som om det snudde, og jeg mente hvert ord jeg ba" Fantastisk hva ord kan gjøre, bare de blir sagt høyt! Jeg opplevde det samme i forhold til tilgivelse. Jeg var absolutt villig til å tilgi, men følelsene mine kokte i like stor grad som kong Davids følelser her. Men det å ta en bestemmelse, og si det høyt er gull verdt. Det gikk lang tid, jeg innrømmer det, men en dag kunne også jeg si det, og mene det av hjertet. 

Vet du hva? Det er en befriende gave! Det er virkelig sant at Jesus peker på en bedre vei.

Jeg tror egentlig at David visste det også. Han trengte bare å sette ord på følelsene sine først. Det er ikke så dumt det heller - bare du ikke velger å bli værende der. 
Husker jeg fikk råd om å sette opp en madrass inn til veggen og late som om det var den personen jeg var sint på. Der hamret jeg løs og sa hva jeg mente - og så var jeg klar til å begynne den veien Jesus viste. Tilgivelse. 

Bibelen sier vel heller ikke "Bli aldri bitter" - den sier "La ikke bitterhet slå rot" Det er menneskelig å bli bitter i blant. Men det er farlig å bli værende der. Jesus har virkelig en bedre vei. Be om hjelp! 

David var heldigvis ikke helt rådvill i sin fortvilelse. Han sier så godt i slutten av salmen; 

De forbanner, men Du velsigner.
          De reiser seg, men blir til skamme.
          Din tjener skal glede seg.

          
   
  Jeg vil prise Herren med høy røst,
          midt i skaren vil jeg lovsynge Ham.

Tenker på sangen; 

"Tett ved sida mi går Jesus

Alltid vil han vera der

Eg treng ikkje gå og ottast

Når eg fylgjer Jesus her"

AMEN

torsdag 21. oktober 2021

God morgen

I dag leste jeg en nydelig salme (108) med litt morgenstemning. Og det passer jo bra, her jeg selv har litt morgenstemning før dagen begynner for alvor

Mitt hjerte er rolig, Gud! Jeg vil synge og lovprise. Ja, det skal min ære. Våkn opp, harpe og sitar! Jeg vil vekke morgenrøden. Jeg vil prise deg blant folkene, Herre. Jeg vil lovsynge deg blant folkeslagene. For stor over himmelen er din miskunnhet, og inntil skyene når din trofasthet. Vis deg høy over himmelen, Gud! Vis din herlighet over all jorden!
Hjelp med din høyre hånd og bønnhør oss, for at de du elsker må bli frelst.

Og jeg vet at du elsker meg og min familie - så jeg minner Deg på dem i dag!


onsdag 20. oktober 2021

...når det koker på innsiden...

 For en tid tilbake ble jeg oppmerksom på Moses, der han står å ser inn i løftelandet og ber Gud enda en gang om å få lov å gå inn. Men Gud hadde allerede sagt at Moses ikke fikk det, fordi han ikke hadde vært lydig.

Det er i 4.Mos 20 vi leser om at Gud sa han skulle TALE til fjellet så de kunne få vann. Men i harme mot folket som stadig klagde og og var troløse, så slo han på fjellet i stedet... Og for dette sa Gud at Moses skulle få SE løftelandet, men ikke komme inn i det.

Så da Moses flere år senere står og ser inn, så kjenner han stor sorg og sier "Det er deres skyld at jeg ikke får komme inn" (5.Mos 1;37)

Jeg har full forståelse for følelsene til Moses her! Og indirekte har han jo rett. Likevel handlet det ikke om dem - men om ham. 

I dag har jeg lest salme 106; og her viser salmisten full forståelse for Moses, og støtter hans følelse. Samtidig peker han på en viktig grunn til at det ble som det ble.

"Og de vakte vrede ved Meribas vann, det gikk Moses ille for deres skyld, for de var gjenstridige mot hans Ånd, og han talte tankeløst med sine lepper"

En annen oversettelse sier;
"De vakte Guds harme ved Meriba-kilden, for deres skyld gikk det Moses ille. De gjorde ham bitter i sinn, så han talte uoverlagte ord"

I salme 4;5 får vi et godt råd - for det er fort gjort å si eller gjøre noe man ikke burde, når sinne eller bitterhet koker...

"Bli harm, men synd ikke! Tenk etter i hjertet på deres leie og vær stille"

Vær stille - vent litt :-D Be om hjelp!

Takk at vi kan komme til Deg Herre, med ALLE våre følelser. Og du som er vår Fredsfyrste, Du er den som kan bevare våre hjerter og tanker. Som Filip 4;7 sier;

Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus.

tirsdag 19. oktober 2021

Salme 103

Også i dag blir det en salme. En salme som forteller mye om hva eller hvem Gud er for meg. Først og fremst en takkesalme, men også en bønn og lovsang. Jeg velger å dele den i sin helhet.


Av David.
        
          Velsign Herren, min sjel!
          Alt som i meg er,
          velsign hans hellige navn.
          
   
  2 Velsign Herren, min sjel!
          Glem ikke alt det gode han gjør.
          
   
  3 Han tilgir all din skyld
          og leger alle dine sykdommer.
          
   
  4 Han frir ditt liv fra graven
          og kroner deg med barmhjertighet og kjærlighet.
          
   
  5 Han metter ditt liv med det gode,
          du blir ung igjen som ørnen.
          
   
  6 Herren skaper rettferd,
          han lar alle undertrykte få sin rett.
          
   
  7 Han kunngjorde sine veier for Moses,
          sine gjerninger for Israels folk.
          
   
  8 Barmhjertig og nådig er Herren,
          sen til vrede og rik på miskunn.
          
   
  9 Han anklager ikke for alltid
          og er ikke for evig harm.
          
   
 10 Han gjør ikke gjengjeld for våre synder,
          han lønner oss ikke etter vår skyld.
          
   
 11 Så høy som himmelen er over jorden,
          så veldig er hans miskunn over dem som frykter ham.
          
   
 12 Så langt som øst er fra vest,
          tar han syndene våre bort fra oss.
          
   
 13 Som en far er barmhjertig mot sine barn,
          er Herren barmhjertig mot dem som frykter ham.
          
   
 14 For han vet hvordan vi er skapt,
          han husker at vi er støv.
          
   
 15 Dagene mennesket får, er som gress,
          det blomstrer som blomsten på marken.
          
   
 16 Når vinden farer over den, er den borte,
          stedet den sto på, vet ikke lenger av den.
          
   
 17 Men Herrens miskunn er fra evighet til evighet
          over dem som frykter ham.
          Hans rettferd når til barnebarn,
          
   
 18 til dem som holder hans pakt
          og husker hans bud,
          så de følger dem.
          
   
 19 Herren har reist sin trone i himmelen,
          han rår som konge over alt.
          
   
 20 Velsign Herren, dere hans engler,
          dere sterke helter som lydige setter hans ord i verk.
          
   
 21 Velsign Herren, alle hans hærskarer,
          dere tjenere som setter hans vilje i verk.
          
   
 22 Velsign Herren, alle hans skapninger,
          overalt hvor han rår.
          Velsign Herren, min sjel!

mandag 18. oktober 2021

Salme 102

Det er ingen tvil om at salmisten har det vondt, her han roper til Gud;

1Bønn av en elendig, når han tæres av lengsel og utøser sin sorg for Herrens åsyn. 2Herre, hør min bønn og la mitt rop nå fram til deg! 3Skjul ikke ditt åsyn for meg den dagen jeg er i nød! Vend ditt øre til meg, skynd deg å svare meg den dagen jeg roper! 31:3. 69:18. 4For mine dager er svunnet bort som i røk, mine ben brenner som ild. 5Mitt hjerte er som solsvidd og visnet gress, for jeg har glemt å ete mitt brød. 6Mens jeg sukker høylytt, er jeg blitt til bare skinn og ben. Job 19:20. Klag 4:8. 7Jeg ligner pelikanen i ørkenen, jeg er blitt som uglen på øde steder. 8Jeg ligger våken, jeg er blitt som en enslig fugl på taket. 9Mine fiender spotter meg hele dagen. De som raser mot meg, sverger ved meg.  

Jeg sitter her og er nokså slapp, etter en natt med lite søvn. Vondt i halsen og ikke helt i slaget. Så jeg skal innrømme at dagens bønn også er litt ... slapp. Men hva er mitt problem, sammenlignet med salmisten? Eller andre som virkelig lider nød. 

Det er nesten utrolig å lese fortsettelsen av salmen. For til tross for sine lidelser holder han troen oppe. og han er fortsatt like trofast mot sin Gud. 

13Men du, Herre, du troner til evig tid. Ditt minne varer fra slekt til slekt. 9:8. 29:10. 135:13. Klag 5:19. 14Du vil reise deg, du vil forbarme deg over Sion, for tiden er kommet til å være nådig, den fastsatte tiden er kommet. 51:20. Jes 49:13 ff. 60:10. Sak 1:12. 15For dine tjenere elsker steinene på Sion, og de har medynk med dets støv. 16Hedningefolkene skal frykte Herrens navn, alle jordens konger din herlighet. 67:8. 68:30. 138:4. 17For Herren skal bygge Sion opp igjen, han skal åpenbare seg i sin herlighet. 18Han skal vende seg til de hjelpeløses bønn, han vil ikke forakte deres bønn. 19Dette er skrevet for den kommende slekt. Det folk som skal bli skapt, skal prise Herren. 22:31,32. 48:13. 20For han har skuet ned fra sin høye helligdom, fra himmelen ser han ned på jorden 21for å høre fangens sukk, for å løse dødens barn, 79:11. 146:7. 22for at de skal forkynne Herrens navn på Sion og hans pris i Jerusalem, 23når de samler seg, folkeslag og kongeriker, for å tjene Herren. 

Herre takk for at Du er den samme, uansett hvordan jeg har det, eller hva jeg måtte føle. Hos meg går dagene opp og ned, og svinger fra styrke til svakhet... Men hos deg er det ingen skiftende skygge (Jak 1;17) Takk for salmisten som minner meg på at jeg alltid kan lovsynge deg, uansett hva jeg måtte oppleve eller føle.

lørdag 16. oktober 2021

Fra salme 97 og 100

 En av mine venner delte dette verset på YouVersion i dag;

Gi Herren, dere folkeslekter - gi Herren ære og makt!  (Salme 96;7)

Spennende vers. Først tenkte jeg med undring på hvordan vi kunne gi Gud noe Han allerede hadde. Men det skjer noe når vi åpner oss opp for hvem Han ER. Tenk at vi kan gi Ham ære og makt. Han kommer oss i møte når vi åpner oss for Ham.

La oss starte dagen med å gi Ham ære å makt! Herre, vi lovprise ditt hellige navn. JESUS! Takk for alt Du har gjort for oss. For meg. Herre, takk for hva Du kan gjøre i dag! Vis meg Herre, hvordan jeg kan gi deg ære og makt. I dag! Åpne våre hjerter, vi som tror på Deg, så Du kan bli enda mer synlig for oss og for andre. Åpne våre hjerter så vi i større grad kan gi Deg ære og makt! Du som ER den Allmektige!

Salme 100 har overskriften "Kjenn at Herren er Gud"

En salme til lovprisning. Rop med fryd for Herren, all jorden! 66:1. 98:4. 2Tjen Herren med glede, kom fram for hans åsyn med jubel! 2:11. 95:2. 5Mos 12:12. 3Kjenn at Herren er Gud! Han har skapt oss, ikke vi selv, til sitt folk og til den hjord han før. 95:7. 5Mos 32:6. Esek 34:31. 4Gå inn gjennom hans porter med takkesang, inn i hans forgårder med lovsang. Takk ham og pris hans navn! 5:8. 95:2. 96:2. 118:19. Jes 56:7. 66:23. 5For Herren er god, hans miskunnhet varer til evig tid, og hans trofasthet fra slekt til slekt.

Min bibelleseplan

Gjennom to runder med hele bibelen var mitt mål å skrive en kommentar til hvert eneste kapittel. Det hadde (og har fortsatt) en stor fordel. Nemlig at jeg må grunne litt ekstra på teksten. Hva sier denne teksten meg i dag? Hva vil Gud fortelle meg gjennom dette? Hva kan jeg dele med andre?

Det har så absolutt vært både spennende og lærerikt, og jeg kan anbefale denne måten å grunne på. Nå er det ikke alle kapitler det er lett å skrive noe om, men du verden så overrasket jeg har blitt mange ganger. Jeg kan ha startet med å tenke at her er det da ingenting å skrive om - også er det som om Den Hellige Ånd likevel åpner opp for ting jeg ikke så i første runde. 

Jeg kommer fortsatt til å lese hele bibelen. Jeg tror det er viktig. Men en stund framover nå velger jeg å dele litt forskjellig som måtte dukke opp gjennom det jeg ser eller leser. Det kan være en preken jeg hører, eller en tekst jeg leser, eller noe fra planen gjennom YouVersion. Jeg følger en plan med flere venner, hvor målet er å komme gjennom hele bibelen på to år. 

Jeg anbefaler gjerne YouVersion.com - eller du kan bruke linkene jeg har på høyre side av bloggen min. Hvordan min bibelleseplan funker kan du lese her :-D

Gud velsigner deg

fredag 15. oktober 2021

Salme 95 og 96

 Som tidligere nevnt er jeg med i en gruppe på YouVersion i en bibelleseplan der. I dag var det to fantastiske salmer, og jeg velger å sitere fra dem. Det blir rett og slett dagens lovsang :-D


95

Kom, la oss juble for Herren,
          hylle vår frelses klippe!
          
   
  2 La oss gå fram for ham med lovsang,
          hylle ham med sang og spill!
          
   
  3 For Herren er en stor Gud,
          en stor konge over alle guder.
          
   
  4 Han har jordens dyp i sin hånd,
          fjelltoppene tilhører ham.
          
   
  5 Havet er hans, han har skapt det,
          hendene hans har formet det faste landet.
          
   
  6 Kom, la oss knele og kaste oss ned,
          bøye kne for Herren, vår skaper!
          
   
  7 For han er vår Gud,
          vi er folket han gjeter,
          flokken i hans hånd.
          Ville dere bare høre hans røst i dag!

96

Syng for Herren, syng en ny sang.
          Syng for Herren, all jorden!
          
   
  2 Syng for Herren, velsign hans navn.
          Forkynn hans frelse fra dag til dag!
          
   
  3 Fortell blant folkeslag om hans herlighet,
          blant alle folk om hans under!
          
   
  4 For Herren er stor og verdig lov og pris,
          verdt å frykte mer enn alle guder.
          
   
  5 Alle folkenes guder er avguder.
          Det var Herren som skapte himmelen.
          
   
  6 Høyhet og herlighet er foran ham,
          makt og glans i hans helligdom.
          
   
  7 Gi Herren ære, dere folk og slekter,
          gi Herren ære og makt!
          
   
  8 Gi Herren den ære hans navn skal ha.
          Kom til hans forgårder med gaver!
          
   
  9 Bøy dere for Herren i hellig prakt.
          Skjelv for ham, hele jorden!
          
   
 10 Forkynn blant folkene: Herren er konge,
          verden står fast, den kan ikke rokkes!
          Han dømmer folkene med rettferd.
          
   
 11 Himmelen skal glede seg, jorden skal juble,
          havet og alt som fyller det, skal bruse,
          
   
 12 marken skal juble med alt den bærer;
          da roper hvert tre i skogen av fryd
          
   
 13 for Herrens ansikt.
          For han kommer,
          han kommer for å dømme jorden.
          Han skal dømme verden med rettferd
          og folkene med troskap.