torsdag 4. august 2022

Vi ber for menigheten vår

 Lederteam 
     Olaf, Inger, Dag Owe, Gro, Jørn Tore, Gjertrud

Søndagsskolen

Barnekoret
     Ronny, Silje, Frida

Tentro

Barnehagen
     Irena med team, barna med familiene

Musikk
     Ronny, Roy

Formiddagstreff
     Knut Tore, Frans Arve

Misjon
     Trenger medarbeider
 (høstarbeider :-)

Økonomi
      Silje

Bønnemøtene
      Siw, Frans Arve, Arild, Olaf

Møteverter
      Else med team

Huskomitéen  

Ansvarlig for nettsider og kontakten utad

Hele menigheten
       Alle medlemmer, gjester, 
       ektepar, familier og bønnebarn
       For alle syke, ensomme, de som strever.
       Et fellesskap for alle, der vi styrker, oppmuntrer
       og elsker hverandre

       At alle åndens gaver skal komme i funksjon
       og alle tjenesteoppgaver bli dekket
       For vekst - både i våre liv og i antall
       og aktivitet utad. Vår nærområde.
       Om beskyttelse
      (for det vil være velsignelse og kamp hånd i hånd)

Har vi fått med oss alt?


      
«For vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett, men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk uten ord.» (Romerne 8,26)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar