tirsdag 10. november 2020

Bønn, lovsang og tilbedelse

 Jeg hørte en andakt i helgen som virkelig satte spor. I alle fall håper jeg at det gjør det! Det gjorde så inntrykk at jeg måtte dele den med flere, og den har de siste dagene virkelig fylt meg med håp, glede og inspirasjon. Jeg fikk lyst til å både ta vare på den, og dele den videre. Jeg skal prøve å gjengi den så godt jeg kan - også legger jeg ved klippet fra youtube med denne andakten av Jentezen Franklin i slutten av denne bloggposten.

Han åpner med Job 36

 27 Han drar vanndråper opp til seg
        og lar regnet strømme fra himmelhavet.
   
 28 Det renner og drypper fra skyene
        ned over mange mennesker.
   
 29 Kan noen forstå hvordan skyene svever
        og hvordan det drønner under hans telt?

Den engelske oversettelsen beskriver det som lyden fra hans tabernakel, og dette blir sammenlignet med hvordan skyene virker. Ja, hvordan virker det? Jo, når solen varmer jorden, stiger det damp opp til himmelen som danner skyer. Og når disse skyene blir tunge, blir det til regn. Jo mer damp som stiger opp, jo mer regn.
På samme måte er det med våre bønner og vår lovsang. De er som damp som stiger opp til vår Gud - Han som varmer leger og frelser våre hjerter! I Hans lys, løfter vi våre hender og tilber Ham. Og for hver gang vi gjør det, stiger en åndelig damp opp. Og jo mer vi tilber, jo større kraft blir det i regnet. 
Men er det lite bønn, blir det også tørke... Sakarja 14 sier;

 17 Men om noen av jordens ætter ikke drar opp til Jerusalem for å tilbe Kongen, Herren, Allhærs Gud, skal det ikke falle regn over dem. 

Franklin fortsetter med å si at det finnes 9 måter å skape damp på :-)
De tre første gjør vi med vår munn;

1.Si din bønn og lovprisning med ord
2. Syng til Gud
3. Rop til Gud

De neste tre gjør vi med våre hender;

4. Løft hellige hender
5. Klapp i hendene
6. Ikke alle kjenner seg karismatiske (sier Franklin) men det handler ikke om det. En stille bønn, kanskje med follede hender? Også det blir som damp som stiger opp til himmelen. (Vi bruker også våre hender når vi spiller instrumenter!)

De neste tre gjør vi med kroppen;

7. Dans 
8. Stå i Hans nærvær
9. Knel for Ham

Salme 47 sier;

 2 Klapp i hendene, alle folk,
        hyll nå Gud med jubelrop!

7 Syng for Gud, ja, syng og spill,
        syng og spill for vår konge!

I slutten av sin appell tar han fram historien der Jesus helbreder en som var besatt av en legion demoner... Han bruker dette som et bilde på at demoner ikke kan svømme. De drukner når vannet strømmer. (Jesus sendte demonene inn i noen svin som beitet der, og de styrtet i vannet og druknet. Mark 5 og Luk 8) Så la oss be, lovsynge og prise vår Gud, så regnet strømmer ned til kraft og frelse!

Dette tema vil jeg gjerne jobbe med med, finne skriftsteder som underbygger dette. Måtte bare skrive det ned allerede, slik det ble delt av Franklin
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar