fredag 1. oktober 2021

Samtaler med Gud del 1

 Da var jeg i mål med nok en runde :-D Tenkte jeg skulle sjekke opp noen bibelleseplaner fra YouVersion før jeg starter opp på en ny runde med hele bibelen. Og først ute er en som har overskriften "Samtaler med Gud" og er i 12 deler.

Den åpner med en personlig andakt fra forfatteren som avslutter med disse ordene; 

(sitat) Jesus ønsker å dra oss inn i sitt ord hvor vi kan begynne å skjønne rekkevidden av hans kjærlighet for oss og hvordan vi kan elske han tilbake. Når vi blir sittende med han, vil visdommen i hans skrevne åpenbaring–selv tankene og meningene hans–komme fram. De som åpent og helhjertet går inn i skiftene kan ikke forbli den samme–deres verdenssyn blir for alltid sveiset sammen med hans liv.  Jesus tar sitt skrevne ord og skriver levende arv på våre menneskelige hjerter. Og når han gjør det, blir vi forandret fra ære til ære. (Sitat slutt)

Jeg har vært vant til å lese hele kapitler og historier, så dette er litt annen måte å grunne på. Her kommer det enkeltstående vers, men det er absolutt Ord det er verdt å reflektere over!

Dine forskrifter er min lyst og glede, jeg glemmer ikke ditt ord. 

Dine vitnesbyrd er også min lyst, de er mine rådgivere. (Salme 119;16 og 24)  AMEN

Og nå overgir jeg dere til Gud og hans nådes ord, som er mektig til å oppbygge dere og gi dere arv sammen med alle dem som er blitt helliget. (Apgj 20;32)

For det er åpenbart at dere er Kristi brev, blitt til ved vår tjeneste, ikke skrevet med blekk, men med den levende Guds Ånd, ikke på steintavler, men på hjertets kjødtavler. 

Men vi som med utildekket ansikt ser Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle forvandlet til det samme bildet, fra herlighet til herlighet, som av Herrens Ånd. (2.Kor 3;3 og 18)

For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd. (Heb 4;12)

Vi hører mye om hvor viktig det er med Den Hellige Ånd - og det er det uten tvil! Men som Heb. 4;12 sier, er Ordet like viktig. Det er med på påvirker oss, gir Den Hellige Ånd noen verktøy å jobbe med :-D

Herre, jeg er så takknemlig for at du vil virke i meg. Åh Herre, måtte jeg være åpen for det DU vil.

Del 2

Del 3

Del 4

Del 5

Del 6

Del 7

Del 8

Del 9

Del 10

Del11

Del 12

Prioriter bønn - av Jentezen Franklin

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar