søndag 5. april 2015

Gruppe 20

2.Mos.36
1.Kong.7;1-26
Sal.46
Jer.29
Gal.2

2.Mos.37
1.Kong.7;27-51
Ord.6
Jer.30
Mark.9;30-50

2.Mos.38
1.Kong.8;1-32
Sal.47
Jer.31;1-20
Gal.3

2.Mos.39
1.Kong.8;33-66
Ord.7
Jer.31;21-40
Mark.10;1-31

2.Mos.40
1.Kong.9
Sal.48
Jer.32;1-25
Gal.4

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar