søndag 5. april 2015

gruppe 25

3.Mos.19
2.Kong.4;1-21
Ord.18
Jer.50;1-21
Luk.1;26-56

3.Mos.20
2.Kong.4;22-44
Sal.59
Jer.50;22-46
Filip.3

3.Mos.21
2.Kong.5
Ord.19
Jer.51;1-33
Luk.1;57-80

3.Mos.22
2.Kong.6
Sal.60
Jer.51;34-64
Filip.4

3.Mos.23
2.Kong.7
Ord.20
jer.52
Luk.2;1-21

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar