søndag 5. april 2015

Gruppe 12

2.Mos.6
2.Sam.3
Job.30
Jes.64
1.Kor.15

2.Mos.7
2.Sam.4
Job.31
Jes.65
Matt.25

2.Mos.8
2.Sam.5
Sal.30 og Sal.31
Jer.1
1.Kor.16

2.Mos.9
2.Sam.6
Job.32
Jer 2
Matt.26;1-35

2.Mos.10
2.Sam.7
Sal.32
Jer3
Matt.26;36-75

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar