søndag 5. april 2015

Gruppe 12

2.Mos.6
2.Sam.3
Job.30
Jes.64
Mark.4

2.Mos.7
2.Sam.4
Job.31
Jes.65
2.Kor.7 og 2.Kor.8

2.Mos.8
2.Sam.5
Sal.30 og Sal.31
Jer.1
Mark.5

2.Mos.9
2.Sam.6
Job.32
Jer 2
2.Kor.9 og 2.Kor.10

2.Mos.10
2.Sam.7
Sal.32
Jer3
Mark.6

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar