mandag 1. februar 2021

Tabernakelbønnen - treningsrommet

 Tabernakelbønn - fordi tabernaklet blir brukt som forbilde
Treningsrom - fordi det er her jeg trener meg opp til å bli sterkere og sterkere i bønn.

Jeg startet med å lete litt på nettet etter undervisning om dette temaet, og fant to nettsider jeg velger å jobbe litt med. Den ene er fra Church Web Works som har en nettside kalt "Tabernacle Prayer Guide"

Den andre nettsiden er fra Apostolic information service.  Jeg starter med nettopp denne siden, som åpner på denne måten;

Hvordan har du det akkurat nå? Dagene er så forskjellige. Noen er fylt med jubel, andre er mer stille, noen er ganske ... tørre, og i blant kan det være både sorg, uro eller kamp. 
Prøv å legg alt til side en liten stund, og søk Ham som ser og forstår alt.

Søk først Guds rike, sa Jesus, så skal du få alt dette andre i tillegg. La oss søke Ham først, SE Ham. 


Anerkjenn Jesus Kristus som døren ved å bekjenne din tro på vitnet om hans evangelier: Matteus, Markus, Lukas og Johannes. Matteus erklærte ham som Gud med oss ​​(den hebraiske Gud), Markus så på ham som Hebreernes Messias, Lukas så på ham som Guds kraft manifestert, Johannes så på ham som Guds lamNår du går inn portene i hans nærhet, erkjenn Jesus Kristus som din alt i alt; Han er din Messias, ditt offer, din forbønn, din Gud og din kraft. Du erkjenner at Jesus er din inngang til himmelen, så vel som de åndelige dimensjonene som er tilgjengelige for oss mens han er her på jorden. "Far, ditt navn er hellig."
(sitat slutt)

Og HAN kom til oss. Han som ER døren inn til Guds rike. Og et bilde på døren inn til templet. Joh 10;9 sier Jesus "Jeg er døren; den som går inn gjennom meg, han blir frelst, og han skal gå inn og gå ut og finne føde.

Lovpris Gud;  Hellig, hellig er Herren

Salme 100;
Rop med jubel for Herren, all jorden!
   
  2 Tjen Herren med glede,
          kom fram for ham med jubel!
   
  3 Kjenn at Herren er Gud!
          Han har skapt oss, vi er hans,
          vi er hans folk og den flokken han gjeter.
   
  4 Kom gjennom portene hans med takkesang,
          inn i forgårdene med lovsang!
          Lov ham, velsign hans navn!
   
  5 Herren er god, evig er hans miskunn,
          hans trofasthet varer fra slekt til slekt.

I Jes 6;3 leser vi

 3 De ropte til hverandre:
          «Hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot.
          Hele jorden er full av hans herlighet.»

Salme 103:
Velsign Herren, min sjel!
          Alt som i meg er,
          velsign hans hellige navn.
   
  2 Velsign Herren, min sjel!
          Glem ikke alt det gode han gjør
   
  3 Han tilgir all din skyld
          og leger alle dine sykdommer
   
  4 Han frir ditt liv fra graven
          og kroner deg med barmhjertighet og kjærlighet.
   
  5 Han metter ditt liv med det gode,
          du blir ung igjen som ørnen.

Hannas lovsang i 1.Sam 2 åpner slik; 

Mitt hjerte fryder seg i Herren.
           Herren gir meg stor kraft.
          Jeg ler av mine fiender,
          for jeg gleder meg over din frelse.
   
  2 Ingen er hellig som Herren,
          for ingen er til uten du;
          det er ingen klippe som vår Gud.


Salme 8 sier
2 Herre, vår herre,
          hvor herlig ditt navn er over hele jorden,
          du som har bredt ut din prakt over himmelen!
  10 Herre, vår herre,
          hvor herlig ditt navn er over hele jorden!

ALTER hvor jeg ofrer meg selv, og ber Gud rense bort alt som ikke er til behag for Ham.

Rom 12;1-2
Ved Guds barmhjertighet formaner jeg dere, brødre, til å bære legemet fram som et levende og hellig offer som er til Guds behag. Det skal være deres åndelige gudstjeneste. Og la dere ikke lenger prege av den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til hans behag, det fullkomne.

Salme 51
  12 Gud, skap i meg et rent hjerte,
          gi meg en ny og stødig ånd.  

    14 Gi meg igjen gleden over din frelse,
          hold meg oppe med en villig ånd!

17 Herre, lukk opp mine lepper
          så min munn kan lovprise deg!
    18 For du har ikke glede i slaktoffer,
          mitt brennoffer bryr du deg ikke om.
    19 Offer for Gud er en sønderbrutt ånd.
          Gud, du forakter ikke et knust og nedbrutt hjerte.

Salme 139
23 Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte,
          prøv meg og kjenn mine tanker!
   
 24 Se om jeg følger avguders vei,
          og led meg på evighetens vei!

Jeg takker for alle velsignelser som Gud har gitt meg. Jeg takke også for prøvelser... for med dette vil Gud forme meg. 1.Tess 5;18 sier 
takk Gud under alle forhold! For dette er Guds vilje med dere i Kristus Jesus.

Herre, vis meg hva jeg trenger å omvende meg fra - eller vende meg til. Tilgi meg mine synder. Rens mitt hjerte! La din ild brenne bort alt som ikke burde være der..

Fra salme 119:
10 Jeg søker deg av hele mitt hjerte,
          la meg ikke gå meg vill, bort fra dine bud!
   
 11 Jeg gjemmer ditt ord i hjertet
          så jeg ikke skal synde mot deg.
   
 12 Velsignet er du, Herre!
          Lær meg dine forskrifter!

18 Åpne øynene mine så jeg kan se
          det underfulle i din lov!

Vann for hender og føtter - bildet på dåpen og Ordet som renser oss

Ordet har kraft til å rense. Det vitner Jesus om i Joh 15;

3 Dere er alt rene på grunn av det ordet jeg har talt til dere.  4 Bli i meg, så blir jeg i dere. Slik som greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg.  5 Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingen ting gjøre.

Her kan jeg stadig finne nye Ord - Ord som renser og veileder. Herre, led meg! La Den Hellige Ånd gi meg Ord jeg trenger for dagen.

(Her kan du stoppe litt opp og lese Guds Ord. Rett og slett ta et "vannbad" i Ordet. Selv liker jeg å ha en bibelleseplan.)

Salme 19
 8 Herrens lov er fullkommen,
          den fornyer livet.
           Herrens vitnesbyrd står fast,
          det gir den uvitende visdom.
   
  9 Herrens påbud er rette,
          de gjør hjertet glad.
           Herrens bud er klart,
          det gir øynene lys.
   
 10 Frykten for Herren er ren,
          den varer til evig tid.
           Herrens dommer er sanne,
          rettferdige er de alle.
   
 11 De er mer verdt enn gull,
          skinnende gull i mengder,
          de er søtere enn honning,
          ny og rennende honning.
   
 12 Gjennom dem blir din tjener advart.
          Det gir stor lønn å holde dem.

Jeg har alltid stoppet teksten her, men i dag ville jeg dele denne teksten med noen, og da gikk jeg inn og leste hele kapitlet. Det var da jeg oppdaget slutten - og for en slutt! Visst hører det med her, når jeg ber om renselse!

   13 Men hvem kan merke sine feiltrinn?
        Tilgi meg hver synd jeg ikke vet om.
   
14 Ja, vern din tjener mot skammelige synder,
        så de ikke får makt over meg.
        Da kan jeg være hel i min ferd,
        frikjent for store overtredelser.
   
 15 Ta vel imot de ord jeg taler,
        la mitt hjertes tanker komme fram for deg,
        Herre, min klippe og min gjenløser!

Mens jeg står ved renselseskaret, ber jeg om å bli renset - hele meg

Mitt sinn;
Fil.4;7-8 Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Alt som er sant og edelt, rett og rent, alt som er verdt å elske og akte, alt som er til glede og alt som fortjener ros, legg vinn på det! 
Mine ører
Joh 10; 5 Men en fremmed følger de ikke. De flykter fra ham fordi de ikke kjenner den fremmedes stemme.» 
Jes 50; Morgen etter morgen vekker han mitt øre så jeg kan høre på disiplers vis.
Åp 3;  6 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene!

Mine øyne
Salme 101; 3 Ondskap vil jeg ikke ha for øye, urett hater jeg,
          slikt holder jeg meg borte fra.
Ef.1;18; Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt 

Min munn
Ord 17; 20 Et falskt hjerte finner ikke det gode,
          en svikefull tunge fører i ulykke.
Jes 50; 4 Herren Gud har gitt meg disiplers tunge
 så jeg kan styrke den trette med et ord.

Mine hender og føtter
Salme 144; Velsignet er Herren, min klippe,
                    han som lærer opp hendene mine
Salme 18; 33 den Gud som kler meg i styrke og gjør min ferd hel.
    34 Han gir meg føtter som en hind og lar meg stå på høydene.
Ef.6; 15 stå klar med fredens evangelium som sko på føttene. 

Mitt hjerte 
Ord 4; 23 Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer,
               for livet går ut fra det.
Salme 139; 23 Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte,
          prøv meg og kjenn mine tanker!
    24 Se om jeg følger avguders vei,
          og led meg på evighetens vei!
(Sal 51;12) Gud, skap i meg et rent hjerte,
          gi meg en ny og stødig ånd!


Herre, la meg bli mer lik Deg;
Gal.5; 22 Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, 23 ydmykhet og selvbeherskelse.

Vegg med 5 bønnestolper 

Det er så ofte jeg har stoppet opp litt her og tenkt med glede "Åh, dette er min favorittplass - det å løfte hendene og proklamere Ditt navn Herre, som er Underfull Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far og Fredsfyrste" Hvilken mektig Gud jeg tror på!
Men i dag (02.03.22) var det som om Gud minnet meg om at jeg ikke har kommet helt fram til favorittplassen enda. Det er når Han har ledet meg inn i det aller helligste. Når jeg renset i Jesu blod kan få sette meg ned på nådens trone. Det er så godt å tenke på at det ikke bare er jeg som lengter etter Ham. Han lengter også etter meg. Derfor sa Jesus "Bli i Meg, så blir Jeg i deg". Ingen plass er dette sterkere, enn for nådens trone.
Men som jeg har sagt - Han er allerede døren, og følger meg  hele veien inn. Nå er jeg her, ved dette underfulle navnet JESUS

- Underfull

Salme 40 sier; 
6 Store ting har du gjort for oss,
           Herre, min Gud,
          underfulle verk og planer,
          ingen er din like.
          Vil jeg fortelle og tale om dem,
          er de for mange til å telles.


Salme 145:
 5  Jeg grunner på din høye herlighet og ære
          og på dine underfulle ord.

Jeg åpner først og fremst med å tilbe Gud og takke ham for at han er underfull! Og så ber jeg om at hans under må være tilstede i min familie, hos mine barn og deres familier. Han som kan gjøre under!

- Rådgiver

Jes.28;
 29 Også dette kommer
          fra Herren over hærskarene.
          Hans råd er underfulle,
          hans visdom er stor.

Salme 16
7 Jeg velsigner Herren, som leder meg,
          jeg får råd fra mitt indre også om natten.

Her har jeg mulighet til å takke for at Gud er min rådgiver!
Jeg kan også be for våre ledere, at de skal bli gode rådgivere.
Jeg kan be for meg selv, at jeg må bli et godt forbilde som kan være med å veilede andre.

- Veldig Gud

Store og mektige er dine gjerninger, Herre Gud Allmektig

Kom til å tenke på sangen "Tell velsignelsene Gud deg gir. Tell dem sammen, både smått og stort, og det vil forundre deg hva Gud har gjort!

- Evig Far

Å Herre, først og fremst vil jeg takke deg for at du er FAR for meg og mine barn og barnebarn. 
Jeg vil også be for min sønn, som også er pappa. Takk for den han er i dag! En av mine to goinger! Må du verne om ham, og hjelpe ham til å være en god pappa for sine barn. Ikke minst når ting i blant blir vanskelig. Jeg husker det jo selv, hvor lett det var å bomme og gjøre feil.
Hjelp også meg, for selv om mine barn er voksne, så vil jeg alltid være deres mamma. Velsigne oss, og hjelp oss til å være gode foreldre. 


- Fredsfryste
Filip.4;
 7 Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.

Takk for din fred Gud. Åh som vi trenger den i vår stressa verden full av mange inntrykk på både godt og vondt...
Freden er ikke bare noe du vil gi oss, for å gi oss ro. Det er en velsignelse fra deg.

Herren velsigne deg og bevare deg.
Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig.
Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. (4.Mos 6;24)

Jeg ber denne velsignelsen også over min familie

Lysestaken Han er mitt lys. Fyll meg med Den Hellige Ånd


Joh 8;
12 Igjen talte Jesus til folket og sa: «Jeg er verdens lys. Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.»


Apgj 1:
 8 Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende.»

Så godt at det står "Dere skal få kraft" - det er ikke noe vi skal streve med alene, for å oppnå Guds gunst... Nei, det er ikke kravene som driver oss, men Guds kjærlighet og kraft.

2.Kor 4 sier "
For Gud, som bød at lys skulle skinne fram i mørket, han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn skal lyse fram. 

Hellig Ånd, kom og vær meg nær. Tenn meg, fyll meg, kom og møt meg her. Jeg ber om at dette lyset ikke bare skal skinne i mitt hjerte, men lyse gjennom mine øyne, mine holdninger, mine gjerninger.

I salme 36;10 leser vi "For hos deg (i Han som ER ordet) er livets kilde, i ditt lys ser vi lys."
Og i salme 119;105 og 130 leser vi 
"Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti.
Dine ord gir lys når de åpner seg, de gir uvitende innsikt"

Måtte ditt lys Herre, skinne i livet mitt hele tiden. Både til beskyttelse, styrke og velsignelse.


Ef.1;17-19 sier;
 Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må la dere få en Ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig hans arv er for de hellige og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror.


Skuebrødene Bønn for alle pastorer og ledere som underviser i Guds Ord (vårt skuebrød)

Be for tjenesten, for kirken og dens ledere! Vi ber for alle som forkynner, underviser og deler Ditt Ord. Vi ber for våre misjonærer

I Ef.6;19 ber Paulus "Og be også for meg, at det må bli gitt meg ord når jeg åpner min munn, så jeg med frimodighet kan kunngjøre evangeliets mysterium"

Jeg har noen navn jeg kommer på, menn og kvinner som står på å forkynne ditt Ord. Men det er så uendelig mange flere som ikke jeg kjenner. Men Du Herre, kjenner dem. Styrk dem Herre, med visdom, kraft og frimodighet. Måtte Ordet bli spredd mer og mer. 

Jeg har lyst til å takke deg for gleden jeg finner i ditt Ord - Herre, vis meg hvordan jeg i sterkere grad kan smitte denne gleden videre til andre, så de kan blir forelsket i ditt Ord! Kjenne sult og lengsel etter ditt Ord!

Jeg fant dine ord og spiste dem,
          dine ord ble til fryd for meg
          og til glede for mitt hjerte.
          For ditt navn er nevnt over meg,
           Herre, hærskarenes Gud.
(Jer 15;16)

Herre, jeg ber om at alle som tror på deg skal få kjenne en ny sult etter ditt Ord, både å høre og gjøre.

Røkelse - tid for tilbedelse og forbønn.

 

Sangen "Velsignelsen" er her formet som en bønn for familien - fra slekt til slektSalem 42;
 2 Som hjorten lengter etter bekker med vann,
          lengter min sjel etter deg, min Gud.
   
  3 Min sjel tørster etter Gud,
          etter den levende Gud.

Salme 18 sier:
Herre, du min styrke, jeg har deg kjær.
   
  3 Herren er mitt berg og min borg og min befrier,
          min Gud er klippen der jeg søker tilflukt.
          Han er mitt skjold og min frelse,
          min styrke og mitt vern.
   
  4 Jeg ropte til Herren, han som får lovsang,
          og jeg ble frelst fra mine fiender.

Salme 103;
   17 Men Herrens miskunn er fra evighet til evighet
          over dem som frykter ham.
          Hans rettferd når til barnebarn :-D

AMEN! Jeg ber for mine barn, svigerbarn, barnebarn, bonusbarnebarn!

Ny vegg med 4 stopler (evangeliene) 

Lær meg å leve som Jesus lærte oss
- Kjærlig, tjenende og delte Ordet


Fra Joh 15 hører vi Jesus si; 
Likesom Faderen har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet! Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet, likesom jeg har holdt min Fars bud og blir i hans kjærlighet. Dette har jeg sagt dere, for at dere kan eie min glede, og deres glede kan være fullkommen. Og dette er mitt bud: Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine venner. Dere er mine venner hvis dere gjør det jeg befaler dere. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva hans herre gjør. Jeg kaller dere venner, for jeg har sagt dere alt jeg har hørt av min Far. Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt, frukt som varer. Da skal Faderen gi dere alt det dere ber om i mitt navn. Dette er mitt bud til dere: Elsk hverandre!

Og Filip 1;9-11
Og dette ber jeg om, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på innsikt og dømmekraft, slik at dere kan forstå og avgjøre hva som er viktig, og stå rene og uten feil på Kristi dag, fylt av rettferds frukt som vokser fram ved Jesus Kristus, til lov og ære for Gud.

Arken - blodet som renser oss for all synd

Da jeg stod ved alteret, var mitt ønske og min bønn, at jeg kunne legge ned og ofre det ved meg som ikke behaget Gud. Her gjør jeg det klart at Guds vilje skal skje. 
Men først og fremst var det her JESUS selv ofret alt for meg. Det er Hans blod alene som frelser. Blodet som ble bert fram til det aller helligste. Blodet som renser oss fra all synd. Blodet som har kraft.

 Her, foran det aller helligste,  ble forhenget revnet da Jesus sa
 "DET ER FULLBRAGT" 
Nå er det åpent, inn til det aller helligste. Her er Guds nærvær mektig tilstede. Her kan under skje. Så be! Gud ber med oss

Takk for Golgata, takk for den seier som du vant, takk at ditt blod renser meg, takk at du stod opp igjen. Takk for blodets kraft! Takk for at du renser meg helt - nå er veien åpen inn i din favn, av bare nåde!


Og nå når jeg fortsetter dagen, griper jeg løftet om at Han er med meg hele tiden, alle dager.
AMEN


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar