mandag 1. februar 2021

Tabernakelbønnen - treningsrommet

 Tabernakelbønn - fordi tabernaklet blir brukt som forbilde
Treningsrom - fordi det er her jeg trener meg opp til å bli sterkere og sterkere i bønn.

Jeg startet med å lete litt på nettet etter undervisning om dette temaet, og fant to nettsider jeg velger å jobbe litt med. Den ene er fra Church Web Works som har en nettside kalt "Tabernacle Prayer Guide"

Den andre nettsiden er fra Apostolic information service.  Jeg starter med nettopp denne siden, som åpner på denne måten;


Anerkjenn Jesus Kristus som døren ved å bekjenne din tro på vitnet om hans evangelier: Matteus, Markus, Lukas og Johannes. Matteus erklærte ham som Gud med oss ​​(den hebraiske Gud), Markus så på ham som Hebreernes Messias, Lukas så på ham som Guds kraft manifestert, Johannes så på ham som Guds lamNår du går inn portene i hans nærhet, erkjenn Jesus Kristus som din alt i alt; Han er din Messias, ditt offer, din forbønn, din Gud og din kraft. Du erkjenner at Jesus er din inngang til himmelen, så vel som de åndelige dimensjonene som er tilgjengelige for oss mens han er her på jorden. "Far, ditt navn er hellig."
(sitat slutt)

Lovpris Gud;  Hellig, hellig er Herren

Salme 100;
Rop med jubel for Herren, all jorden!
   
  2 Tjen Herren med glede,
          kom fram for ham med jubel!
   
  3 Kjenn at Herren er Gud!
          Han har skapt oss, vi er hans,
          vi er hans folk og den flokken han gjeter.
   
  4 Kom gjennom portene hans med takkesang,
          inn i forgårdene med lovsang!
          Lov ham, velsign hans navn!
   
  5 Herren er god, evig er hans miskunn,
          hans trofasthet varer fra slekt til slekt.

I Jes 6;3 leser vi

 3 De ropte til hverandre:
          «Hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot.
          Hele jorden er full av hans herlighet.»


Hellig, Hellig er Herren Gud
Han som var og som er
Hellig, hellig er Herren Gud
Han som var og som ER

En stor og mektig trone 
er i himmelen
Vår Herre Gud Allmektig
Regjerer ut fra den

La lovsangen lyde 
som veldige vann
Hele himmelen gir Ham ære
i det de løfter opp sin sang

Hellig, Hellig er Herren Gud
Han som var og som er
Hellig, hellig er Herren Gud
Han som var og som ER

En stor og mektig trone 
er i himmelen
Vår Herre Gud Allmektig
Regjerer ut fra den

Salme 103:
Velsign Herren, min sjel!
          Alt som i meg er,
          velsign hans hellige navn.
   
  2 Velsign Herren, min sjel!
          Glem ikke alt det gode han gjør
   
  3 Han tilgir all din skyld
          og leger alle dine sykdommer
   
  4 Han frir ditt liv fra graven
          og kroner deg med barmhjertighet og kjærlighet.
   
  5 Han metter ditt liv med det gode,
          du blir ung igjen som ørnen.

Hannas lovsang i 1.Sam 2 åpner slik; 

Mitt hjerte fryder seg i Herren.
           Herren gir meg stor kraft.
          Jeg ler av mine fiender,
          for jeg gleder meg over din frelse.
   
  2 Ingen er hellig som Herren,
          for ingen er til uten du;
          det er ingen klippe som vår Gud.


(Av Andreas Wennemo)

Herre ditt navn, hvor herlig det er
Herre, ditt navn vil vi elske
Det er en salve og du er oss nær
Alltid vil du være der
Emmanuel, Guds offerlam,
Vår Konge stor, hvor herlig er ditt navn
Vi vil prise dette navnet og vi gir
All vår lovsang og vår hyllest
Til evig tid
Vi vil prise dette navnet med vår sang
Som en takk fra våre hjerter
Gir vi nå vår pris til Jesu navn
Herre ditt navn, hvor herlig det er
Herre, ditt navn vil vi elske
Det er en salve og du er oss nær
Alltid vil du være der
Emmanuel, Guds offerlam,
Vår Konge stor, hvor herlig er ditt navn
Vi vil prise dette navnet og vi gir
All vår lovsang og vår hyllest
Til evig tid
Vi vil

Salme 8 sier
2 Herre, vår herre,
          hvor herlig ditt navn er over hele jorden,
          du som har bredt ut din prakt over himmelen!
  10 Herre, vår herre,
          hvor herlig ditt navn er over hele jorden!

ALTER hvor jeg ofrer meg selv, og ber Gud rense bort alt som ikke er til behag for Ham.

Rom 12;1-2
Ved Guds barmhjertighet formaner jeg dere, brødre, til å bære legemet fram som et levende og hellig offer som er til Guds behag. Det skal være deres åndelige gudstjeneste. Og la dere ikke lenger prege av den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til hans behag, det fullkomne.

Salme 51
  12 Gud, skap i meg et rent hjerte,
          gi meg en ny og stødig ånd.  

    14 Gi meg igjen gleden over din frelse,
          hold meg oppe med en villig ånd!

17 Herre, lukk opp mine lepper
          så min munn kan lovprise deg!
    18 For du har ikke glede i slaktoffer,
          mitt brennoffer bryr du deg ikke om.
    19 Offer for Gud er en sønderbrutt ånd.
          Gud, du forakter ikke et knust og nedbrutt hjerte.

Salme 139
23 Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte,
          prøv meg og kjenn mine tanker!
   
 24 Se om jeg følger avguders vei,
          og led meg på evighetens vei!

  (Here's my heart Lord)

Her er mitt hjerte Herre, fortell meg hva som er sant.
Jeg er funnet, jeg er Din, jeg er elsket, jeg er ren, jeg kan puste, jeg er helbredet, jeg er fri
Her er mitt liv Herre, fortell meg det som er sant
Fordi Du er sterk, Du er sikker, Du er livet, Du er trofast, Du er god, alltid sann. Du er livet som bryter gjennom.
Her er mitt hjerte, her er mitt liv

Åh Herre, forme det Du!

Jeg takker for alle velsignelser som Gud har gitt meg. Jeg takke også for prøvelser... for med dette vil Gud forme meg. 1.Tess 5;18 sier 
takk Gud under alle forhold! For dette er Guds vilje med dere i Kristus Jesus.

Herre, vis meg hva jeg trenger å omvende meg fra - eller vende meg til. Tilgi meg mine synder. Rens mitt hjerte! La din ild brenne bort alt som ikke burde være der..

Fra salme 119:
10 Jeg søker deg av hele mitt hjerte,
          la meg ikke gå meg vill, bort fra dine bud!
   
 11 Jeg gjemmer ditt ord i hjertet
          så jeg ikke skal synde mot deg.
   
 12 Velsignet er du, Herre!
          Lær meg dine forskrifter!

18 Åpne øynene mine så jeg kan se
          det underfulle i din lov!

Vann for hender og føtter - bildet på dåpen og Ordet som renser oss

Ordet har kraft til å rense. Det vitner Jesus om i Joh 15;

3 Dere er alt rene på grunn av det ordet jeg har talt til dere.  4 Bli i meg, så blir jeg i dere. Slik som greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg.  5 Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingen ting gjøre.

Her kan jeg stadig finne nye Ord - Ord som renser og veileder. Herre, led meg! La Den Hellige Ånd gi meg Ord jeg trenger for dagen.

Salme 19
 8 Herrens lov er fullkommen,
          den fornyer livet.
           Herrens vitnesbyrd står fast,
          det gir den uvitende visdom.
   
  9 Herrens påbud er rette,
          de gjør hjertet glad.
           Herrens bud er klart,
          det gir øynene lys.
   
 10 Frykten for Herren er ren,
          den varer til evig tid.
           Herrens dommer er sanne,
          rettferdige er de alle.
   
 11 De er mer verdt enn gull,
          skinnende gull i mengder,
          de er søtere enn honning,
          ny og rennende honning.
   
 12 Gjennom dem blir din tjener advart.
          Det gir stor lønn å holde dem.

Tabernacle Prayer Guide  Fra denne nettsiden fikk jeg denne veiledningen til denne delen av bønnen;
Rens mitt sinn, mine ører, mine øyne, min munn, mine hender, mine føtter, og mitt hjerte. Herre, gjør meg mer lik deg!


Mitt sinn;
Fil.4;7-8 Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Alt som er sant og edelt, rett og rent, alt som er verdt å elske og akte, alt som er til glede og alt som fortjener ros, legg vinn på det! 
Mine ører
Joh 10; 5 Men en fremmed følger de ikke. De flykter fra ham fordi de ikke kjenner den fremmedes stemme.» 
Jes 50; Morgen etter morgen vekker han mitt øre så jeg kan høre på disiplers vis.
Åp 3;  6 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene!

Mine øyne
Salme 101; 3 Ondskap vil jeg ikke ha for øye, urett hater jeg,
          slikt holder jeg meg borte fra.
Ef.1;18; Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt 

Min munn
Ord 17; 20 Et falskt hjerte finner ikke det gode,
          en svikefull tunge fører i ulykke.
Jes 50; 4 Herren Gud har gitt meg disiplers tunge
 så jeg kan styrke den trette med et ord.

Mine hender og føtter
Salme 144; Velsignet er Herren, min klippe,
                    han som lærer opp hendene mine
Salme 18; 33 den Gud som kler meg i styrke og gjør min ferd hel.
    34 Han gir meg føtter som en hind og lar meg stå på høydene.
Ef.6; 15 stå klar med fredens evangelium som sko på føttene. 

Mitt hjerte 
Ord 4; 23 Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer,
               for livet går ut fra det.
Salme 139; 23 Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte,
          prøv meg og kjenn mine tanker!
    24 Se om jeg følger avguders vei,
          og led meg på evighetens vei!
(Sal 51;12) Gud, skap i meg et rent hjerte,
          gi meg en ny og stødig ånd!Herre, la meg bli mer lik Deg;
Gal.5; 22 Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, 23 ydmykhet og selvbeherskelse.

Vegg med 5 bønnestolper 

- Underfull

Vi har et kor som lyder "Hans navn er underfull, Hans navn er underfull, Hans navn er underfull, Jesus Guds sønn. Han mektig konge er, Han har ei grenser her, Hans navn er underfull, Jesus Guds sønn. Han er min hyrde, urtidens klippe, allmektig Gud Han Er. Bøy deg og lov Ham, tilbe og tjen Ham, Hans navn er underfull, Jesus Guds sønn"

Stor er vår Gud, syng med meg
Hvor stor vår Gud er. 
Alle skal se hvor stor vår Gud er!

Salme 40 sier; 
6 Store ting har du gjort for oss,
           Herre, min Gud,
          underfulle verk og planer,
          ingen er din like.
          Vil jeg fortelle og tale om dem,
          er de for mange til å telles.


Salme 145:
 5  Jeg grunner på din høye herlighet og ære
          og på dine underfulle ord.

Jeg åpner først og fremst med å tilbe Gud og takke ham for at han er underfull! Og så ber jeg om at hans under må være tilstede i min familie, hos mine barn og deres familier. Han som kan gjøre under!

- Rådgiver

Jes.28;
 29 Også dette kommer
          fra Herren over hærskarene.
          Hans råd er underfulle,
          hans visdom er stor.

Salme 16
7 Jeg velsigner Herren, som leder meg,
          jeg får råd fra mitt indre også om natten.Her har jeg mulighet til å takke for at Gud er min rådgiver!
Jeg kan også be for våre ledere, at de skal bli gode rådgivere.
Jeg kan be for meg selv, at jeg må bli et godt forbilde som kan være med å veilede andre.

- Veldig Gud


Store og mektige er dine gjerninger, Herre Gud Allmektig

Kom til å tenke på sangen "Tell velsignelsene Gud deg gir. Tell dem sammen, både smått og stort, og det vil forundre deg hva Gud har gjort!

- Evig Far


Å Herre, først og fremst vil jeg takke deg for at du er FAR for meg og mine barn og barnebarn. 
Jeg vil også be for min sønn, som også er pappa. Takk for den han er i dag! En av mine to goinger! Må du verne om ham, og hjelpe ham til å være en god pappa for sine barn. Ikke minst når ting i blant blir vanskelig. Jeg husker det jo selv, hvor lett det var å bomme og gjøre feil.
Hjelp også meg, for selv om mine barn er voksne, så vil jeg alltid være deres mamma. Velsigne oss, og hjelp oss til å være gode foreldre. 


- Fredsfryste
Filip.4;
 7 Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.

Takk for din fred Gud. Åh som vi trenger den i vår stressa verden full av mange inntrykk på både godt og vondt...
Freden er ikke bare noe du vil gi oss, for å gi oss ro. Det er en velsignelse fra deg.


Jeg ber denne velsignelsen også over min familie

Lysestaken Han er mitt lys. Fyll meg med Den Hellige Ånd


Joh 8;
12 Igjen talte Jesus til folket og sa: «Jeg er verdens lys. Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.»


Apgj 1:
 8 Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende.»

Så godt at det står "Dere skal få kraft" - det er ikke noe vi skal streve med alene, for å oppnå Guds gunst... Nei, det er ikke kravene som driver oss, men Guds kjærlighet og kraft. 

Hellig Ånd, kom og vær meg nær. Tenn meg, fyll meg, kom og møt meg her.

Lyset i lysestaken var det Gud selv som tente, men det var prestens oppgave å sørge for olje, så flammen ikke skulle slokne. På samme måte er det Gud som tenner en brann i oss (DHÅ), også er det opp til oss å holde oss våkne, holde oss i Hans nærhet så "lampen aldri slokner" Nå er lyset et bilde på Den Hellige Ånd - men jeg tror faktisk at oljen er Ordet vi stadig fyller oss med.
I salme 36;10 leser vi "For hos deg (i Han som ER ordet) er livets kilde, i ditt lys ser vi lys."
Og i salme 119;105 og 130 leser vi 
"Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti.
Dine ord gir lys når de åpner seg, de gir uvitende innsikt"


Måtte ditt lys Herre, skinne i livet mitt hele tiden. Både til beskyttelse og velsignelse.

Skinn ditt lys - på meg, i meg og gjennom meg

Ef.1;17-19 sier;
 Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må la dere få en Ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig hans arv er for de hellige og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror.


Skuebrødene Bønn for alle pastorer og ledere som underviser i Guds Ord (vårt skuebrød)
Joh 15:
3 Dere er alt rene på grunn av det ordet jeg har talt til dere.  4 Bli i meg, så blir jeg i dere. Slik som greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg.  5 Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingen ting gjøre.

Herre - jeg tenger ditt Ord hver dag. Ferskt brød :-) Hva vil du si meg i dag? Her har jeg lyst til å legge til en link til min bibelleseplan - for dagens Ord :-)


La din vilje skje, på jorden som i himmelen. 
La Ordet ditt få vise meg den rette vei.

Apostolic oppfordrer; Be for tjenesten, for kirken og dens ledere! Vi ber for alle som forkynner, underviser og deler Ditt Ord.

Jeg ber for mitt eget liv, for min tjeneste. Herre, hvordan kan jeg bli en sjelevinner...? Hvordan kan åndens gaver vokse og virke i meg? Gjennom kraft fra Deg. Herre jeg ber!
Ikke bare for meg, men også for andre som tror på deg. I min familie, i min menighet. Måtte åndens gaver vokse så du blir mer synlig i blant oss.

Jeg har lyst til å takke deg for gleden jeg finner i ditt Ord - Herre, vis meg hvordan jeg i sterkere grad kan smitte denne gleden videre til andre, så de kan blir forelsket i ditt Ord! Kjenne sult og lengsel etter ditt Ord!

Jeg fant dine ord og spiste dem,
          dine ord ble til fryd for meg
          og til glede for mitt hjerte.
          For ditt navn er nevnt over meg,
           Herre, hærskarenes Gud.
(Jer 15;16)

Røkelse - tid for tilbedelse og forbønn.

Salem 42;
 2 Som hjorten lengter etter bekker med vann,
          lengter min sjel etter deg, min Gud.
   
  3 Min sjel tørster etter Gud,
          etter den levende Gud.

Salme 18 sier:
Herre, du min styrke, jeg har deg kjær.
   
  3 Herren er mitt berg og min borg og min befrier,
          min Gud er klippen der jeg søker tilflukt.
          Han er mitt skjold og min frelse,
          min styrke og mitt vern.
   
  4 Jeg ropte til Herren, han som får lovsang,
          og jeg ble frelst fra mine fiender.

Salme 103;
   17 Men Herrens miskunn er fra evighet til evighet
          over dem som frykter ham.
          Hans rettferd når til barnebarn :-D

AMEN! Jeg ber for mine barn, svigerbarn, barnebarn, bonusbarnebarn!

Ny vegg med 4 stopler (evangeliene) Lær meg å leve som Jesus lærte oss
- Kjærlig, tjenende og delte Ordet

Lær meg å leve i din nærhet, lær meg å stole på ditt Ord, lær meg å drømme dine drømmer, gi meg et hjerte fullt av tro.
Jesus, gjør meg mer lik deg. Alt jeg har, det tilhører deg.


Vekk opp mitt indre så jeg kan lære og tenke som Deg. 
Gud åpn opp mine øyne så jeg kan se hvem som trenger Deg gjennom meg. Gud løs mine hender så de kan gjøre det de ble skapt til. 
Gud vis meg din vilje. I styrke og svakhet er min tilflukt i Deg ❤Arken - blodet som renser oss for all synd

 Her ble forhenget revnet da Jesus sa "DET ER FULLBRAGT" 
Nå er det åpent, inn til det aller helligste. Her er Guds nærvær mektig tilstede. Her kan under skje. Så be! Gud ber med oss

Takk for Golgata, takk for den seier som du vant, takk at ditt blod renser meg, takk at du stod opp igjen.


Takk for blodet! Takk for at du renser meg helt - nå er veien åpen inn i din favn, av bare nåde!

Inne i arken er loven - Guds Ord som leder meg. Vi priser og proklamerer JESUS


Ditt Ord er en lykte for min fot og et lys på min sti (Salme 119;105)

Helt til slutt må jeg også legge ved en video som oppfordrer til å be gjennom Filip.1;9-11 Vekkelse skjer når hver enkelt søker Ham, og ber om vekkelse i eget liv. La kjærligheten vokse - HANS kjærlighet i meg. 26 På samme måte kommer også Ånden oss til hjelp i vår svakhet. For vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett, men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk uten ord. 27 Og han som gransker hjertene, vet hva Ånden vil; for Ånden ber for de hellige etter Guds vilje.


9 Og dette ber jeg om, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på innsikt og dømmekraft, 10 slik at dere kan forstå og avgjøre hva som er viktig, og stå rene og uten feil på Kristi dag, 11 fylt av rettferds frukt som vokser fram ved Jesus Kristus, til lov og ære for Gud.

Ble rørt av det denne mannen sier rundt dette verset. Hva Guds kjærlighet gjør med oss fra innsiden og ut! 
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar