søndag 4. november 2018

Jesu bønner i Matteus evangelium

Har du tenkt på at det finnes mange ulike bønner i bibelen som Jesus ba? Når jeg så denne planen, tenkte jeg på Fader vår. Men den var bare en av mange bønner Jesus ba. Og akkurat denne bønnen kom fordi disiplene ba "Herre lær oss å be". De hadde observert Jesus gjennom mange bønner og kjente en lengsel etter å lære dette. 
Denne bibelleseplanen består egentlig bare av skriftsteder, og jeg starter med å skrive dem ned. Bare å lese dem, forteller om mange ulike situasjoner, og mange ulike bønner. Absolutt tanker til refleksjoner. Hva tenker du, når du leser disse versene? 

Matt.6;9-13
9 Slik skal dere da be:
        Fader vår, du som er i himmelen!
        La ditt navn holdes hellig.
   
 10 La ditt rike komme.
        La din vilje skje på jorden
        som i himmelen.
   
 11 Gi oss i dag vårt daglige brød. 12 Forlat oss vår skyld,
        som vi òg forlater våre skyldnere.
   
 13 Led oss ikke inn i fristelse,
        men frels oss fra det onde.
        For riket er ditt, og makten og æren i evighet.
        Amen.


Matteus 11:25-26
25 På den tid tok Jesus til orde og sa: «Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for kloke og forstandige, men åpenbart det for enfoldige. 26 Ja, Far, for dette var din gode vilje.

Matt.14;23
Da han hadde gjort dette, gikk han opp i fjellet så han kunne være for seg selv og be. Da kvelden kom, var han der alene. 

Jeg tror alenetid med Gud er både viktig og verdifullt. 

Matt 15;36
Så tok han de sju brødene og fiskene, bad takkebønnen, brøt dem i stykker og gav til disiplene, og disiplene gav til folket.

Når Jesus velsigner, da kan selv det lille vi har bli til noe stort - om vi bare våger å gi det til Jesus, og tro på at Han kan velsigne og bruke det.

Matt.19;13
13 De brakte små barn til ham for at han skulle legge hendene på dem og be; men disiplene ville vise dem bort. 

Jesus du elsker barna! I dag ber jeg for barna i Åros, spesielt for de som ikke har det godt... Herre, jeg ber også for de som har mulighet til å rekke ut en hånd og hjelpe. Måtte de SE og forstå hva de kan gjøre, og våge å handle på det. Velsigne barna våre :-)

Matt. 26:26-27
Mens de holdt måltid, tok Jesus et brød, takket, brøt det, gav disiplene og sa: «Ta dette og ét det! Dette er mitt legeme.» 27 Og han tok en kalk, takket, gav dem og sa: «Drikk alle av den!

Nattverden er en verdifull handling, og en takkebønn for hva Han har gjort for oss.

Matt. 26:36-44
Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane, og han sa til dem: «Sett dere her, mens jeg går dit bort og ber.» 37 Han tok med seg Peter og de to Sebedeus-sønnene, og han ble grepet av sorg og gru. 38 Da sa han til dem: «Min sjel er tynget til døden av sorg. Bli her og våk med meg!» 39 Han gikk fram et lite stykke, kastet seg ned med ansiktet mot jorden og bad: «Min Far! Er det mulig, så la dette beger gå meg forbi. Men ikke som jeg vil, bare som du vil.» 40 Da han kom tilbake til disiplene og fant dem sovende, sa han til Peter: «Så klarte dere ikke å våke med meg en eneste time. 41 Våk og be om at dere ikke må komme i fristelse! Ånden er villig, men menneskenaturen er svak.» 42 Så gikk han bort og bad for annen gang: «Min Far! Kan ikke dette beger gå meg forbi, men må jeg drikke det, så la din vilje skje.» 43 Da han kom tilbake, fant han dem igjen sovende, for øynene deres var tunge av søvn. 44 Nå lot han dem være og gikk på ny bort og bad for tredje gang, med de samme ord som før.

I dette siste bibelsitatet var det min bror som gjorde meg oppmerksom på en detalj jeg ikke hadde sett. Disiplene som var med Jesus hadde sovnet, og Jesus sier "Våk og be om at dere ikke må komme i fristelse! Ånden er villig, men menneskenaturen er svak" Jesus oppmuntret dem til å be for seg selv, enda han selv var i en dødskamp. Han hadde sitt tøffeste øyeblikk noen sinne, likevel var de DEM han tenkte på. Jesu kjærlighet er enorm, tenk at han også i dette øyeblikket hadde omsorg for dem. Så var det også for oss han kjempet denne kampen, og fullførte den. JESUS elsker oss.

Dagens bibelvers forteller om bønner ulike bønner, bl.a; 
Bønn for dagen (Fadervår)
Takkebønn (For hva Gud har åpenbart for oss)
Alenebønn
Velsignelsesbønn (her for maten og for barna)
Minne bønn (nattverd)
Førbønn

-----------------------------

Linker til bloggpostene som hører til denne lille leseplanen;
Jesu bønner  (Markus og Lukas)
Jesu bønner  (Lukas, Korinterne, Johannes)
Jesu bønner  (Johannes 17)Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar