søndag 5. april 2015

Gruppe 16


2.Mos.26
2.Sam 23
Job.41
Jer.19
2.Kor.10

2.Mos.27
2.Sam.24
Sal.40
Jer.20
Mark.5

2.Mos.28
1.Kong.1
Job.42
Jer.21
2.Kor.11

2.Mos.29
1.Kong.2
Salme 41
Jer.22
Mark.6

2.Mos.30
1.Kong.3
Ord.1
Jer.23
2.Kor.12

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar