søndag 5. april 2015

Gruppe 15

2.Mos.21
2.Sam.19
Job.38
Jer.14
Gal.5 og Gal.6

2Mos.22
2.Sam.20
Sal.38
Jer.15
Mark.12

2.Mos.23
2.Sam.21
Job.39
Jer.16
Ef.1 og Ef.2

2.Mos.24
2.Sam.22
Sal.39
Jer.17
Mark.13

2.Mos.25
2.Sam 23
Job.40
Jer.18
Ef.3

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar