søndag 5. april 2015

gruppe 41

5.Mos 23
2.Krøn 24
Sal 99
Hos 11
Joh 1;29-51

5.Mos 24
2.Krøn 25
Sal 100
Hos 12
Heb 13

5.Mos 25
2.Krøn 26
Sal 101
Hos 13
Joh 2

5.Mos 26
2.Krøn 27
Sal 102
Hos 14
Jak 1

5.Mos 27
2.Krøn 28
Sal 106
Joel 1
Joh 3

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar