søndag 5. april 2015

gruppe 32


5.Mos 14 og 5.Mos 15
2.Krøn 23
Sal 94 og Sal 95
Hos 5 og Hos 6
Joh 16

5.Mos 16 og 5.Mos 17
2.Krøn 24
Klag 4
Hos 7 og Hos 8
Åp 3 og Åp 4

5.Mos 18 og 5.Mos 19
2.Krøn 25
Sal 96 og Sal 97 og Sal 98
Hos 9 og Hos 10
Joh 17

5.Mos 20 og 5.Mos 21
2.Krøn 26 og 2.Krøn 27
Klag 5
Hos 11 og Hos 12
Åp 5 og Åp 6

5.Mos 22
2.Krøn 28
Sal 99 og Sal 100 og Sal 101
Hos 13 og Hos 14
Joh 18

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar