søndag 5. april 2015

Gruppe 16


2.Mos.26
2.Sam.24
Job.41
Jer.19
Mark.14

2.Mos.27
1.Kong.1
Sal.40
Jer.20
Ef.4

2.Mos.28
1.Kong.2
Job.42
Jer.21
Mark.15

2.Mos.29
1.Kong.3
Salme 41
Jer.22
Ef.5

2.Mos.30
1.Kong.6
Ord.1
Jer.23
Mark.16

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar