søndag 10. oktober 2021

Samtaler del 10

 I dagens andakt forteller forfatteren om sin manns bestemor. Minnet om henne var at hun var et bønnemenneske. Det var virkelig noe hun brant for - å be! En dag fant forfatteren hennes dagbok, og ble overrasket at det bare stod noen korte referater fra hverdagen. Om vær og vind... 

Ville hun ha skrevet annerledes i dag, om hun visste hvor mye jeg lengter etter å høre hennes erfaringer om bønn? spør forfatteren. Hun fortsetter med å oppmuntre til å tenke på de som kommer etter oss. Hva vil vi at de skal finne etter oss? 

Selvfølgelig er det dagen i dag som teller mest - men våre valg har også betydning for framtiden.

Dagens Ord å reflektere over;

(2.Mos 17;14)  Siden sa Herren til Moses: «Skriv dette ned i en bokrull som et minne, og les det opp for Josva. For jeg vil fullstendig utslette minnet om amalekittene under himmelen.» 

(2.Mos 34;27)  Herren sa til Moses: «Skriv ned disse ordene, for på grunnlag av disse ordene slutter jeg en pakt med deg og Israel.» 

(5.Mos 31;19)  Skriv nå ned denne sangen, og la israelittene lære den! Legg sangen i deres munn, og la den være mitt vitne mot israelittene.

(Jes 30;8)  Gå nå inn og skriv dette på en tavle for dem, skriv det inn i en bokrull så det for kommende dager kan være et vitnesbyrd til evig tid.

(Hab 2;1-3)    Nå vil jeg stå på vakt,
          stille meg på muren og speide
          for å se hva han vil si til meg,
          hvilket svar jeg får på min anklage.
          
     2 Herren svarte meg:
          Skriv synet tydelig på tavler
          så det blir lett å lese!
          
     3 For synet venter på sin fastsatte tid,
          det vitner om enden, og det lyver ikke.
          Om det drøyer, så bare vent!
          For komme skal det, det kommer ikke for sent!

(Åp 1;9-11)  Jeg, Johannes, som er deres bror og sammen med dere har del i trengslene og riket og utholdenheten i Jesus, jeg var på øya Patmos. Dit var jeg kommet på grunn av Guds ord og vitnesbyrdet om Jesus. På Herrens dag kom Ånden over meg, og jeg hørte en røst bak meg, mektig som en basun. Røsten sa: «Det du får se, skal du skrive i en bok og sende til de sju menighetene: til Efesos, Smyrna, Pergamon, Tyatira, Sardes, Filadelfia og Laodikea.»

Vil jo si at dagens vers oppmuntrer til å skrive det ned. 
Jeg liker å ha med meg noe å notere på når jeg hører en preken. Det er sjeldent jeg leser notatene senere, for det er ikke hovedgrunnen til at jeg noterer. Jeg gjør det for at jeg både skal høre og se det som blir forkynt. Det er lettere både å fordøye og huske det da. 
Jeg vet - dagens oppmuntring handlet ikke bare om meg - men for kommende slekt også. Jeg håper denne bloggen vil være til velsignelse her :-)

Herre, jeg ber for mine barn og barnebarn. Takk for Ord som allerede ble sådd i dem som små. Måtte de spire og gi liv så det når videre til deres barn også!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar