torsdag 7. oktober 2021

Samtaler del 7

I dag deler forfatteren av denne planen et personlig vitnesbyrd. Hun forteller hvordan hun som 7 barns mamma har en svært travel hverdag. Hennes sønn på 4 år hadde problemer med språket, og hennes bekymring var "Skal jeg søke hjelp for ham nå, eller kan jeg vente til han er 5?" Hun ba denne konkrete bønnen til Gud, og fikk svar på forunderlig vis. Hun kunne vente... 

Min første reaksjon var at dette var feil... vi prioriterer barna først! I mine øyne skulle hun ikke en gang bedt om det. 
Men da glemmer jeg at dette var et personlig vitnesbyrd. Dette handlet om hennes tillit til Gud. Og Gud hadde tydelig svar henne. Hvordan kan jeg da dømme henne?

Dette er jo det beste ved Gud - at Han er personlig interessert i deg og meg. I salme 25 leser vi bl.a "Herren har fortrolig samfunn med dem som frykter ham, og hans pakt skal bli dem kunngjort. Mine øyne er alltid vendt til Herren, for han drar mine føtter ut av garnet."

Så vær frimodig i bønn - selv om alle andre kanskje ikke kan forstå det. HAN forstår!

Dagens Ord å reflektere over;

(Ord 2;1-11)  Min sønn! Dersom du tar imot mine ord og gjemmer mine bud hos deg, så du vender ditt øre til visdommen og bøyer ditt hjerte til klokskapen, 
ja, dersom du roper etter innsikt og løfter din røst for å kalle på forstanden, dersom du leter etter den som etter sølv og graver etter den som etter skjulte skatter, 
da skal du forstå Herrens frykt og finne kunnskap om Gud. For Herren er den som gir visdom, fra hans munn kommer kunnskap og forstand. Han gjemmer frelse for de oppriktige, et skjold for dem som lever ustraffelig. Han vokter rettens stier og bevarer sine frommes vei. 
Da skal du forstå rettferdighet og rett og rettvishet, ja enhver god vei. For visdom skal komme i ditt hjerte, og kunnskap skal glede din sjel.
Omtanke skal holde vakt over deg, og forstand skal verne deg

(Jes 30;21)  Når du viker av til høyre eller til venstre, skal dine ører høre et ord lyde bak deg: Dette er veien, gå på den!

(Matt 7;7-11)  Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det bli lukket opp for dere. 
For hver den som ber, han får, den som leter, han finner, og den som banker på, skal det bli lukket opp for. Eller er det vel et menneske iblant dere som vil gi sønnen sin en stein når han ber om brød, eller gi ham en orm når han ber om en fisk? Når da dere, som er onde, vet å gi deres barn gode gaver, hvor mye mer skal da deres Far i himmelen gi gode gaver til dem som ber ham!

(1.Pet 5;6-7)  Ydmyk dere derfor under Guds veldige hånd, for at han kan opphøye dere i sin tid. Og kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere.

(Joh 14;12-14)  Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som tror på meg, han skal også gjøre de gjerningene jeg gjør. Og han skal gjøre større gjerninger enn disse, for jeg går til min Far. Og hva som helst dere ber om i mitt navn, det skal jeg gjøre, for at Faderen skal bli herliggjort i Sønnen. Om dere ber meg om noe i mitt navn, så skal jeg gjøre det!

(Jak 1:5)  Men om noen av dere mangler visdom, da må han be til Gud - for Gud gir alle, villig og uten bebreidelse - og så skal han få den. 

Sterke vers og sterke løfter. Noen av dem suger jeg til meg og det gir gjenklang i hjertet. Mens noen av dem er så sterke at det nesten virker umulig... Tenk hva vi har å vokse opp til! For Guds Ord er sant - selv om jeg ikke helt klarer å gripe det enda. 
Herre, takk at jeg kan kaste alle mine bekymringer på deg. Jeg kjenner meg så velsigna for tiden, men det dukket opp en stor bekymring siste uke. Samtidig som jeg lærte hvor viktig det er å be høyt - åpne munnen og snakke med Deg så både Du og jeg hører det. Jeg tror det er med å bygger tro - og en bro mellom Deg og meg.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar