fredag 8. oktober 2021

Samtaler del 8

Å vente er ikke min sterkeste side... men likevel så viktig. Både i hverdagslivet og i det åndelige livet med Gud. Dagens andakt er så viktig at jeg velger å sitere hele.

(Sitat) De som lengter etter flere kjære og dype samtaler med Faderen må lære å vente i tillit til hans visdom, suverenitet, vilje og valg av tid. Men hvorfor krever Gud noen ganger at vi venter? Nedenfor er noen sikre veier til det modne, relasjonelle bønnelivet vi alle ønsker oss, men noen ganger er for utålmodig til å vent på.

Om jeg kunne ville jeg deklarert det første prinsippet med fanfare og et rødt teppe: Det er godt å vente på framsiden av bønnen i samtale med Gud før du ber om noe. I denne evalueringsfasen holder vi oss sammen med Herren for å oppdage hva som er på hans hjerte. Å vente demonstrerer vår underdanighet og medvillighet til hans vilje. Vi trenger hans visdom for å spørre på rett måte. 

Da disiplene spurte Jesus om å lære dem å be, lærte han dem å si «La ditt rike komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen» (Matteus 6,10). Vi kan også starte opp en bønn med å spørre Jesus om å lære oss å be. Siden han utfolder sin vilje på jorden slik som i himmelen, er vi rettmessig i posisjon til å spørre om ting basert på hva han har glede av å gi. Å be på denne måten oppfyller samtidig lengselen i hjertet vårt. Denne ene praksisen har revolusjonert bønnelivet mitt. Jeg anbefaler sterkt gleden av å be om Guds vilje tilbake til han. I denne relasjonelle prosessen venter vi på ankomsten av Herren som en underfull rådgiver. 

Andre ganger kommer nødvendigheten av å vente etter en bønn. Denne typen venting har alt å gjøre med tiden for å ta imot. Det er ikke alltid rett tid for dette. «Alt har sin tid, det er en tid for alt som skjer under himmelen» (Forkynneren 3,1). Den rette tiden vil garantert komme, men ikke før det er på tide. Den rette tiden velsignet med et forventet bønnesvar er dobbelt så vakkert.

Til slutt, å vente i bønn gir utholdenhet og utholdenhet er uvurderlig. De som lengter etter å være modne og hele må tråkke opp den bratte og svingete trappen som skaper det. Bibelen går så langt som å si at denne stressfulle prosessen burde være feiret! Vi ser kanskje stygt på det formende stresset av å måtte utholde i øyeblikket, men senere ville vi ikke byttet noe mot det vi har oppnådd. Gud velsigner oss ved å ikke alltid gi oss valget om å gå forbi prosessen av å vente.  (Sitat slutt)


Dagens Ord å reflektere over;

(Salme 38;15)  Ja, jeg er lik en mann som ikke hører, og som ikke har gjenmæle i sin munn.

(Jes 30;18)  Likevel lengter Herren etter å være nådig mot dere. Derfor reiser han seg for å vise dere miskunn. For Herren er en rettens Gud. Salige er de som venter på ham!

(Fork 3;1)  Alt har sin tid, og en tid er det satt for alt det som skjer under himmelen. 

(Jes 26;8)  På dine dommers vei, Herre, ventet vi deg også. Til ditt navn og ditt minne sto vår sjels lengsel.

(Jak 1;2-8)  Mine brødre, akt det for bare glede når dere kommer i mange slags prøvelser. For dere vet at når troen blir prøvd, virker det tålmodighet. Men tålmodigheten må føre til fullkommen gjerning, så dere kan være fullkomne og hele, og ikke komme til kort i noe. Men om noen av dere mangler visdom, da må han be til Gud - for Gud gir alle, villig og uten bebreidelse - og så skal han få den. Men han må be i tro, uten å tvile. For den som tviler, ligner en bølge på havet, som drives og kastes av vinden. Ikke må et slikt menneske vente å få noe av Herren, 8slik en tvesinnet mann, ustø på alle sine veier.

De siste ordene har vært tøffe for meg tidligere. Som om de gjorde den første delen vanskelig å oppnå. Gud skulle gi villig, uten bebreidelser, men... Hvor står jeg?
I dagens andakt forstod jeg at det ikke handler om tvil først og fremst - men om utholdenhet, og å ikke gi opp. For det Gud har sagt er sant! Han VIL gi oss det! Villig og uten bebreidelser!

(Jak 5;7-8)  Vær tålmodige, brødre, til Herren kommer! Se, bonden venter på jordens dyrebare grøde. Han venter tålmodig på den, til den har fått tidligregn og senregn. Vær også dere tålmodige, og styrk hjertene, for Herrens komme er nær! 


I dag vil jeg takke for undervisningen og påminnelsen om å øve opp tålmodighet.. lære meg at det å vente er viktig. Ta tid til å lytte. Søke Din vilje. For Din vilje og Din visdom er gull verdt. 

Jeg avslutter med et Ord jeg ble minnet om akkurat nå. Salomo skriver om det å bli ledet av Gud og å søke visdom (Guds vilje). Ord 16 skriver;

Å kjøpe visdom er bedre enn gull, å kjøpe innsikt er mer verdt enn sølv.

Jeg søker Deg i dag Herre, for Din visdom og vilje.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar