tirsdag 16. januar 2024

Be for våre pastorer og ledere!

 Det ble en påminnelse for meg i dag, da jeg leste om Moses i 4.Mos 11

11 Moses sa til Herren: Hvorfor gjør du din tjener så ondt? Hvorfor finner jeg ikke nåde for dine øyne? Du legger byrden av hele folket på meg! 12 Er det jeg som har unnfanget hele dette folket? Er det jeg som har født det, siden du sier: Bær det ved brystet, slik en amme bærer et spedbarn, helt fram til landet du med ed har lovet fedrene deres! 13 Hvor skal jeg få kjøtt fra til hele dette folket når de jamrer seg og sier til meg: «Gi oss kjøtt å spise!» 14 Jeg makter ikke å bære hele dette folket alene. Det er for tungt for meg. 15 Er det slik du vil gjøre mot meg, så drep meg heller med en gang, så sant jeg har funnet nåde for dine øyne. La meg slippe å se min egen ulykke!
16 Da sa Herren til Moses: Samle sammen for meg sytti mann av Israels eldste, de du vet er eldste og tilsynsmenn i folket. Ta dem med til telthelligdommen og la dem stille seg der sammen med deg. 17 Jeg skal komme ned og snakke med deg der. Jeg skal ta av den ånden som er over deg, og legge over på dem. De skal bære byrden av folket sammen med deg, så du slipper å bære den alene.
Så la oss ta vare på, og be for våre ledere at de skal få flere gode medarbeidere rundt seg, så de slipper å bære byrden alene. Tror dette er en viktig bit av det å be høstens Herre drive høstarbeidere ut ❤ Akkurat det trengs jo på alle plan. Her er du og jeg medregnet ❤
Liker
Kommenter
Send

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar