søndag 7. januar 2024

Urolige hjerte vær stille

 Salme 42;12
Måtte Herren vise sin miskunn om dagen, og jeg få synge Hans pris om natten; jeg ber til mitt livs Gud. Hvorfor er du full av uro, min sjel? Hvorfor stormer det i meg? Vent på Gud! For enda en gang skal jeg takke Ham, min frelser og min Gud.

Salme 62;9
Folk, stol alltid på Gud, øs ut for ham det som fyller hjertet! Gud er vår tilflukt.

Jer 31;9
Gråtende kommer de, med ydmyk bønn; Jeg leder og fører dem til bekker med rennende vann, på jevn vei der de ikke snubler.

Rom 8;26-27
På samme måte kommer også Ånden oss til hjelp i vår svakhet. For vi vet ikke hva vi skal be for å be rett. Men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke kan uttrykkes i ord. Og Gud som gransker hjertene, vet hva Ånden vil; for det Ånden ber om for de hellige, er etter Guds vilje.

Jud 1;20-21
Men dere, mine kjære, må bygge dere selv opp på deres høyhellige tro og stadig be i Den Hellige Ånd. Hold dere i Guds kjærlighet, mens dere venter på vår Herre Jesu Kristi miskunn, som gir dere evig liv.

Jud 1;24-25
Han som har makt til å bevare dere fra fall og føre dere fram for sin herlighet, feilfrie og jublende, Han, den eneste Gud, vår frelser ved Jesus Kristus, vår Herre; Ham tilhører ære, majestet, velde og makt før alle tider, nå og i alle evigheter. Amen
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar