mandag 1. januar 2024

Innvielse

3.Mos 8 forteller om da Aron og hans sønner ble innviet som prester;

33 Og i sju dager skal dere ikke forlate inngangen til telthelligdommen, helt til den dagen innvielsestiden er til ende. I sju dager skal innvielsen vare. 34 Som dere har gjort det i dag, slik har Herren påbudt at det skal gjøres siden, til soning for dere. 35 Dere skal holde dere ved inngangen til telthelligdommen i sju dager, både dag og natt, og akte på det som Herren har bestemt

I neste kapittel leser vi:

23 Deretter gikk Moses og Aron inn i telthelligdommen. Da de kom ut igjen, velsignet de folket, og Herrens herlighet viste seg for hele folket. 24 Det fór ut ild fra Herren og fortærte det som var på alteret, både brennofferet og fettet. Da folket så det, ropte de høyt av glede og kastet seg ned med ansiktet mot jorden.

De brukte tid! Mye tid. Kjære Gud - jeg tenker på alle mine 5.minutters bønner... Jeg vet at de teller. Men jeg vet også at tid sammen med Deg gir resultater. Jeg ber for 2024!

Tid med Gud er ikke bare i bønn, det er også i Ordet. Leste noe viktig i Heb.5 i dag;

13 For den som lever av melk, er et spedbarn og forstår seg ikke på budskapet om rettferdighet. 14 Men fast føde er for de fullvoksne, de som ved å bruke sansene har øvd dem opp til å skjelne mellom godt og ondt.

Tid til å øve opp sansene. Vi har hørt undervisning om at det ikke handler om følelser. Det er egentlig bare en del av sannheten. For det er sant at følelser kan spille oss et puss, og frelsen og Guds løfter bygger ikke på følelser men på løftet.
Likevel er følelser viktig. Vi trenger sansene for å kunne lytte, skjelne og se. Salme 34;9 bekrefter dette; 

Smak og se at Herren er god! Salig er den som søker tilflukt hos Ham. 

Til slutt vil jeg minne om disiplene som fikk beskjed om å dra til øvresalen og vente på kraften fra Den Hellige Ånd. De ventet og ba i 10 dager - og så fikk de bønnesvar.

Det er et nytt år foran oss. I Salem Åros har vi bestemt oss for å starte med en bønneuke. En ny tradisjon jeg setter pris på. For det vi har lært litt om i dag, er at tid med Gud er gull verdt.

Enda en gang Herre, vil jeg be for 2024!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar