fredag 29. desember 2023

Godt nytt år

 I dag ble jeg akkurat ferdig med 2.Mos som avsluttet med å reise tabernaklet. Den ble reist i første måned i det andre året. Det var altså et "Godt nytt år" med en ny start; nemlig starten på tabernaklet, prestene og Guds nærvær i dette templet. 

Herren sa til Moses: 2 Den første dagen i den første måneden skal du reise boligen, telthelligdommen. 

 Du skal kle Aron i de hellige klærne, salve ham og hellige ham til å være prest for meg. 14 Du skal også føre sønnene hans fram, og du skal kle dem i kjortler. 15 Du skal salve dem, slik du salvet deres far, så de kan være prester for meg. Denne salvingen skal gi dem retten til prestedømmet, i slekt etter slekt, for alle tider.

Det har vært spennende å lese om hvor vakkert de utsmykket dette tabernaklet, og draktene som prestene skulle ha. Gud har sansen for det vakre - Han som er vår skaper.

Men dette var ikke bare vakkert, det hadde en viktig hensikt. Og pekte mot noe enda bedre og mer mektig; JESUS. Vi leser om dette bl.a i Heb.7

15 Alt dette blir enda tydeligere når det står fram en annen prest, som er lik Melkisedek. 16 Han er ikke blitt prest gjennom en lov som krever en bestemt avstamning, men gjennom kraften i et uforgjengelig liv. 17 Han får jo dette vitnesbyrdet:

Du skal til evig tid være prest av samme slag som Melkisedek.

18 Dermed blir et eldre bud opphevet fordi det er svakt og unyttig. 19 Loven førte jo ikke noe fram til fullendelse. Men nå kommer noe bedre, et håp som gjør at vi kan komme Gud nær.

 24 Men Jesus har et prestedømme som ikke tar slutt, fordi han er og blir til evig tid. 25 Derfor kan han også fullt og helt frelse dem som kommer til Gud ved ham, fordi han alltid lever og går i forbønn for dem.

26 Ja, en slik øversteprest måtte vi ha: hellig, uten ondskap, ren, atskilt fra syndere og opphøyd over himlene. 27 Han trenger ikke, som andre øversteprester, å bære fram offer hver dag, først for sine egne synder og så for folkets. For offeret har han båret fram én gang for alle da han ofret seg selv.


To ting som ble godt for meg i dag; Gud elsker nye starter. Det tror jeg rett og slett fordi nye starter gjerne skjedde i starten på et nytt år. Det nye året starter rundt påske for jødene. Det bestemte Gud da de vandret ut av Egypt "Dette skal være den første måneden i året" Det blir kalt nisan - og er jødenes første måned i deres kalenderår. 
Og nettopp i denne måneden ble feiringen av det nye templet startet.
Og i den månenden døde Jesus på korset og oppstod tredje dag - til et nytt liv for oss.

Så godt å tenke på nå når vi går inn i et nytt år. At vil har nytt liv i Ham, og at Han går i forbønn for oss, og for våre barn og barnebarn. 
Herre, jeg ber for det nye året, at det også skal bringe nytt liv fra Deg! Til meg og til dem.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar