lørdag 9. juni 2018

Josva 19

I dagens kapittel fortsetter delingen av løfteslandet mellom stammene. Mesteparten av kapitlet handler derfor om beskrivelse av disse landeområdene med mange ulike navn. Det er nøye beskrevet hvem som havner hvor. Ikke så mye å kommentere på egentlig.... 
Det måtte i så fall være Josva som vi nå vet er langt over 80 år, men som likevel står på med full styrke

49 Da israelittene var ferdige med å utskifte landet, stykke for stykke, gav de også Josva, Nuns sønn, en del av det til eiendom. 50 Som Herren hadde sagt, gav de ham den byen han bad om: Timnat-Serah i Efraims fjell-land. Han bygde byen opp igjen og bosatte seg der.

Josva var virkelig noe for seg selv!

Herre, i dag ber jeg for de eldste i vår kirke. Jeg vet at du elsker dem og ser virkelig verdien i dem. Fyll dem Du Herre, med styrke og kraft, og velsigne dem rikelig!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar