onsdag 3. oktober 2018

Hvem jeg er i Kristus

I dag starter jeg en ny bibelleseplan. Jeg ble invitert til å bli med på en bibelleseplan fra YouVersion.
"31 sannheter, hvem jeg er i Kristus" 

Første del i denne planen forteller hvilke sannheter dette er;
(Linker til mine kommentarer for hvert av løftene, med bibeltekstene de bygger på)

Hellig

Troende i Kristus Jesus
Gitt nåde
Gjort til del av Kristi legeme
Gitt barmhjertighet
Gitt fred
Velsignet med all Åndens velsignelse
Utvalgt før verdens grunnleggelse
Hellig og ulastelig
Elsket
Forutbestemt til å være hans barn
Adoptert som en sønn
Forløst ved hans blod
Tilgitt for overtredelser
Overøst av nåde
Gitt kunnskap om mysteriet om hans vilje
Forseglet med Den Hellige Ånd
Garantert en arv
Gitt tro
Gitt håp
Gitt Guds kraft
Gjort levende med Kristus
Frelst av nåde
Oppreist med Kristus
Satt i himmelen med Kristus
Et bilde av Guds nåde/miskunnhet i den kommende alder
Gitt frelsens gave
Guds verk 
Skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger
Ikke lenger en fremmed for paktene om løftet
Kommet nær på grunn av Kristi blod
Gjort til del av ett nytt menneske (jøder med hedninger)
Forsonet med Gud
Gitt adgang til Faderen
De helliges medborger
Et medlem av Guds husstand
Et hellig tempel (forent med andre troende)
Blir formet til en bolig for Gud med andre troende

Jeg gleder meg virkelig til å sette i gang med denne planen. Dette er første av 31 dager med denne planen. Bli gjerne med, eller gå selv inn på YouVersion og finn en plan som passer for deg :-)


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar