søndag 11. februar 2018

Joh 6

Kjente jeg ble varm om hjertet da jeg oppdaget hvilken historie som var dagens kapittel. Jesus metter 5000 (+ kvinner og barn, så det var sikkert det dobbelte? De telte bare menn den gangen.... :-)

Tenk, også denne gangen lærte jeg noe nytt av denne historien. Sjekk dette verset;

5 Da Jesus så opp og la merke til at en stor folkemengde kom til ham, sa han til Filip: «Hvor skal vi kjøpe brød, så alle disse kan få noe å spise?»  6 Dette sa han for å prøve ham, for han visste selv hva han ville gjøre.  

"Selv visste han hva han ville gjøre" - og likevel venter han med å fortelle det. Jeg tror dette handlet om mer enn å sette dem på prøve. Jeg tror det også handlet om å styrke deres tro og kreativitet, og ikke minst delaktighet/tilhørighet. Jesus var mer enn en leder. Han var en som styrket og oppmuntret andre. 

Da Peter kom til Jesus med den lille gutten og matpakken hans, så var det i tro. Hvorfor skulle han ellers komme til Jesus med den? Tenk om han hadde avvist gutten med en gang, i den "tro" at det var nytteløst? 
Jeg tror likevel han må ha blitt målløs når han så det store resultatet.

Hva de må ha lært denne ettermiddagen? Jeg ler litt nå, for jeg husker at Jesus ble en smule oppgitt senere, og nevner akkurat denne historien (Matt.16;8-10) Vi er litt trege til å lære vi mennesker. Men heldigvis har vi en tålmodig Gud.

De som opplevde underet, ville fortsatt være sammen med Jesus. De håpet på mer mat.... 
26 Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, det sier jeg dere: Dere søker meg fordi dere spiste av brødene og ble mette, ikke fordi dere har sett tegn. 27 Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som består og gir evig liv, den som Menneskesønnen vil gi dere. 
Jesus fortalte dem videre at han var brødet fra himmelen, livets brød. 

Men det ble for mye for dem.... de visste jo at han var sønn av Josef og Maria... hvordan kunne han komme fra himmelen?

Jesus sier rett ut "hold opp med denne murringen" (v.43) også fortsetter han og fortelle om dette livets brød

47 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som tror, har evig liv. 48 Jeg er livets brød. 49 Fedrene deres spiste manna i ørkenen, men de døde. 50 Det brødet som kommer ned fra himmelen, er slik at den som spiser av det, ikke dør. 51 Jeg er det levende brød som er kommet ned fra himmelen. Den som spiser av dette brød, skal leve til evig tid. Og det brød jeg vil gi, er mitt legeme som jeg gir til liv for verden.»

De neste versene kan jeg forstå provoserer, når han snakker om å spise hans legeme og drikke hans blod..... Selv om jeg nå vet at nattverden er et bilde på dette, så er det sterk kost (v.53-58)

Jeg finner trøst i at selv disiplene følte dette;
60 Mange av disiplene som hørte det, sa da: «Dette er harde ord! Hvem kan høre på slikt?» 61 Jesus visste med seg selv at disiplene hans var forarget, og han sa: «Synes dere dette er anstøtelig? 62 Hva så når dere ser Menneskesønnen stige opp dit hvor han var før? 63 Det er Ånden som gjør levende; her kan mennesket intet utrette. De ord jeg har talt til dere, er ånd og liv.

Det er sant. Det kan ikke forklares med enkle ord. Det må åpenbares. En sang vi synger sier "Det kan ei forklares med bare erfares hvor salig det er hos Jesus"

Peters bekjennelse er etter en slik åpenbaring;
66 Etter dette trakk mange av hans disipler seg tilbake og gikk ikke lenger omkring sammen med ham. 67 Da spurte Jesus de tolv: «Vil også dere gå bort?» 68 Men Simon Peter svarte: «Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, 69 og vi tror og vet at du er Guds Hellige.»


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar