lørdag 10. februar 2018

Amos 8

Dagens kapittel er et dommens kapittel for Israel. 

«Enden er kommet for Israel, mitt folk,
        jeg vil ikke lenger bære over med det.

Noe av grunnen beskrives i v.4-7

Når dommen kommer vil de kjenne en veldig hunger etter Guds ord, uten å finne det.... Veldig trist å lese. 

11 Se, dager skal komme,
        lyder ordet fra Herren Gud,
        da jeg sender hunger i landet,
        ikke hunger etter brød eller tørst etter vann,
        men etter å høre Herrens ord.
   
 12 De skal flakke omkring fra hav til hav,
        streife om fra nord til øst
        og søke etter Herrens ord,
        men de skal ikke finne det.

Herre, jeg skulle ønske flere virkelig kunne kjenne hunger etter ditt Ord, nå som det er å finne! Jeg har lyst til å be om dette i dag. Først og fremst en stor hunger etter ditt Ord, blant oss som tror. For ved å fylle oss med ditt Ord blir vi styrket, ledet og velsignet. 

Jeg ber for meg selv, at Ordene jeg leser skal bli til liv, både for meg og de som er rundt meg. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar