fredag 7. mai 2021

Amos 8 og 9

 Amos har et vanskelig budskap å bringe. Guds dom over et troløst folk. Det kan ikke ha vært lett å rope ut dette? Jeg antar at han selv kjente sorg over det han måtte bringe.

I kap 8 viser noen av grunnene til at dommen kom;

 4 Hør dette, dere som tråkker fattige ned
          og gjør ende på de hjelpeløse i landet!
          
   
  5 Dere sier: «Når er nymånefesten over,
          så vi kan selge korn,
          og sabbaten,
          så vi kan åpne kornsalget?
          Da gjør vi målet for lite
          og prisen for høy
          og fusker med falske vekter.
          
   
  6 Da kjøper vi småkårsfolk for penger,
          en fattig for et par sandaler,
          og selger avfallskorn!»
          
   
  7 Herren har sverget ved Jakobs stolthet:
          Aldri vil jeg glemme
          noe av det de har gjort!

Kjære Gud - jeg forstår at vi mennesker virkelig har både godt og ondt i oss... Hva kommer det av at det er så lett å velge det onde..? Heb.12 snakker bl.a. om synden som henger så fast ved oss. 

Gud er hellig og ren, og Hans lengsel er at vi skal bli det samme. Derfor sendte han JESUS. 

Det neste kapitlet forteller noe om Guds lengsel til tross for et troløst folk;

 11 Den dagen reiser jeg opp igjen
          Davids falne hytte.
          Revnene murer jeg igjen,
          og det som ligger i grus, gjenreiser jeg.
          Jeg bygger den som i gamle dager,
          
   
 12 så de kan ta resten av Edom i eie
          og alle andre folkeslag
          som navnet mitt er nevnt over,
          sier Herren, som gjør dette.

Jeg vil til slutt, som min bønn, ta med hele verset jeg nevnte litt fra, Heb.12;1

Derfor, når vi har så stor en sky av vitner omkring oss, så la oss legge av alt som tynger, og synden som så lett fanger oss inn, og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss,  2 med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar