fredag 9. februar 2018

Salme 110

Jeg har hørt at dagens salme er en av profetiene om Jesus, vår frelser. 

En Davids-salme.
        Herren sier til min herre:
        «Sett deg ved min høyre hånd
        til jeg får lagt dine fiender
        som skammel for dine føtter!»
   
  2 Fra Sion rekker Herren ut
        din mektige kongestav.
        Du skal herske blant dine fiender!
   
  3 Ditt folk møter villig fram
        den dagen du mønstrer din hær.
        I hellig skrud kommer din ungdom til deg
        som dugg ut av morgenrødens skjød.
   
  4 Herren har sverget og tar det ikke tilbake:
        «Du skal være prest til evig tid

        på Melkisedeks vis.»  

(Melkisedek var både konge og prest, og han velsignet Abraham (1.Mos.14;18) Heb.7;2 beskriver også Melkisedek som rettferdighetens og fredens konge. Heb.7 beskriver dette enda tydligere i v.11-18)

Jesus, takk for at du kom, vår frelser og Gud - til evig tid!

(Gjengitt i 2021)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar