mandag 12. februar 2018

Josva 2

I dagens kapittel sender Josva ut to speidere for å utforske landet de skal innta. De tar inn hos en skjøge som hjelper dem. Og jeg forstår at Gud står bak dette, når jeg hører hennes vitnesbyrd;

 8 Før speiderne hadde lagt seg til å sove, kom Rahab opp på taket  9 og sa til dem: «Jeg vet at Herren har gitt dere dette landet. Nå er det kommet over oss en redsel for dere, og alle som bor i landet, er så redd dere at de skjelver. 10 For vi har hørt hvordan Herren tørket ut vannet i Sivsjøen foran dere da dere drog ut av Egypt, og hva dere gjorde med de to amorittkongene på den andre siden av Jordan, Sihon og Og, som dere slo med bann. 11 Da vi hørte om det, ble vi helt motløse, og nå er det ingen som våger å møte dere. For Herren deres Gud er Gud både oppe i himmelen og her nede på jorden.

Når speiderne kommer tilbake til Josva, så er det med et helt annet budskap enn det speiderne kom tilbake med 40 år tidligere (4.Mos.13;31-33) Da skalv de av frykt for kjempene i landet.
Denne gangen var budskapet dette;


24 og sa til Josva: «Herren har gitt hele landet i våre hender, og alle som bor der, skjelver av frykt for oss.»

Jeg tror at mye forandrer seg når man finner sin styrke og tro i Gud. De var jo kommet til det samme folket denne gangen, men motet og troen og styrken var en helt annen.
Herre, jeg ber for dagen i dag. Jeg takker for alt det gode, det spennende, det jeg virkelig kan glede meg over. Du ser det som er vanskelig, og som jeg er urolig for. Herre, takk at jeg kan legge det i dine hender, å finne styrke og tro hos deg. Jeg ber for ... (Herre, DU vet :-)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar