tirsdag 13. februar 2018

Esra 3

Gud hadde på mirakuløst vis løst Israel ut av fangenskapet fra Babylon, og nå (dagens kapittel) skulle templet bygges opp igjen. Etter 70 år i fangenskap var de likevel litt redde, på tross av måten de hadde blitt reddet på. 

 3 De var grepet av redsel for den fremmede befolkning, men reiste likevel alteret der det før hadde stått; og de bar fram brennoffer for Herren både morgen og kveld.  

Men når grunnvollen for templet var reist, da var både troen og gleden stor. Og for de som hadde opplevd både før og etter fangenskap, var følelsene sterke.

 10 Da bygningsmennene hadde lagt grunnvollen til Herrens tempel, stilte prestene seg opp i fullt skrud med trompeter og levittene av Asaf-ætten med cymbler. De skulle lovprise Herren, slik som Israels konge David hadde foreskrevet. 11 De lovet og takket Herren: «Han er god, hans miskunn mot Israel varer til evig tid.» Da satte hele folket i med høye gledesrop og priste Herren fordi grunnvollen til Herrens hus var lagt. 12 Men mange av prestene, levittene og ættehøvdingene som var så gamle at de hadde sett det forrige templet, gråt høylytt da de så det templet som nå ble grunnlagt. Men de andre jublet og ropte høyt av glede. 13 En kunne ikke skjelne de glade jubelrop fra gråten. Folket jublet så høyt at det hørtes lang vei.

Det er sterkt og lese - og helt sikkert sterkt å oppleve!
Jeg ser en stor glede og takknemlighet i disse Ordene. Det vekker noen tanker i meg, og jeg undrer om jeg virkelig vet hva jeg har i Kristus?

Minner meg om de Ord Jesus sa til kvinnen ved brønnen "Hadde du visst..." (Joh 4;10) Ja om jeg bare visste - så ville jubelen stått like høyt i taket her.
Jeg er på leit, og oppdager stadig mer i Ordet :-)

I Ef.1 sier Paulus
 17 Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må la dere få den Ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. 18 Måtte han gi deres hjertes øye lys, så dere forstår hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig arven er for de hellige, 19 og hvor veldig hans kraft er hos oss som tror. Med denne veldige makt og styrke 20 reiste han Kristus opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen, 21 over alle makter og myndigheter, over alt velde og herredømme og over alle navn som kan nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende. 22 Alt la han under hans føtter, og ham, hodet over alle ting, har han gitt til kirken, 23 som er Kristi legeme, fylt av ham som fyller alt i alle.
  
YESS - det er derfor jeg fortsetter å lese og be. For å se mer og mer av dette! Min bønn i dag.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar