torsdag 16. november 2017

Salme 95 og 96

Dagens salme (95) var så vakker. Men så hadde den litt brå slutt, så jeg valgte å ta en titt på neste salme (96) Og jammen syntes jeg de hørte sammen :-D

Salme 95 startet så fantastisk med å lovprise Gud

Kom, la oss juble for Herren
        og rope høyt for vår frelses klippe!
   
  2 La oss tre fram for ham med lovsang
        og hylle ham med sang og spill!
   
  3 For Herren er en mektig Gud,
        en stor konge over alle guder.
   
  4 Han har jordens dyp i sin hånd
        og fjellenes topper i eie.
   
  5 Havet er hans, for han har skapt det,
        det faste land har hans hender formet.
   
  6 Kom, vi vil bøye oss og tilbe,
        bøye kne for Herren, vår skaper!
   
  7 For han er vår Gud,
        vi er folket han vokter som en hyrde,
        hjorden han leder med sin hånd.
        Å, ville dere høre på ham i dag!

Måtte bare ha med alle de versene. I de neste versene er det Gud som taler og advarer mot det som har vært...

  8 Forherd ikke hjertet som ved Meriba,
        som den gang ved Massa i ørkenen,
   
  9 da fedrene utfordret meg
        og satte meg på prøve,
        enda de så hva jeg gjorde!

Salmen avslutter med de triste konsekvensene av dette... så jeg valgte å ta en titt på neste salme også, og fikk denne oppmuntringen;

Syng en ny sang for Herren!
        Hele jorden, syng for ham!
   
  2 Syng for Herren, pris hans navn,
        forkynn fra dag til dag hans frelse!
   
  3 Fortell blant folkeslag om hans herlighet,
        blant alle folk om hans under!

Så utrolig godt det er at vi kan synge en NY sang for Herren! På tross av alt som har vært...

11 Himmelen skal glede seg, jorden skal juble,
        havet og alt som er i det, skal bruse.
   
 12 
Marken og alt det den bærer, skal juble,
        hvert tre i skogen skal rope av fryd.

Mange sitater i dag, og enda kunne jeg sitert flere. To salmer jeg syntes hører sammen, og som er verdt å lese høyt. 
Takk Gud, for at du er trofast! Og en Gud som ikke gir opp, selv om det i blant kan være tøft... Din kjærlighet vinner! Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar