torsdag 30. november 2017

Hosea 9 og 10

"Gleden er borte, gjengjeldelsen kommer " - slik er overskriften på dagens første kapittel. Det er skrevet poetisk, og jeg merker virkelig sorgen i ordene. 
Det neste kapitlet skriver litt mer om bakgrunnen for gjengjeldelsen;

Israel var et frodig vintre,
        som bar mye frukt.
        Jo mer frukt det bar,
        dess flere altere bygde de.
        Jo bedre det gikk deres land,
        dess vakrere steinstøtter laget de.
   
  2 Deres hjerte er falskt, nå skal de få bøte.
        Herren skal bryte ned deres altere
        og ødelegge steinstøttene.
   
  3 Ja, nå må de si: «Vi har ingen konge,
        for vi har ikke fryktet Herren.
        Og kongen, hva kan han gjøre for oss?»
   
  4 De har talt tomme ord,
        sverget falskt og sluttet pakt.

Også dette kapitlet er trist. Jeg glimter likevel et lite håp i v.11-12

11 Efraim var lik en temmet kvige
        som gjerne ville treske.
        Men jeg la åk på hennes vakre hals.
        Jeg spente Efraim for,
        Juda pløyde, og Jakob harvet.
   
 12 Så rettferds sæd, og høst troskaps frukt,
        bryt dere nytt land!
        For nå er det tid til å søke Herren,
        før han kommer
        og lar rettferd regne over dere.

Gud lengter. Jeg tror han fortsatt gjør det, selv om vi nå har en ny pakt. Han savner jo fortsatt mange av barna sine. Men en dag skal det igjen skje noe helt nytt

Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer.  2 Og jeg så den hellige by, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom.  3 Fra tronen hørte jeg en høy røst som sa: «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem.  4 Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som før var, er borte.»
   
  5 Han som sitter på tronen, sa da til meg: «Se, jeg gjør alle ting nye.» Og han la til: «Skriv det ned, for dette er pålitelige og sanne ord.»  


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar