onsdag 29. november 2017

Salme 97

Bare overskriften på dagens nydelige salme gir glede i hjertet; HERREN ER KONGE. Salmen er ikke lang, så jeg kunne ha lagt inn hele. Men den kan du jo lese der den står :-) Jeg velger ut disse versene i dag;

Herren er konge! Jorden skal juble,
        kyster og øyer skal glede seg.
   
  2 Sky og skodde er omkring ham,
        rett og rettferd er hans trones grunnvoll.


 9 For over hele jorden
        er du den høyeste, Herre;
        du er høyt opphøyet over alle guder.


 12 Gled dere i Herren, dere rettferdige,
        og lovsyng hans hellige navn!


Musikk og lovsang, så fantastisk at Gud skapte oss med den gaven! En gave vi kan gi tilbake ved å lovsynge hans hellige navn :-)
Jeg kan også kjenne lovsangen i hjertet bare ved å høre disse ordene. En lovsang i hjertet uten ord og toner? Ja det kjennes sånn. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar