søndag 12. november 2017

Hosea 5

Dagens kapittel er et trist kapittel. Det er som om Gud selv roper ut sin sorg og harme over det han har mistet. De har vendt Herren ryggen.... og det får konsekvenser. 
Det er trist å lese dette;
  6 Da skal de komme med sitt småfe og storfe,
        de skal søke Herren, men ikke finne ham;
        han har vendt seg bort fra dem.
   
  7 De har vært troløse mot Herren,


Jeg forstår det ikke helt, for andre steder står det jo at Gud lar seg finne av dem som søker ham?
Kanskje de søker ham uten helt å vende om...? Kapitlet forteller nemlig videre at de søkte hjelp og råd andre steder enn hos Gud.

 13 Da Efraim så sin sykdom
        og Juda merket sitt sår,
        gikk Efraim til Assur
        og sendte bud til storkongen.
        Men han kan ikke gjøre dere friske
        og ikke lege sårene deres.


I siste vers merker jeg likevel at Gud sørger, og lengter etter dem

 15 Jeg går min vei
        og vender tilbake til mitt sted
        inntil de erkjenner sin skyld
        og søker mitt åsyn.
        I sin nød skal de lete etter meg.Refleksjoner fra 2021 her


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar