lørdag 11. november 2017

Klag 4

"Det er en mektig kontrast mellom lykkelige tider i Israel og tilstandene etter Jerusalems fall" skriver bibelkommentaren om dagens kapittel. Og fallet var stort. Både blant folket og blant prestene...

 13 Det skjedde fordi profetene syndet
        og prestene førte skyld over seg.
        Blodet av rettferdige menn
        lot de flyte midt i byen.
   
 14 Som blinde streifet de omkring
        i gatene


Det er stor sorg som beskrives gjennom hele kapitlet. Det var likevel ett vers som fikk meg til å tenke litt ekstra;

  2 Å, Sions gjeve sønner,
        verd sin vekt i rent gull,
        nå aktes de bare som leirkar,
        som pottemakeren har laget.


Det ble skrevet som en kontrast - men jeg tenker på den dagen profeten Jeremia ble sendt til nettopp pottemakeren for å se (I følge bibelkommentaren ble klagesangene skrevet på Jeremia sin tid) 
5 Da kom Herrens ord til meg, og det lød så:  6 Skulle ikke jeg kunne gjøre med dere, Israels ætt, likesom denne pottemakeren gjør med leiren? lyder ordet fra Herren. Som leiren i pottemakerens hånd, slik er dere i min hånd, Israels ætt. (Jer.18)


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar