torsdag 23. november 2017

5.Mos 20

Når du drar ut i krig mot dine fiender og får øye på hester og vogner, en hær som er større enn din, da vær ikke redd dem. For Herren din Gud er med deg, han som førte deg opp fra Egypt.

Slik starter dagens kapittel, og fortsetter med loven om krig... 

Her blir det tatt hensyn til de som ikke var helt klare pga uferdige oppgaver (v.5-7) og det ble tatt hensyn til de som var redde. Eller dvs - egentlig var det av hensyn til de sterke :)
 8 Dessuten skal tilsynsmennene si til hæren: «Er det noen som er redd og motløs, kan han dra hjem igjen, for at ikke hans våpenbrødre skal miste motet likesom han.»

Krig er alltid fælt - også i gamle testamentet
 16 Men i de byene som tilhører disse folkene og som Herren din Gud vil gi deg til eiendom, skal du ikke skåne en eneste skapning. 17 Du skal bannlyse hetittene, amorittene, kanaaneerne, perisittene, hevittene og jebusittene, slik som Herren din Gud har befalt deg. 18 Ellers kunne de lære dere å ta etter alle de avskyelige ting som de har gjort for sine guder, så dere synder mot Herren deres Gud.

Jeg valgte å ta dette med, da jeg så detaljen i v.18 De skulle fjerne alt som kunne påvirke dem i feil retning. Av en eller annen grunn kom jeg til å tenke på hvor utsatt vi er i dag, hvor vi er på nett med hele verden. Påvirkning fra alle kanter, døgnet rundt. Vi har en helt annen kamp å kjempe, ikke minst i bønn.
Nå er det en del som kjemper ved å gå og rope i gatene om alt det gale folk gjør. Jeg tror ikke det er veien å gå. Når Jesus uttrykte sinne og ropte det ut, så var det faktisk ikke i gatene. Det var i templet....til de som egentlig visste bedre. Til resten av folket var Jesus en som oppsøkte, trøstet, helbredet, underviste og hjalp. 

I dag vil jeg be spesielt for mine søsken i troen - og for den oppgaven vi har.

den som sår i Ånden, skal høste evig liv ved Ånden.  9 La oss ikke bli trette av å gjøre det gode. Når tiden er inne, skal vi høste, bare vi ikke gir opp. 10 Så la oss gjøre godt mot alle så lenge det er tid, og mest mot dem som er våre søsken i troen. (Fra Gal.6)


Refleksjoner fra 2021 her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar