lørdag 16. januar 2016

Job 13

Du kan lese hele kapitlet her

Til å være så utrolig hardt prøvet, må jeg si at Job er sterk. Han nekter å godta vennenes dom, og våger å reise seg og tale midt i mot. Ja, ikke bare vennene, men også mot Gud.
Jeg vet at Gud er almektig, den høyeste - men jeg tror også på en Gud som forstår våre tanker og følelser. han er streng mot Job, men han møter ham i alle fall. Godt å tenke på Jobs lidelser tar slutt. ja, ikke bare slutt, men med nye, store velsignelser også.


(refleksjoner fra 2019 her)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar