lørdag 16. januar 2016

Jes 25

Du kan lese hele kapitlet her

En av Jesajas lovsanger om Herrens godhet og frelse.


Herre, du er min Gud.
        Jeg lovsynger deg og priser ditt navn.
        For i troskap og sannhet har du fullført
        de under du planla i gammel tid.
   
 
2 Du gjorde byen til en steinrøys,
        den befestede byen ble en ruinhaug.
        De fremmedes borg er jevnet med jorden,
        den skal aldri bygges opp igjen.
   
 3 
Derfor skal et mektig folk gi deg ære,
        i voldsmenns by skal de frykte deg.
   
 
4 Du ble et vern for de vergeløse,
        et vern for de fattige i deres nød,(refleksjoner fra 2019 her)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar