søndag 10. mars 2019

Jes 25

Herre, du er min Gud.
        Jeg lovsynger deg og priser ditt navn.
        For i troskap og sannhet har du fullført
        de under du planla i gammel tid.


Slik starter dagens kapittel. I overskriften profeteres det at voldsmenns velde er forbi. Alt det onde skal en dag være fullstendig overvunnet. Profeten fortsetter;

 2 Du gjorde byen til en steinrøys,
        den befestede byen ble en ruinhaug.
        De fremmedes borg er jevnet med jorden,
        den skal aldri bygges opp igjen.
   
  3 Derfor skal et mektig folk gi deg ære,
        i voldsmenns by skal de frykte deg.
   
  4 Du ble et vern for de vergeløse,
        et vern for de fattige i deres nød,
        et ly mot regnskyll, en skygge mot heten.


 8 Han skal oppsluke døden for evig.
        Herren vår Gud skal tørke
        tårene bort fra hvert ansikt.
        Fra hele jorden skal han ta bort
        den skjensel hans folk lider.
        For Herren har talt.
 
 9 Den dagen skal de si: «Se, dette er vår Gud!
        Vi ventet på ham, og han frelste oss;
        dette er Herren som vi satte vårt håp til.
        La oss juble og glede oss over hans frelse!»


Mest sitater i dag, men de sier jo så mye selv. Jeg tenker på himmel, men allerede her og nå kan vi få oppleve en smak av himmel. I dag er det tid for å takke og lovsynge.  Salme 34;9 sier;

Smak og se at Herren er god,
        salig er den som søker tilflukt hos ham.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar