tirsdag 12. september 2023

Vi mer om under som fører til omvendelse

 Luk 5 åpner med denne historien;

1Så skjedde det at folket trengte seg sammen om ham for å høre Guds ord. Og han sto ved Gennesaret-sjøen. Matt 4:18 ff. Mark 1:16 ff. 2Da så han to båter som lå ved stranden. Fiskerne var gått ut av dem; de holdt på å skylle garna. 3Han gikk da om bord i en av båtene, som tilhørte Simon, og ba ham legge litt ut fra land. Og han satte seg og lærte folket fra båten. Matt 13:2. Mark 3:9. 4:1. 4Da han sluttet å tale, sa han til Simon: Legg ut på dypet og kast ut garna til fangst! Joh 21:6. 5Simon svarte og sa til ham: Mester, vi har strevd hele natten og ikke fått noe. Men på ditt ord vil jeg kaste ut garna. 6De gjorde så, og de fanget så mye fisk at garna holdt på å revne. 7De vinket da til lagsbrødrene i den andre båten at de skulle komme og ta i med dem. De kom, og de fylte begge båtene slik at de holdt på å synke. 8Men da Simon Peter så dette, falt han ned for Jesu knær og sa: Herre, gå fra meg, for jeg er en syndig mann! 

Tenk at det var så mange som lengtet etter å høre Ordet fra Jesus! Jeg ber allerede nå om at denne lengselen igjen må bli tent! Lengselen etter Guds Ord!

Når vi ber om vekkelse, så lengter vi også etter at det skal skje mer under og tegn. At Gud skal bli mer synlig i blant oss. Jeg tenkte, da jeg leste denne teksten, at det er denne type under vi trenger. Under som ikke bare for folk til å sperre øynene opp i beundring, men som får dem til å se hvem de selv er. Som Peter her. Under som fører til omvendelse!

Videre forteller Luk 5 om en spedalsk mann som opplever under;

12Og det skjedde, mens han var i en av byene, se, da var det en mann der som var full av spedalskhet. Da han fikk se Jesus, falt han ned på sitt ansikt, ba ham og sa: Herre, om du vil, kan du rense meg! Matt 8:1 ff. Mark 1:40 ff.
13Han rakte ut hånden, rørte ved ham og sa: Jeg vil, bli ren! Og straks forlot spedalskheten ham. 14Og han bød ham at han ikke skulle si det til noen: Men gå og vis deg for presten, og bær fram renselsesofferet, slik Moses har påbudt, til vitnesbyrd for dem. 17:14. 3Mos 13:49. 14:2 ff. Matt 9:30. 15Men ordet om ham kom bare enda mer ut, og mye folk kom for å høre og for å bli helbredet for sine sykdommer. 16Men han dro seg tilbake til øde steder og var der i bønn. 

Når undrene begynte å komme, ble det mye å gjøre :-D Veldig mye. Legg merke til at Jesus - vårt store forbilde - ikke bare arbeidet og ga alt hele tiden. Det var også viktig for Jesus å hvile og være i bønn!

Jeg kom til å tenke på disse som Jesus ikke kjente igjen. De ramset opp alt de hadde gjort i Jesu navn, og ble overrasket over at Jesus ikke kjente dem. Alenetid med Gud - det er da vi blir kjent med Ham. Begge deler er viktig. Å arbeide i Guds rike, være en tjener. Og det å tjene og tilbe Ham alene, i vårt "lønnkammer"

Jeg ber for dagen i dag Herre. Takk for muligheten til å starte dagen med Deg! For uten Deg kan jeg intet gjøre. Åh Herre, minn meg på å søke Deg gjennom dagen, i alt jeg møter. I alle relasjoner jeg er i gjennom dagen. Jeg trenger Deg. Det er så mange som trenger Deg. Kan jeg formidle Deg i dag?

18:13.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar