søndag 17. september 2023

Tell velsignelsene

I dag har jeg lyst til å snakke varmt om min brors "Daglig brød". Hver dag deler han en andakt, og mandagene er litt annerledes. Han kaller dem "Mirakelmandag" og starter altså uka med å dele en historie om da Gud gjorde et mirakel - enten som han selv har opplevd, eller noen han kjenner.

Det har vært en oppmuntring for meg selv også, til å tenke tilbake på alle de gangene jeg kjente at Gud rørte meg på en spesiell måte. Et uventet mirakel har skjedd mer enn én gang!

Og det underlige er at å mimre over dette, er som nye vitaminer! Også kong David opplevde dette, at det var styrke i å minnes hva Gud har gjort og fortsatt kan gjøre. I salme 143 leser vi

  3 Fienden forfølger meg,
        slår meg til jorden og knuser meg.
        Han lar meg sitte i stummende mørke,
        lik dem som for lengst er døde.
   
  4 Min ånd er uten kraft,
        mitt hjerte stivner i brystet.
   
  5 Jeg minnes gamle dager,
        jeg tenker på alle dine gjerninger
        og grunner på det verk du har gjort.
   
  6 Jeg rekker hendene ut mot deg,
        jeg lengter etter deg
        som jorden tørster etter vann.
                                                      Sela

En gammel sang jeg har nevnt i ny og ne, er den om å telle velsignelser. "Tell dem sammen, både smått og stort, og det vil forundre deg hva Gud har gjort" Det er så sant!

Jesus, takk for uka som har vært, og for den nye som kommer. Takk at Du fortsatt er en miraklenes Gud! Jeg ber for menneskene jeg skal møte denne uka. Hjelp meg Herre, så jeg kan være noe godt for dem! Være et lys for Deg så flere kan oppdage at Du kan gjøre under også i dag!!

Kan absolutt anbefale "Daglig brød"  med Pastor Andreassen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar