mandag 18. september 2023

Gud og detaljer

 Jeg har hørt mye undervisning om hvordan mange ting i det gamle testamentet er bilder som peker på det som skulle komme. Jeg skulle ønske jeg klarte å gjengi mye av det... men jeg er ikke så god på det. Men at Gud er opptatt av hver minste detalj - det gjør Ham STOR!

Jeg tenkte på det da jeg fortsatte historien om Jona igjen i dag.

Men Herren lot en stor fisk komme og sluke Jona. Og Jona var tre dager og tre netter i fiskens buk. 

Nå er det et stort mirakel bare det at han overlevde. Men at det var akkurat tre dager og netter var ingen tilfeldighet. Det vet jeg blant annet fordi Jesus selv nevner dette i Matt 12

39 Men han svarte dem: «En ond og utro slekt krever tegn; men den skal ikke få noe annet tegn enn Jona-tegnet. 40 For som profeten Jona var tre dager og tre netter i den store fiskens buk, slik skal Menneskesønnen være tre dager og tre netter i jordens dyp.

Luk 7 forteller to sterke historier. Først om en høvedsmann med stor tro. Jesus blir faktisk overrasket.

4Da de nå kom til Jesus, ba de ham innstendig og sa: Han er vel verd at du gjør dette for ham. 5For han elsker vårt folk, og det er han som har bygd synagogen for oss. Apg 10:2. 6Jesus gikk da med dem. Men da han ikke hadde langt igjen til huset, sendte høvedsmannen noen venner til ham og sa: Herre, gjør deg ikke umak! Jeg er ikke verdig til at du går inn under mitt tak. 8:49. 7Derfor aktet jeg meg heller ikke verdig til å gå til deg. Men si et ord, så blir gutten helbredet. 8For også jeg er en mann som står under myndighet, og har soldater under meg igjen. Sier jeg til den ene: Gå! - så går han, og til en annen: Kom! - så kommer han, og til tjeneren min: Gjør dette! - så gjør han det. 9Men da Jesus hørte dette, undret han seg over ham. Og han vendte seg til folket som fulgte ham, og sa: Jeg sier dere: Ikke engang i Israel har jeg funnet så stor en tro. v.50. 18:8. Matt 8:10. 10Og da de som var utsendt kom tilbake til huset, fant de tjeneren frisk.

Absolutt sterkt. Jeg nevner i blant denne historien i mine bønner "Du Herre, som kan si bare ett Ord - og det skjer"

12Da han nærmet seg byporten, se, da ble en død båret ut. Han var sin mors eneste sønn, og hun var enke. Mye folk fra byen var med henne. 8:41 ff. 1Kong 17:17 ff. 2Kong 4:17 ff. Joh 11:1 ff. 13Da Herren så henne, fikk han medynk med henne og sa til henne: Gråt ikke! 8:52. Åp 5:5. 14Så gikk han borttil og rørte ved båren. De som bar den, stanset, og han sa: Unge mann, jeg sier deg: Stå opp! 8:54. Mark 5:41. Apg 9:40. 15Da satte den døde seg opp og begynte å tale, og han ga ham til hans mor. 1Kong 17:22,23. 16Alle ble da grepet av frykt, og de priste Gud og sa: En stor profet er reist opp iblant oss, og Gud har gjestet sitt folk. 

Denne gangen var det en sørgende mor som ble overrasket. Det er så godt å se at Jesus ble rørt og gjorde et under uten at denne mammaen en gang hadde tenkt på å be. Kjenne jeg blir så takknemlig og glad! Det minner meg også på at Gud søker de som er fortapt, han lengter etter å frelse. Det er ikke bare vi som søker Ham - Han søker også oss!

Jesus - jeg er så glad for å få være barn av Deg! I dag vil jeg først og fremst takke for hvem Du ER. 

Salme 103:
Velsign Herren, min sjel!
          Alt som i meg er,
          velsign hans hellige navn.
   
  2 Velsign Herren, min sjel!
          Glem ikke alt det gode han gjør
   
  3 Han tilgir all din skyld
          og leger alle dine sykdommer
   
  4 Han frir ditt liv fra graven
          og kroner deg med barmhjertighet og kjærlighet.
   
  5 Han metter ditt liv med det gode,
          du blir ung igjen som ørnen.

Matt 12:40. 16:4. Luk 11

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar