lørdag 16. september 2023

Bergprekenen

 Luk 6 deler en mektig preken. Her er det sååå mye å hente, og man kan stadig ta fram noe nytt. Jeg velger å dele hele og kommentere noe.

20Og han løftet sine øyne, så på sine disipler og sa: Salige er dere fattige, for Guds rike er deres. Jes 61:1. Matt 5:2 ff.
21Salige er dere som nå hungrer, for dere skal bli mettet. Salige er dere som nå gråter, for dere skal le. Sal 126:5,6. Jes 55:1. Jer 31:25. Joh 6:35. Åp 7:16,17. 22Salige er dere når menneskene hater dere, og når de støter dere ut, spotter dere og kaster deres navn fra seg som noe ondt for Menneskesønnens skyld. Jes 66:5. Joh 9:22. 15:19. 16:2. 1Pet 4:14. 23Gled dere på den dagen og spring av fryd! For se, stor er den lønn dere har i himmelen. For på samme vis gjorde deres fedre med profetene. Matt 5:12. Apg 5:41. 7:52. Jak 1:2. 24Men ve dere som er rike, for dere har alt fått deres trøst. 16:25. Sal 17:14. Jes 5:8 ff. Jak 5:1. 

Her velger jeg å stoppe litt ekstra. Hvem kan forstå denne "gleden"? Jeg tror kanskje jeg heller ville ropt til Gud i min nød og lurt på om Han hadde glemt meg? Men Jesus minner meg på at Han er med meg alle slags dager, og at andre også har lidd før meg... 

25Ve dere som nå er mette, for dere skal hungre! Ve dere som nå ler, for dere skal sørge og gråte! Jes 65:13,14. Jak 4:9. 26Ve dere når alle mennesker taler vel om dere, for det gjorde også deres fedre med de falske profetene! Matt 7:15. Jak 4:4. 

Jeg er mett... og jeg har det godt... og jeg håper jo på at andre taler vel om meg... Betyr det at denne talen er til meg? 
Jeg tror det først og fremst er et "varsko her" - en tale om å være oppmerksom på at endringer kan skje fort. Hvor er mitt hjerte først og fremst?

27Men til dere som hører, sier jeg: Elsk deres fiender, gjør vel imot dem som hater dere, v.35. 2Mos 23:4,5. Ord 25:21. Matt 5:44.
28velsign dem som forbanner dere, be for dem som taler ille om dere. 23:34. Matt 5:44. Apg 7:60. Rom 12:14. 1Kor 4:12. 29Om noen slår deg på det ene kinnet, så vend også det andre til! Når en tar ytterkappen din fra deg, så nekt ham heller ikke kappen! Ord 20:22. 24:29. Matt 5:39,40. Rom 12:17.1Kor 6:7. 1Pet 3:9. 30Gi til hver den som ber deg, og krev ikke tilbake fra den som tar ifra deg det som ditt er. 5Mos 15:7,8. Matt 5:42. 31Og som dere vil at menneskene skal gjøre mot dere, slik skal dere gjøre mot dem. Matt 7:12. 32Om dere elsker dem som elsker dere, hva er det å takke dere for? Også syndere elsker jo dem som elsker dem. Matt 5:46. 33Og om dere gjør vel imot dem som gjør vel imot dere, hva er det å takke dere for? Også syndere gjør det samme. 14:12. 3Mos 25:35. 34Og om dere låner ut til dem som dere håper å få igjen av, hva er det å takke dere for? Også syndere låner ut til syndere for å få likt igjen. Matt 5:42. 35Men elsk deres fiender! Gjør vel og lån bort uten å vente noe igjen! Da skal deres lønn bli stor, og dere skal være Den Høyestes barn. For han er god mot de utakknemlige og onde. Sal 37:26. Matt 5:44,45. 

Så sant så sant! Om jeg er god mot alle de som er gode mot meg - er det noe å skryte av? Nopp...

36Vær barmhjertige, likesom også deres Far er barmhjertig. 2Mos 34:6. Matt 5:48. 37Døm ikke, så skal dere ikke bli dømt. Fordøm ikke, så skal dere ikke bli fordømt. Ettergi, så skal dere bli ettergitt. Matt 7:1-5. 38Gi, så skal det bli gitt dere! Et godt mål, stappet, ristet og overfylt, skal bli gitt dere i fanget! For med det samme mål som dere har målt med, skal det måles igjen til dere. 

AMEN

Jesus - takk for Ordet! Jeg ber for dagen i dag! 
Det var en påminnelse må jeg si, om å være oppmerksom og kjærlig mot de menneskene jeg ikke liker ... for det er noen ja. Guri så lett det er å elske de gode. Og irritere seg over de som ikke er som jeg ønsker de skal være. Jeg må jo smile litt av meg selv da. Samtidig som jeg er takknemlig og glad for påminnelsen. Elsk dine fiender. Hvordan klarer man det? 
Sannheten er at jeg ikke klarer. Jeg trenger JESUS og Hans kjærlighet. Det er når jeg virkelig elsker HAM at jeg lettere kan elske de som irriterer meg mest...
Jesus rens mitt hjerte i dag!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar