lørdag 20. mai 2023

Ransak og kjenn mitt hjerte

 Profeten Esekiel har mye alvor i sine profetier. Også i dagens kapittel 8;

1Det skjedde i det sjette året, i den sjette måneden, på den femte dagen i måneden, mens jeg satt i mitt hus, og Judas eldste satt foran meg, at Herren Herrens hånd kom over meg der. 1:3. 3:22. 2Og jeg så, og se: Det var noe som var som en ild å se til. Fra det som var å se av hans hofter og nedover, var alt som ild. Og fra hans hofter og oppover var det som en glans å se til, som skinnet av blankt metall. 1:4,27. 3Han rakte ut noe som lignet en hånd, og tok meg ved en lokk av håret på hodet mitt. Og Ånden løftet meg opp mellom jorden og himmelen og førte meg i syner fra Gud til Jerusalem, til inngangen av den indre forgårdens port, som vender mot nord. 

Det er Gud som åpenbarer Israels tilstand den gangen. En viktig bønn etter denne teksten tenker jeg er Salme 139;

  23 Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte,
        prøv meg og kjenn mine tanker.
   
 24 Se om jeg er på den onde vei,
        og led meg på evighetens vei.

For Esekiels budskap er fortsatt aktuelt.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar