mandag 22. mai 2023

Bevar ditt hjerte

 Profeten Esekiel har mange underlige syn, dommer og alvorlige oppfordringer. Men her er også fantastiske tekster som virkelig gir håp, og i kap 11 er noen av dem!

Så sier Herren Herren: Jeg vil samle dere fra folkene og sanke dere fra de landene som dere er spredt i, og jeg vil gi dere Israels land. 20:41,42. 28:25. Jer 23:3. 18Når de kommer dit, da skal de få bort derfra alle de vemmelige avgudene og motbydelighetene som finnes der. 19Og jeg vil gi dem ett hjerte, og en ny ånd vil jeg gi i deres indre. Jeg vil ta bort steinhjertet av deres kjød og gi dem et kjødhjerte, 18:31. 36:26. 5Mos 30:6. Jer 24:7. 20så de skal følge mine bud og holde mine lover og leve etter dem. De skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud. 

Jeg syntes det er stort at Gud kan gjøre under og forandre hjerter!

Kjære Far - jeg ber for mitt eget hjerte, at det alltid må gi plass og rom for Deg!
Jeg ber for et par steinhjerter jeg kjenner til...som trenger et under fra Deg.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar