onsdag 17. mai 2023

Lys og Sannhet

     Send ditt lys og din sannhet,
la dem lede meg
og føre meg til ditt hellige fjell,
til dine boliger.
4Så kan jeg gå til Guds alter,
til Gud, min glede og jubel,
og synge din pris til lyren, Gud, min Gud. (Salme 43)

Måtte lese disse Ordene flere ganger - kjenner de gir lovsangstoner i hjertet 

Da Den Hellige Ånd kom på pinsedag kunne den sees som tunger av ild på disiplenes hoder (lys) og Jesus kalte DHÅ for sannhetens Ånd

13 Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale av seg selv, men det han hører, skal han tale, og de kommende ting skal han forkynne dere. 14 Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av mitt og forkynne det for dere. (Joh 16)

Jeg tenker på at Jesus sa at Han er verdens lys. Og jeg tenker på salmen jeg siterte for litt siden; "I Ditt lys ser vi lys"

Jeg kom også på salme 119;105 som sier "Ditt Ord er en lykte for min fot og et lys på min sti"

Dette igjen ledet tankene mine til Joh 1 som åpner med å fortelle at Jesus ER Ordet - verdens lys.

Ooo jeg kjenner lovsangen fra Ordet strømme i hjertet - levende Ord, levende vann.

En ting til om Ham som er verdens LYS; Han er også veien, SANNHETEN og livet. 
Halleluja!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar