tirsdag 16. mai 2023

Jeg vil lette min sjel

 Det er en tid for alt. Jes 43;18 sier

Dere skal ikke minnes de første ting, ikke tenke på det som hendte før. Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke? Ja, jeg legger vei i ørkenen, elver i ødemarken.

Men dagens salme 42 sier "Jeg vil lette min sjel og tenke på det som var" 

Det som om de virke som om de motsier hverandre, men de har ulikt budskap. Det første oppmuntrer til å ikke tenke på at alt er over - det kommer noe nytt.
Det andre oppmuntrer til å minnes det som var, for det kommer igjen!

Jeg vil også oppmuntre meg selv med at Gud er og gjør så mye mer enn det jeg ser og føler!


2Likesom hjorten stunder
etter bekker med rennende vann,
slik stunder også min sjel
etter deg, min Gud.
3Min sjel tørster etter Gud,
etter den levende Gud.
Når kan jeg få komme
og tre fram for hans åsyn? 63,2; 84,3; 143,6
4Mine tårer er blitt min mat
både dag og natt.
Dagen lang kommer folk og sier:
«Hvor er nå din Gud?» 79,10; 102,10; 115,2; Joel 2,17
5Jeg vil lette min sjel
og tenke på det som var:
at jeg gikk fram i det store følget,
drog i festtog til Guds hus
med jubelrop og takkesang
– en pilegrimsskare i fest.
6Hvorfor er du full av uro, min sjel,
hvorfor stormer det i meg?
Vent på Gud! For enda en gang
skal jeg takke ham, min frelser og min Gud. 

Enda en gang vil jeg la salmens bønn bli min egen!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar