mandag 15. mai 2023

Se Jeg gjør noe nytt (Jes 43;19)

 1Til korlederen. En Davids-salme.

2Jeg ventet og håpet på Herren,
han bøyde seg til meg og hørte mitt rop.
3Han drog meg opp av fordervelsens grav,
opp av den dype gjørmen.
Han satte mine føtter på fjell
og lot meg gå med faste skritt. 42,8; 69,3.15f; 88,8
4Han la i min munn en ny sang,
en lovsang for vår Gud.
Mange skal se det og frykte
og sette sin lit til Herren. 
5Salig er den mann som stoler på Herren

6Herre, min Gud,
mange under har du gjort,
og mange tanker har du til vårt beste;
ingen kan måle seg med deg.
33,3+

Det er salme 40 som starter så optimistisk. Jeg kjenner ny lengsel. Herre, jeg trenger Deg, En ny sang i hjertet. Salmen fortsetter slik;

12Herre, du vil ikke
ta din barmhjertighet fra meg.
Din miskunn og din sannhet
skal stadig verne meg. 57,4
13For jeg er omgitt av talløse trengsler (det kan jeg ikke si, men trøbbel som stadig gjentar seg..)
mine misgjerninger tar meg igjen,
– jeg kan ikke lenger løfte blikket;
de er flere enn hårene på mitt hode.
Motet har sviktet meg. 38,5+
14Vis meg velvilje, Herre, og fri meg ut!
Skynd deg å hjelpe meg, Herre! 

Jeg har blitt gjort oppmerksom på at når jeg i blant roper til Gud om at Han må forandre situasjonen, så er det jeg selv som trenger å bli forandret. Du Herre, som er min Underfull Rådgiver; vis meg hva som trengs! Og aller helst med en løsning! 

17Men la alle som søker deg,
fryde og glede seg i deg!
La dem som elsker din frelse,
alltid si: «Stor er Herren!» 35,27
18Jeg er hjelpeløs og fattig,
men Herren har omsorg for meg.
Du er min hjelper og redningsmann;
dryg ikke lenger, min Gud! 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar