torsdag 9. mars 2023

Samhold i menigheten

Jeg følger en plan på YouVersion - men da jeg klikket meg inn der i dag, stod det allerede et kapittel oppe som ikke var etter planen. Den gjorde imidlertid så inntrykk på meg at jeg velger å snakke litt om den før jeg fortsetter planen. Det var Rom 14 som hadde følgende overskrift "Samhold i menigheten" Jeg velger å legge inn hele kapitlet - for det sier det meste selv;

1Ta imot den som er svak i troen, uten å gjøre dere til dommere over hans tanker.  2Én har tro til å spise alt, den svake spiser bare grønnsaker.  3Den som spiser, skal ikke se ned på den som ikke gjør det. Og den som lar være å spise, skal ikke dømme den som gjør det. Gud har jo tatt imot ham.  4Hvem er du som dømmer en annens tjener? Om han står eller faller, blir en sak mellom ham og hans herre. Og han skal bli stående, for Herren har makt til å holde ham oppe.
5Én holder den ene dagen for å være viktigere enn den andre, en annen mener at alle dager er like. Men enhver skal være fullt overbevist om sitt syn.  6Den som legger vekt på bestemte dager, gjør det for Herren, og den som spiser, gjør det for Herren; han takker jo Gud. Og den som ikke spiser, gjør det for Herren og takker Gud.  7For ingen av oss lever for seg selv, og ingen dør for seg selv. 8Om vi lever, så lever vi for Herren, og om vi dør, så dør vi for Herren. Enten vi da lever eller dør, hører vi Herren til.  9Derfor døde Kristus og ble levende igjen, for at han skulle være Herre over både levende og døde. 10Men du, hvorfor dømmer du din bror, eller hvorfor ser du ned på din bror? Vi skal alle fram for Guds domstol,  11for det står skrevet:
Så sant jeg lever, sier Herren,
for meg skal hvert kne bøye seg,
og hver tunge skal love Gud.
12Så skal altså hver enkelt av oss avlegge regnskap for seg selv.
13La oss altså ikke dømme hverandre! Fell heller den dom at ingen må få sin bror til å snuble og falle.  14I troen på Herren Jesus vet jeg, ja, er fullt viss på at ingenting er urent i seg selv. Men for den som mener at noe er urent, er det urent.  15Og hvis du sårer din bror med det du spiser, handler du ikke i kjærlighet. Den som Kristus døde for, må du ikke føre i fortapelse med det du spiser.  16La ikke det gode dere eier, bli utsatt for spott. 17For Guds rike består ikke i mat og drikke, men i rettferdighet, fred og glede i Den Hellige Ånd.  18Den som tjener Kristus på denne måten, er til behag for Gud og aktes av mennesker.
19Så la oss gjøre det vi kan for å bevare freden og bygge opp fellesskapet.  20Ødelegg ikke Guds verk på grunn av mat. Alt er nok rent, men det blir noe ondt for den som spiser og kjenner det som et fall.  21Derfor er det riktig ikke å spise kjøtt eller drikke vin eller gjøre andre ting som fører din bror til fall. 22Den tro du har, skal du ha for deg selv, for Guds ansikt. Salig er den som ikke fører dom over seg selv med det han velger. 23Men den som er i tvil når han spiser, han er dømt, fordi han ikke gjør det i tro. Alt som ikke skjer i tro, er synd.

Det som rørte meg i teksten, var at overskriften ble samhold - mens teksten tok tak i forskjellene. Samhold er ikke å mene det samme. Samhold er først og fremst respekt, og å bære hverandre fram. Ikke kritisere hverandre for ikke å se de samme tingene. 

En annen ting jeg må innrømme traff meg, var v.21 Jeg vet det har vært kilde til diskusjon mange ganger. Men når vi i dag vet hvor mange som virkelig både faller fra tro og samfunn pga alkohol - hvorfor holder vi fast på den "rettigheten"? Er den egentlig så viktig? Det ble i alle fall en tanke jeg fikk da jeg leste denne teksten. Nå snakker verset om kjøtt også, men en vegetarianer tar et valg for helsa. Det bærer ikke samme vei som en som velger å ta alkohol - for mange ganger...

Bare en tanke. Du lager selvsagt dine egne. Det viktigste er å ta vare på hverandre. Vise nestekjærlighet. 

Herre, i dag har jeg lyst til å takke for samholdet. Jeg tror det er en gave fra Deg. Du så at vi først og fremst trenger Deg - men at vi også trenger hverandre. Derfor var det største budet dette;

Mester! Hvilket bud er det største i loven? Han sa til ham: Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første budet. Men et annet er like stort: Du skal elske din neste som deg selv. (Matt 22:36-39)


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar